Főoldal

Főoldal

2017. április 22., szombat 21:30

Plébániánk hirdetései - ápr. 23.

A XXXVIII. Márianosztrai Ifjúsá-gi Gyalogos Zarándoklat április 29-május 1 között lesz. A zarándoklat témája: Szent László király. Mottó: ”Erősödjetek meg az Úrban”.

Tekintve, hogy a mi plébániánk is Szent László oltalma alatt működik, ezért az idei évben különösen fon-tos, hogy plébániánkról minél töb-ben vegyünk részt, ezért április 23-án, vasárnap az esti szentmise után az ifjúsági hittan keretében beszélgetés és filmvetítés a zarándoklatról. A zarándoklaton azok is részt vehetnek, akik csak egy, vagy két napra tudnak jönni.

A zarándoklat vezetői várják azo-kat is, akik szívesen vállalnak cso-portvezetést! Számukra megbeszé-lés április 25-én, kedden, a Tisztvi-selőtelepi Plébánián (VIII. Bláthy Ottó utca 22.) Közösen megyünk a megbeszélésre!

További részletek:

 

http://marianoszra.zarandoklat.hu/szorolap

*          *          *

Május 1.-én a Márianosztrai Zarándoklat miatt a szentmise elmarad, a Plébániai Hivatal zárva tart.

HONLAPUNK MINDEN OLVASÓJÁNAK ISTEN ÁLDOTTA HÚSVÉTI ÜNNEPET KÍVÁNUNK!

2017. április 16., vasárnap 18:05

Plébániánk hirdetései - ápr. 16. Húsvét

Plébániánk minden tagjának Isten áldotta húsvéti ünnepet kívánunk!

*          *          *

A XXXVIII. Márianosztrai Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat április 29-május 1 között lesz. A zarándoklat témája: Szent László király. Mottó: ”Erősödjetek meg az Úrban”.

Tekintve, hogy a mi plébániánk is Szent László oltalma alatt működik, ezért az idei évben különösen fontos, hogy plébániánkról minél többen vegyünk részt, ezért április 23-án, vasárnap az esti szentmise után az ifjúsági hittan keretében beszélgetés és filmvetítés a zarándoklatról. A zarándoklaton azok is részt vehetnek, akik csak egy, vagy két napra tudnak jönni.

A zarándoklat vezetői várják azokat is, akik szívesen vállalnak csoportvezetést! Számukra megbeszélés április 25-én, kedden, a Tisztvi-selőtelepi Plébánián (VIII. Bláthy Ottó utca 22.) Közösen megyünk a megbeszélésre!

További részletek:

 

http://marianoszra.zarandoklat.hu/szorolap

2017. április 16., vasárnap 18:02

Húsvétvasárnapi szekvencia

A szekvencia a latin sequor, 'követ' igéből ered: a római miseliturgiában a változó miseénekek egyike, az alleluját követő ének.

Története röviden: az ’Alleluja’ szó utolsó szótagján sok, akár 150 hangot is énekeltek. Később ezt szöveggel látták el (Nyugat-Frankok). A szöveg követi (sequor) az alleluját, innen az elnevezés. Később külön műfajjá fejlődött a szekvencia.

2017. április 14., péntek 21:30

Nagyszombat

Nagyszombaton templomunk és urnatemetőnk reggel 9-től az esti szertartás végéig tart nyitva.

Reggel 9 - 10 óra között gyóntatás.

9 - 17 óra között szentségimádás a szentsírnál.

Az esti feltamádási szertartás este 6 órakor kezdődik! 

2017. április 13., csütörtök 21:43

Nagypéntek

Nagypénteken templomunk és urnatemetőnk reggel 9 - 20 óra között tart nyitva! 

Reggel 9 órakor keresztútat imádkozunk.

9.45 - 11.00-ig gyóntatás.

15.00-kor kezdődik a szertartás Jézus kereszthalálára emlékezve.

Szertartás után 18.00-ig gyóntatás.

2017. április 12., szerda 13:39

Nagycsütörtök

Nagycsütörtökön templomunkban reggel 7 és 8 óra között gyóntatás, az ünnepi szentmise melyben megjelenítjük a lábmosás szertartását és két szín alatt áldozunk este 6 órakor kezdődik! 

21.30-kor templomunk kápolnájában virrasztás, ahol végig elmélkedjük Jézus búcsúbeszédét! Bejárat a sekrestye oldalánál! 

Templomunk és urnatemetőnk reggel 7 - 12-ig és 14.30 - a mise végéig tart nyitva! 

A Szent István Bazilikában de. 10 órakor Krizmaszentelési szentmise keretében Bíboros úr megáldja az olajokat és az egyházmegye papsága megújítja papi igéreteit! 

Nagyheti programjaink idekattintva olvashatók! 

2017. április 08., szombat 20:48

Gondolatok a Nagyhétről

Gondolatok Virágvasárnapról, a

Nagyhétről és a

Húsvéti Szent Háromnapról

Virágvasárnap a nagyhét első napja. Leggyakoribb neve Dominica palmarum, ‘a pálmaágak vasárnapja’, az Úr Jézus jeruzsálemi bevonulására utal. Azokon a területeken, ahol nincs pálmafa, használatos a virágvasárnap név, mely zöldellő vagy virágzó, hazánkban a legkorábban virágzó fűzfaágakra utal. Az ókorban szokás volt a Közel-Kelet országaiban, hogy az arra méltó személyek útját valamilyen módon befedjék.

A múlt heti szentföldi gyűjtésen 113.700 Ft-ot adtak a testvérek. Köszönjük a névtelenül adakozóknak!

Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Húsvét hétfőn a plébániai hivatal zárva tart.

2017. április 01., szombat 20:26

Plébániánk hirdetései - ápr. 2.

E hétvégén a szentmisék után országos gyűjtés a Szentföld javára a kijáratnál. Kérjük a testvérek tá-mogatását!

Heti hittanórák és programok

2017. március 17., péntek 22:35

Plébániánk hirdetései - márc. 19.

Tartósélelmiszer gyűjtés templomunk Szent Antal oltáránál márc. 19-től egy héten keresztül! 

2017. március 15., szerda 17:14

Tájékoztató a Szervátiusz Iskolában

Március 20-án, hétfőn du. 5 órakor a Szervátiusz Jenő Általános Iskolában tájékoztató a hit és erkölcstanról mindazoknak a szülőknek, aki az iskolába iratták be gyermekeiket! 

2017. március 12., vasárnap 22:21

Plébániánk hirdetései - márc. 12.

Nyári táborral kapcsolatos információk idekattintva! 

A Katolikus Egyház Katekizmusa androidos okostelefonra alkalmazás-ként letölthető.

Toronyóránk több hete nem működik megfelelően. A szakértői felmérés kimutatta, hogy komolyabb hiba lépett fel ezért hosszabb felújí-tásra szorul!

2017. március 07., kedd 22:01

Nagypéntek idéntől munkaszüneti nap

Az Országgyűlés március 7-én, kedden munkaszüneti nappá nyilvánította nagypénteket, így már idén április 14-től négynapos munkaszüneti ünneppé válik a húsvét.

2017. március 04., szombat 21:16

Plébániánk hirdetései - márc. 5.

A múlt hétvégi országos gyűjtésen a Katolikus Iskolák javára 189 ezer forintot adtak a Testvérek. Az összeget továbbítottuk a Főegyházmegyei Hivatalnak. A névtelenül adakozóknak a Jó Isten fizessen meg.

*             *             *

Nyári tábor július 10 - 14. között a Gemenci vadregényes erdőben egy erdei iskolában. Tábor összköltsége 22.000 Ft, testvéreknek tudunk kedvezményt adni. Jelentkezési lap átvehető a sekrestyében vagy a hitoktatónál. Várjuk azokat az egyete-mistákat, főiskolásokat akik szívesen segítenek a táborban. Nekik az első vezetőképző március 25-én, szomba-ton 10 órakor a plébánián.

2017. március 02., csütörtök 22:10

Bábjáték és kézműves

2017. február 25., szombat 23:18

Plébániánk hirdetései - febr. 26.

Ezen a hétvégén minden szent-mise után országos gyűjtés a Katoli-kus Iskolák javára! Kérjük a testvérek támogatását!

A héten Hamvazószerda, szigorú böjti nap!
    14 éven felüliek: hústilalom
    18-60 év közöttiek: hústilalom, háromszori étkezés, egyszeri jóllakással.

2017. február 19., vasárnap 14:49

Plébániánk hirdetései - febr. 19.

Köszönjük mindazok munkáját, akik a Plébániai Farsang lebonyolításában részt vettek!

Országos gyűjtés jövő hétvégén minden mise végén a Katolikus Iskolák javára! Kérjük a testvérek támogatását!

2017. február 11., szombat 22:50

Plébániánk hirdetései - febr. 12.

Plébániai farsangi mulatság a Szt. László Általános Iskolában lesz febr. 18-án szombaton. Részletek idekattintva! Köszönet az eddigi jelentkezőknek! 

Február 15-én látogatást szervezünk a Mátyás templomba, ahol idegenvezetővel megtekintjük a templomot, és az utolsó magyar királyunkról, Boldog IV. Károlyról szóló kiállítást. A belépés ingyenes. Találkozás 1050-kor a Mátyás templom ol-dalsó bejáratánál. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Országos Templomi Bábjátékosok Találkozója lesz plébániánkon február 19-én, vasárnap 13 órától.

2017. február 05., vasárnap 20:56

Plébániánk hirdetései - febr. 5.

Plébániai farsangi mulatság a Szt. László Általános Iskolában lesz február 18-án szombaton. Megbeszélés a programmal kapcsolatban 9-én, csütörtökön este fél 8-kor a plébá-nián. Jegyek már most kaphatóak a sekrestyében illetve a plébánián. Egyéni belépő: 500 Ft (helyszínen 700), családos jegy: 2 000 Ft (hely-színen 2 500).

Részletes program a hirdető-táblán, plébániánk honlapján és facebook oldalán!

Várjuk a tombolára felajánlott nyereményeket, melyeket a sekres-tyében lehet leadni! Süteményt illetve a szendvicsekhez kenhető krémekkel kérünk hozzájárulni a mulatsághoz. Italokról a plébánia gondoskodik.

Kérjük, tűsarkú cipőt ne hozzunk a tornaterem miatt!

2017. február 02., csütörtök 10:09

Gyertyaszentelő Boldogasszony


Szűz Mária negyven nappal Jézus születése után bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A jelen lévő idős Simeon ezt mondta: „Lumen ad revelatiónem Géntium” (világosságul a pogányok megvilágosítására) Lk,2:31. Innen ered a gyertyaszentelés szokása.

2017. január 30., hétfő 11:30

Plébániánk hirdetései - jan. 29.

Az idei évi plébániai farsangi mulatság a Szent László Általános Iskolában lesz február 18-án, szombaton. Megbeszélés a programmal kapcsolatban február 9-én, csütörtökön 19.30-kor a plébánián.

Nyugdíjas Klub összejövetele február 1-jén, szerdán, 15 órától a plébánián.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe a héten csütörtökön, február 2-án. Szentmise gyertyaszenteléssel a templomban 18 órakor.

Karítász csoportunk összejövetele február 2-án, csütörtökön, 17:30-tól 19-ig. Várjuk mindazokat, akik szí-vesen bekapcsolódnak a karítász szolgálatban és azokat, akik segít-séget szeretnének kérni.

A héten elsőpéntek. Balázs-áldás az esti szentmisén.

Február 5-én, vasárnap, a 9-es szentmisén gitáros énekek.

2017. január 24., kedd 23:06

Plébániánk hirdetései - jan. 22.

Január 29-én, vasárnap a 9-es szentmise után a plébánián megbeszélés az idei farsangi mulatságról, melynek tervezett ideje február 18, szombat

Január 29-én, vasárnap a 9-es szentmise után bábjáték a plébánián.

2017. január 14., szombat 13:55

Plébániánk hirdetései - jan. 15.

Szent László évvel kapcsolatos megbeszélésen mintegy 20 fő vett részt.

Vasárnap, jan. 15-én 17 órától Szentének-kör a Kápolnában, melynek témája a Tárkányi-Zsasskovszky énekes gyűjtemény. Bátorítjuk a híveket, vegyenek részt ezeken az ismeretünket bővítő összejöveteleken!

 

Ökumenikus imahét programja idekattintva érhető el!

2017. január 07., szombat 19:13

Plébániánk hirdetései - jan. 8.

Rózsafüzér Társulat összejövetele ma, vasárnap 17 órakor a kápolnában.

Szent László évvel kapcsolatos megbeszélés vasárnap (jan. 8.) az esti szentmise után a plébánián.

Az Ökumenikus imahét időpontja megváltozott, egy héttel korábban lesz. Ezeken a napokon nem lesz esti szentmise templomunkban, csak szombaton este.

2017. január 06., péntek 17:06

Házszentelés

Urunk megjelenésének ünnepén (Epifánia, Vízkereszt) a frissen megáldott szenteltvízzel a bűnbánat jeleként és a keresztségre emlékezve hintjük meg ("asperges") jelenlévő híveinket. Talán szívünk-lelkünk nyitottságát is élesíti ez a szertartás, felidézve a Krisztus születését kutató három király/bölcs cselekedetét: vágyakoznak, keresnek, elindulnak, felismernek, megtalálják őt és ajándékkal adóznak előtte! A tisztító erejű, lelki megújulásra fogadott áldást innentől hagyományosan kiterjesztjük mindazok számára, akik az újévben ezt otthonuk számára is szeretnék befogadni.

2017. január 05., csütörtök 22:24

Vízkereszt, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe

Január 6-án templomunkban de. 9 órakor és este 7 órakor lesz szentmise! A plébániai iroda de. 10 - 12.30 között lesz nyitva! 

Vízkeresztet január 6-án ünnepli a Katolikus Egyház parancsolt ünnepként. Az epifánia („epiphania Domini”, az „Úr megjelenése”) néven is ismert vízkereszt Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés az ilyenkor hagyományosan végzett vízszentelésből eredeztethető.

2017. január 03., kedd 18:16

Szent László év 2017.

A lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából a 2017-es esztendő Szt. László év! Mi akik büszkék vagyunk Kőbányára, Szent László templomunkra fontosnak tartjuk, hogy ez az idei esztendőt méltón megünnepelhessük. Szeretnénk Kőbánya értékeit, a lovagkirály bátor erkölcsi tartását minél több módon és minél több ember számára megosztani!

Éppen ezért ha Te/Ön is ezt fontosnak tartod, tarts velünk egy nagy úton melynek az első állomására érkeztünk.

 

2017. január 8-án az esti szentmise után - 7 órai kezdettel - a Szt. László tér 25. sz. alatt egy megbeszélésre hívunk. Ezen a megbeszélésen a már eddig összegyűjtött ötleteket megosztjuk, ugyanakkor várjuk a Ti/Önök ötleteit is! Tehát, találkozunk most vasárnap! 

2017. január 02., hétfő 17:53

Plébániánk hirdetései - jan. 1.

Plébániánk minden tagjának Isten áldotta, békés Új Esztendőt kívánunk!

*          *          *

2017. január 1. vasárnap, Mária Isten anyjának ünnepe. Szentmisék: 9, 11 és 18 órakor. Az esti szentmisén templomunk énekkara Delibes: Missa Brevis-ét énekli.

Január 4. szerda:

-  15 órakor a Nyugdíjas Klub összejövetele

-  19 órakor mindegyik felnőtt csoportnak, közös hittan a plébánián

 

Január 5. csütörtök este 1/2 6 - 7-ig karítász összejövetel a plébánián

2016. december 23., péntek 21:39

Plébániánk hirdetései - dec. 25.

Plébániánk minden tagjának Isten áldotta, békés ünnepeket kívánunk!

Dec. 25. vasárnap szentmisék éjfélkor, 9, 11 és 18. Templom és urnatemető nyitva: 8 - 18.45 között. 11-kor Schubert G dur miséje.

Dec. 26. hétfő szentmisék 9 és 11. Templomunk és urnatemetőnk nyitva: 8 - 19.15 között

Dec. 27 – 30 (kedd-péntek): szentmisék este 6-kor. EBBEN AZ IDŐSZAKBAN A PLÉBÁNIA HIVATALBAN CSAK telefonos és e-mailes ügyeletet tartunk az alábbi két telefonszámon: 30/456-6404; 30/683-2825.

2016. december 23., péntek 21:14

December 24.

December 24-én templomunk és urnatemetőnk reggel 9 - 15.30 között és 23.15-től az éjféli miséig tart nyitva!

December 24-én reggel 9-10 óra között gyóntatás, déli 12 órakor kínai nyelvű római katolikus mise, du. 3 órakor pásztorjáték!

15.30-tól 23.15-ig TEMPLOMUNK ÉS URNATEMETŐNK ZÁRVA!  Családjuk és szeretteik körében eltöltött délutánhoz sok örömet kívánunk és várjuk Önöket az éjféli misére! 

 

A szentesti családi liturgiához idekattintva találnak segítséget! 

2016. december 17., szombat 21:26

Plébániánk hirdetései - dec. 18.

Szentmisék a héten: rorate hétfőtől péntekig reggel 6-kor a templomban. Csütörtökön és pénteken 18-kor is, kedden és szerdán az esti misék elmaradnak.

A múlt hétvégi gyűjtésre 213 ezer forintot adtak a testvérek. Köszönjük az adományokat!

A héten lelki napot tartok papságra készülőknek Esztergomban. Szívesen várom a testvérek témáit, kérdéseit, imádságait, üzeneteit számukra. A kápolnában össze lehet ezeket írni és eljuttatom nekik!

2016. december 11., vasárnap 19:51

Képek

Erdő Péter Bíboros úr elsőszombati rózsafüzére és miséjén készült képek idekattintva tekinthetők meg és tölthető le!

A ministránsbeöltözésről készült képek idekattintva tekinthetők meg és tölthetők le!
Képeket Tóth Kornél testvérünk készítette! 

A Szt. Miklós ünnepségről készült képek pedig plébániánk facebook oldalán tekinthetők meg!

2016. december 11., vasárnap 19:48

Plébániánk hirdetései - dec. 11.

Szentmisék a héten: rorate hétfőtől péntekig reggel 6-kor a templomban. Csütörtökön és pénteken 18-kor is, kedden és szerdán az esti misék elmaradnak. Szombaton 18-kor előesti mise gyertyagyújtással, vasárnap 9, 11 és 18.

Ezen a hétvégén minden szentmise után külön gyűjtést rendezünk a kőbányai rászorulok számára.

2016. december 02., péntek 19:20

Plébániánk hirdetései - dec. 4.

Szentmisék a héten: rorate hétfőtől péntekig reggel 6-kor a templomban. Csütörtökön és pénteken 18-kor is, kedden és szerdán az esti misék elmaradnak. Szombaton 18-kor előesti mise gyertyagyújtással, vasárnap 9, 11 és 18.

Jövő hétvégén minden szentmise után külön gyűjtést rendezünk a kőbányai rászorulok számára.

124.500. Ft-ot adtak a testvérek az országos karitász gyűjtésre, amit továbbítottunk a Főegyházmegyei Hivatalnak! A névtelenül adakozóknak a jó Isten fizessen meg!

Szentmisék a héten: rorate hétfőtől péntekig reggel 6-kor a templomban. Csütörtökön és pénteken 18-kor is, kedden és szerdán az esti misék elmaradnak. Szombaton 18-kor előesti mise gyertyagyújtással, vasárnap 9, 11 és 18.

*                                             *                                             *

Adventi programjaink

Adventi vasárnapokon 16 órakor gyertyagyújtás az Önkormányzat előtt felállított Betlehemnél.

November 27. Advent 1. vasárnapja: 15 órakor Illéssyné Naszádos Ilona tűzzománc festő és Weninger Varga Ilona ikonfestő kiállításának megnyitója a plébánián. A kiállítás december 18-ig hétvégenként 10 - 19 óra között tekinthető meg. Esti mise után ifjúsági filmklub.

2016. november 19., szombat 20:24

Plébániánk hirdetései - nov. 20.

Ezen a hétvégén Szent Erzsébet, országos karitász gyűjtés minden mise végén a kijáratnál! Előre is köszönjük a Testvérek támogatását!

Köszönet mindazoknak, akik az idei egyházadót, vagy más néven egyházi hozzájárulást befizették.

Felnőtt hittanok a héten: felnőtt szentségfelkészítő hétfőn este 7 órakor a plébánián, felnőtt haladó szerdán este KÖZVETLENÜL A MISE UTÁN A TEMPLOMBAN!

Szentmisék a jövő héten: hétfőn 7-kor a kápolnában, keddtől szombatig 18-kor, vasárnap 9, 11 és 18.

2016. november 12., szombat 11:49

Plébániánk hirdetései - nov. 13.

Rózsafüzér Társulat novemberi összejövetele a templomban ma du. 5 órakor.

Ifjúsági filmklub ma, vasárnap este 7-kor a plébánián!

Elsőáldozási felkészítő indult általános iskolásoknak csütörtökönként du. 1/2 5-kor, erre azokat a gyerekeket várjuk, akik már az iskolában, vagy a plébánián a korosztályuknak megfelelő csoportba járnak!

Szerdán, nov. 16-án látogatás a Batthyány téri Szt. Anna templomba. Találkozás a Szt. Anna templom előtt de. 9.45-kor!

2016. november 06., vasárnap 12:55

Plébániánk hirdetései - nov. 06.

November 7-én, hétfőn szentségfelkészítő hittan este 7-kor a plébánián

Elsőáldozási felkészítő indul általános iskolásoknak november 10-én, csütörtökön du. 1/2 5-kor a plébánián. Erre azokat a gyerekeket várjuk, akik már az iskolában, vagy a plébánián a korosztályuknak megfelelő csoportba járnak!

November 12-én, szombaton házasklub a plébánián az esti mise után.

November 13-án, vasárnap Kiss Géza 2. éves papnövendék, plébániánk tagjának beöltözés lesz az Esztergomi Bazilikában 10.30-kor, amelyet Erdő Péter bíboros úr celebrál. Ez a szentmise lesz egyben az Irgalmasság évének záró miséje is. Erre az ünnepre külön buszt indítunk a templom elől. A busz indulása: 7.30. Költsége: 2000 Ft, amelyben egy ebéd is benne van. Kérjük, mihamarabb jelent-kezzenek a pénz befizetésével! A lelki-csokrot a sekrestyében kérjük leadni!

November 13-án Rózsafüzér Társulat összejövetele du. 5 órakor, esti mise után ifjúsági hittan.

2016. október 29., szombat 22:24

Plébániánk hirdetései - okt. 30.

A múlt hétvégi missziós gyűjtésre 128 ezer Ft-ot adtak a testvérek, amit továbbítottunk a Főegyházmegyei Hivatalnak! A névtelenül adakozóknak a Jó Isten fizessen meg!

Ifjúsági hittan most vasárnap, 30-án este 7 órakor a plébánián.

2016. október 28., péntek 17:35

Bérmálás képekben

Bérmálkozás volt templomunkban október 9-én. Székely János püspök atya, 28 testvérünket részesítette a bérmálás szentségében! Az erről készült képek templomunk facebook oldalán idekattintva megtekinthetők! A képeket Tóth Kornél testvérünk készítette! 

2016. október 23., vasárnap 08:48

Plébániánk hirdetései - okt. 23.

Ma a szentmisék végén a világegyház Missziós céljaira gyűjtés templomunk kijáratánál!

Felnőtt hittan szerdán, 26-án 19 órakor a plébánián. A Szentmise történetét, szerkezetét vesszük tovább!

Jövő hétvégén szombatról vasárnapra virradóra kezdődik a téli időszámítás, azaz egy órával vissza kell állítani időmérő szerkezeteinket, egy órával többet alszunk.

Ifjúsági hittan jövő vasárnap, 30-án este 7 órakor a plébánián.

2016. október 11., kedd 14:17

Plébániánk hirdetései - okt. 9.

Elkezdődött az óvodás (kedd 16.30) és az általános iskolás I-II. osztályosoknak (kedd 17.30) a hittanórái a plébánián. Szeretettel várjuk a gyerekeket!

Idén 450 éves az Esztergomi Papnevelő Intézet. Papi találkozó lesz október 12-én szerdán Esztergomban, ezért templomunkban ezen a napon este 6-kor Igeliturgia lesz áldoztatással.

Felnőtt hittan szerda este 7 órakor a plébánián. Téma: szentmisén lévő testtartások.

Ifjúsági hittan október 16-án, vasárnap az esti mise után!

2016. október 01., szombat 19:44

Plébániánk hirdetései - okt. 2.

Espereskerületünk esperese, Spick Károly atya a héten kórházba került! Imádkozzunk érte! Helyettesítését nekem kell megoldanom, ezért kérem a testvérek megértését, több külsős feladatom van.

Október hónapban, minden este 17.20-kor rózsafüzért imádkozunk!

Felnőtt szentségfelkészítő hittan lesz hétfőn este 7 órától a plébánián!

Baba-mama klub szerdán de. 10 órakor a plébánián!

Nyugdíjas Klub összejövetele szerdán du. 3-tól a plébánián.

2016. szeptember 24., szombat 21:19

Plébániánk hirdetései - szept. 25.

Szentmisék rendje a következő héten: hétfőn 7-kor a kápolnában, keddtől szombatig 18, vasárnap 9, 11 és 18 órakor.

Szeptember 25-én, vasárnap este az Ifjúsági Filmklub keretében a Lopott időt nézzük meg!

Felnőtt hittan a héten szerdán az esti mise után! Várjuk az érdeklődőket!

2016. szeptember 16., péntek 19:04

Plébániánk hirdetései - szept. 18.

Templomunk és plébániánk A Szakrális Művészetek Hetébe idén is bekapcsolódik.

Plébániánk hittanórái és egyéb programjai.

2016. szeptember 10., szombat 13:31

Plébániánk hirdetései - szept. 11.

Szentmisék rendje a következő héten: hétfőn reggel 7 órakor a kápolnában, keddtől szombatig este 6-kor; Vasárnap: 9, 11 és 18 órakor.

Rózsafüzér Társulat következő összejövetele most vasárnap 17 órától.

Ifjúsági hittan, ma vasárnap az esti szentmise után!

2016. szeptember 02., péntek 13:19

Plébániánk rendje szeptembertől

 

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

SZOMBAT

VASÁRNAP

templom, urnatemető

9.00 -12.00, 14.30-19.30,

az urnatemető 15 perccel korábban zár

8.00 – az esti liturgia végéig

szentmise

7 órakor

Szentmisék keddtől szombatig 18-kor

9.00, 11.00, 18.00

júl-aug: 19.00

gyóntatás

 

 

 

17.30 – 18.00

17.00 – 18.00,

18.30. – 19.00

17.30 – 18.00

de: misék alatt

és 17.30-18.00

egyéb templomi

 

 

 

temetés de.

temetés du.

 

szentségimádás:

18.30 – 19.00

du. esküvők

szentségimádás:

a hónap első vasárnapján a 11-es mise után.

Keresztelés:

10-től vagy 12-től

iroda

9.00 – 12.30

urnaügyintézés is

Iroda: 15 - 17.30

urnaügyintézés is!

július-augusztus hónapban a szerda szünnap

9.00 – 12.30

urnaügyintézés is

 

 

hittan

VII - Középisk. hittan:

17.00 - 18.00

 

Felnőtt haladó

19.00 - 20.30.

minden hónap

2 és 4. szerda.

Elsőáldozók

(ált. iskolások)

16.30 - 17.30

 

 

Ifjúsági hittan minden hónap

2 és 4. vasárnap

19.00-tól

Felnőtt szentségfelk.

19.00 - 20.30

minden hónap

1 és 3. hétfő

Keresztelési

oktatás

19-től

közösség

 

 

10.00-tól Baba-mama klub minden hónap 1. szerda-októbertől

18.30-tól Nagykórus próbája

Ministránsgyűlés minden hónap

2 és 4. péntek

 

Rózsafüzér Társulat

minden hónap

2. vasárnap 17.00

(júl.-aug. 18.00)

15.00 Nyugdíjas klub hónap

1. szerdáján

Szentének-kör minden hónap

3. vasárnap 17.00

2016. augusztus 29., hétfő 08:45

Plébániánk hirdetései - aug. 28.

Szeptembertől a vasárnapi misék ismét este 6 órakor kezdődnek!

Szept. 2-án, elsőpénteken, Molnár Alajos atya - espereskerületünk egyik új lelkipásztora, aki a Regnum Márianum plébánosa - mutatja be a szentmisét 18 órakor!

A felnőtt haladó hittan szept. 14., a felnőtt szentségfelkészítő hittan: szept. 19. kezdődik. A két felnőtthittan első közös alkalma szept. 7. lesz.

Az elsőáldozók hittanja nov. 10-től lesz.

 

2016. augusztus 22., hétfő 12:09

Plébániánk hirdetései - aug. 21.

Mint azt már többször is hirdettük, szeptember 1-től megszűnik az 50 éves lejárati idővel történő urnafülkék megválthatósága. Onnantól kezdve 10 és 25 éves lejárati idővel köthetőek az új szerződések. Augusztus végéig még lehet 50 évre szerződni.

Július és augusztus hónapokban a szerdai irodai ügyelet szünetel. Ennek ellenére augusztus utolsó napján, 31-én, rendkívüli irodai ügyeletet tartunk 15.00 és 17.30 között. Ez az utolsó nap, hogy 50 évre lehet szerződést kötni!

2016. augusztus 19., péntek 14:51

Augusztus 20.

Augusztus 20-án, szombaton, Szent istván napján templomunkban de. 9 órakor lesz szentmise. Este nem lesz, hiszen Bíboros atya a Szent István Bazilikába vár mindannyiunkat az ünnepi misére du. 5 órára!

2016. augusztus 08., hétfő 09:36

Plébániánk hirdetései - aug. 7.

Szentmisék rendje: hétfőn és kedden nincs. Szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton 18 órakor a Szent Lászlóban. Vasárnap: 9, 11 és 19!! órakor.

Szerdán, 15 család, 60 fővel kezdi a plébániai családos táborát, imádkozzunk értük!

Templomunk egykori káplánja, Gáspár atya a héten pénteken ünnepli 50. születésnapját, gondoljunk rá imádsággal!

Rózsafüzér Társulat következő összejövetele jövő vasárnap, 14-én du. 6 órakor a templomban!

2016. július 30., szombat 22:26

Plébániánk hirdetései - júl. 31.

A héten elsőpéntek!

Az aug. 10 - 14. közötti családos táborra még lehet jelentkezni legkésőbb holnapig, aug. 1-ig!

Jövő hétvégén minden szentmise után, a kijáratnál gyűjtés a nyári napközis tábor költségeire Erre a gyűjtésre azért van szükség, mert a tervezettnél több gyerek veszi igénybe táborunkat! Köszönjük előre is a testvérek nagylelkű adományait!

2016. július 23., szombat 20:21

Plébániánk hirdetései - júl. 24.

Kristófi László, a nagyváradi Székesegyház orgonistájának hangversenye lesz, július 24-én, vasárnap du. 5 órakor a templomban!

Esperes kerületünket érintő változások augusztus 1-től:

2016. július 09., szombat 12:46

Plébániánk hirdetései - júl. 10.

Mai napon, vasárnap kezdődik plébániánk hittanos tábora. Imádkozzunk a gyermekekért a szervezőkért!

Rózsafüzért Társulat következő összejövetele, ma vasárnap este 6-kor a templomban!

2016. július 03., vasárnap 12:40

Plébániánk hirdetései - júl. 3.

Örömmel hirdetjük, hogy Mária Rádiót ismét lehet hallgatni az FM 88,8 budapesti frekvencián.

Ezen a hétvégén ún. Péter-fillér gyűjtés a Világegyház céljaira a templom kijáratánál!

Rózsafüzér Társulat következő összejövetele jövő vasárnap, este 6 órakor a templomban! 

Júliusban és augusztusban szerdai irodai ügyelet szünetel és a vasárnapi és az aug. 15-i esti mise 7 órakor kezdődik!

2016. június 26., vasárnap 21:32

Plébániánk hirdetései - jún. 26. Búcsú

Köszönet mindazoknak, akik az idei Szent László napok szervezésében tevékenyen segítettek!

Június 27-én, hétfőn Szent László napján, szentmise este 6-kor a templomban!

Június 29-én, szerdán Szent Péter és Pál apostolok főünnepén szentmise templomunkban este 6-kor!

2016. június 18., szombat 15:26

Plébániánk hirdetései - jún. 19.

Az idei tanév utolsó szentének-köre június 19-én, vasárnap du. 5 órakor a kápolnában!

Június 23-án, csütörtökön du. 5 órai kezdettel plébániánk tagjának, Hegyiné, Szántay Marianna, az Ikon titka c. kiállítása a Szent László téri könyvtárban. A kiállítás júl. 29-ig tekinthető meg!

2016. június 11., szombat 20:24

Plébániánk hirdetései - jún. 12.

Rózsafüzér Társulat összejövetele ma vasárnap, 12-én du. 5 órakor a templomban!

Az én házam az én váram! - Valóban? címmel bűnmegelőzési előadás az Újhegyi Közösségi Házban (Újhegyi sétány 16.) június 16-án, csütörtökön du. 3 órakor! Témák: Időskori biztonság, a nyugalom órája, kit engedjünk be? trükkös lopások.

Zarándoklat Máriabesnyőre június 18-án, szombaton. Indulási lehetőség a plébánia elől 9.25-kor! Vonatunk Kőbánya felsőről 9.41-kor indul! Tervezett program: mise, rózsafüzér, zarándoklat a Szent Kapun!

2016. június 04., szombat 10:29

Plébániánk hirdetései - jún. 5.

Felnőtt hittan hétfőn este 7 órakor! A záró, 12-én vasárnap az esti mise után lesz!

Az önkormányzat és a rendőrség szervezésében, a bűnmegelőzési és áldozatvédelmi program keretén belül fogyasztóvédelemmel kapcsolatos előadásra és beszélgetésre kerül sor  június 9-én, 10.00 órakor a Kőrösi 1-es termében.

2016. május 20., péntek 20:36

Plébániánk hirdetései - máj. 22.

Ma este a Filmklub keretében az Életrevalók c. filmet nézzük meg!

Heti miserend:
Hétfőn és kedden reggel 7-kor templomunk kápolnájában, szerdán este 6-kor Pongrácz úti templomban, csütörtök, péntek, szombat este 6. templomunkban!

2016. április 28., csütörtök 14:15

máj1

Plébániánk hirdetései                     2016. május 1.                     Húsvét 6. vasárnapja

 Az ukrajnai testvérek részére 139.500 Ft adomány gyűlt össze, melyet továbbítottunk a Főegyházmegyei Hivatalnak! Köszönjük az adományokat!

2016. március 12., szombat 21:36

Rózsafűzér

Rózsafüzér társulat

2016. március 12., szombat 21:35

Temetés

Bár a temetés nem tartozik a hét szentség közé, mégis emberi életünk természetes velejárója! 

Elveszíteni valakit, akit szeretünk - ez az emberi lét egyik legfájdalmasabb tapasztalata. Életünk során szinte mindnyájan szembesülünk hozzátartozóink elvesztésével. Ugyanakkor Krisztus feltámadása a keresztény ember számára reményt adott, hogy ahová Ő, a Fő eljutott, bennünket is vár. „Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.” (Jn 14,3) Így szerettünk elvesztése, mégha fájdalmas is, nem végleges. Így számunkra a halál többé nem elmúlás, hanem búcsú a viszontlátás reményében. 

2016. március 12., szombat 21:33

A bűnbánat szentsége - a gyónás

A bűnbánat szentsége - a gyónás 

Ahogy a tékozló fiú történetében olvassuk (Lk 15), az Atyaisten irgalma és Krisztus kegyelme határtalan: mindig keresi, hívja, várja az eltévedt bárányt. Isten maga vágyik arra, hogy megbocsásson és tékozló gyermekét újra magához kapcsolja. 

Ahhoz azonban, hogy az ember részese legyen e bocsánatnak, szükséges, hogy szívből megbánja bűnét, - amennyire lehet - jóvátegye az okozott kárt, megvallja az Egyház képviselője, a pap előtt bűnét, és kérje, hogy az a Krisztustól kapott meghatalmazás alapján megadja neki a feloldozást. Ha ezt megkapta, újra az Úr asztalához járulhat, mint az Egyház teljes jogú tagja, hiszen szívében újra ott lakozik az a szeretet, amelynek kifejezője az Úr vacsorája. 

2016. március 12., szombat 21:31

Nagyböjti készület

A ferences szerzetesek "Nagyböjti készület" összeállítását adjuk közre. A nagyböjt minden napjára szentírási részleteket, értékes gondolatokat és napi jócselekedeteket, lemondásokat tartalmazó összeállítás   ide kattintva  elérhető és letölthető. 

  

Imádkozzunk az összeállítás készítőiért!

Joomla Templates: from JoomlaShack