A Szent László Kórusról

A Kőbányai Szent László Templom Kórusa közvetlenül az első világháború után, 1919-ben alakult. 1947-ig a kort híven tükröző késő-romantikus műveket adott elő az énekkar. Az 1950-es években – az egyházi szolgálatot ellenző, tiltó kommunista állam elnyomása ellenére – a kórus nem oszlott fel, hanem Incze Aurél vezetésével tovább működött.

 

 

A második fél évszázad történetét, zenei irányát és fejlődését Varsányi István karnagy úr tevékenysége határozta meg, aki 1967-ben került az együttes élére, s élete végéig - 52 esztendőn keresztül - vezette azt. Működése alatt létszámában és minőségében egyaránt sokat és folyamatosan fejlődött az énekkar; a gregoriántól a különböző korok motettáin keresztül a legnagyobb oratórikus művekig széles repertoárt alakított ki. Kórusvezetői munkája eredményét számos CD felvétel és rádióriport őrzi. Ennek elismeréséül 1987-ben a Művelődésügyi Minisztérium “Kodály-emlékplakett”-el tüntette ki, 2000-ben pedig Budapest-Kőbánya Önkormányzata „Kőbányáért Emlékplakett”-tel honorálta Varsányi István tevékenységét.

A nagy oratórikus, zenekarkíséretes művek előadásában 35 esztendeje partner a hegedűművész leánya és karnagy veje által 1987-ben, Hajnal György atya†  támogatásával alapított  Caritas Collectio Kamarazenekar . Számos oratórikus mű közös előadása és CD felvétele, illetve több külföldi út kapcsán így alkalmuk volt a bő három évtized alatt közvetlen, szakmai és személyes baráti kapcsolatba kerülni a kórusközösség egészével. Ennek eredményeképpen Varsányi karnagy úr utolsó időszakában egyre inkább Somogyváry Ákosra bízta az énekkar szakmai irányítását, aki előtte 1997-től huszonöt esztendőn keresztül vezette a Ciszterci Szent Alberik Kórust a budai Szent Imre Templomban. 

A két együttes az elmúlt fél évtizedben rendszeresen tanult meg együtt, majd adott elő közösen újabb nagy oratórikus műveket. (T.k. Haydn, Mozart, Schubert, Gounod, Delibes misék, Liszt: Via Crucis, Kodály: Missa brevis, Bárdos: Missa Quarta) 

A Kórus heti rendszerességgel kedden este 18.30-tól, (kivételes esetben a csütörtök esti misét követően) próbál és rendszerint havonta végez zenei szolgálatot a Szent László Templomban, meghívás esetén külső szakrális helyszíneken is. Neves énekes szólistákkal (Magyar Rádió-, Nemzeti-, ill. Opera Énekkar) és orgonistákkal dolgozik együtt egy-egy mű megszólaltatásának alkalmával. A 2022-es esztendő zenei programját Balogh Attila korábbi plébános atyával közösen alakították ki, mely töretlenül jó együttműködésben folytatódik Dr. Kovács Zoltán atyával.

Somogyváry Ákos karnagyi tevékenysége mellett egy nemzetközi gimnázium tanára, 2012 óta az Erkel Ferenc Társaság, és a Magyar Kórusszövetség – KÓTA Tanácsadó Testületének elnöke. 2022 tavaszán a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagjai közé fogadta.

2020 óta az énekkar másodkarnagya Safarek Krisztián, még egyetemi tanulmányait folytató fiatal, tehetséges, máris versenygyőztes karvezető. Tanulmányainak befejezése után tervezi az egyetemi szintű karmesteri diploma megszerzését is. Tíz évet ministrált és ministráns vezetőként is tevékenykedett a Kőbányai Templomban, elkötelezett mind az Egyházközség, mind a Szent László Kórus iránt.

A kórusvezető elérhetősége: Somogyváry Ákos 06-20-946-2648

Próba keddenként 18.30-kor a kóruson.

"A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - KÓTA 1991 óta minden esztendeje Kodály Zoltán születésnapján, december 16-án ünnepli a Magyar Kórusok Napját, mely különleges aktualitással bír 2017-ben, a zeneszerző születésének 135., halálának 50. évfordulóján.
Idei nagyszabású rendezvénysorozatuk - melyhez a Szövetség felhívására eddig 71 kórus csatlakozott országszerte - központi rendezvénye 2017. december 16-án a Váci Székesegyházban lesz a Székesegyházi Kórusiskola (Varga László), a Győri Pedagógus Énekkar (Katona Tibor), a Kőbányai Szent László Templom Kórusa (Varsányi István), valamint a Ciszterci Szent Alberik Kórus (Somogyváry Ákos) közreműködésével. A 18 órai ünnepi szentmisét Dr. Beer Miklós püspök úr mutatja be, a szertartáson és az azt követő hangversenyen Kodály több kórusműve mellett elhangzik az orgonakíséretes Missa Brevis is."

 

A Szent László kórus beszámolója a 2016-os esztendőről

A Budapest Kőbánya Szent László Egyházközség alapítványon keresztül kapott önkormányzati támogatás felhasználása:

Juttatás 2 alkalommal 500–500 ezer Ft.

Május 28. Úrnap előestéjén Mozart: Litánia a legméltóságosabb Oltáriszentségről (Próba és előadás 33 fő zenekar, 4 fő szólista, 4 fő kisegítő, üstdob kölcsönzés és szállítás = nettó költség 487 ezer Ft, ebből az alapít-ványon keresztül nettó 393 700 va-gyis bruttó 499 999 Ft-ot tudtunk elszámolni.

November 4. Az 1956. évi forradalom és szabadságharc elhunytjainak emlé-kére Mozart: Requiem előadása (Próba és előadás 35 fő zenekar, 4 fő szólista, üstdob kölcsönzés és szállítás = nettó költség 459 ezer Ft, ebből az alapítványon keresztül nettó 393 700 vagyis bruttó 499 999 Ft-ot tudtunk elszámolni.

Mind az Úrnapi, mind a november 4-i áhítat fennmaradó költségeit az énekkar pénztárából fizettük (ennek forrása a havi tagdíj és a CD-ink eladásának bevételei). A Mozart: Requiem előadásánál a Szent Alberik Kórus tagjai természetesen díjfizetés nélkül működtek közre.

Beszámolót írta: Harsányi József Varsányi István által összeállított énekkari program alapján. A beszámolót aláírta még: Vargáné dr. Feminger Andrea és Szentirmai Zsolt.

 

Templomunk kórusa

KÓRUSUNK TÖRTÉNETE

 

A kőbányai Szent László plébániatemplom kórusa 1919-ben alakult meg. 1947-ig a kort híven tükröző késő-romantikus műveket énekelt. Híressé vált aNagypéntekenként elhangzó “Jeremiás siralmai” előadása, amelyet a Magyar Rádió abban az időben egyenes adásban közvetített.

Az 1950-es években a kórus - az egyházi szolgálatot ellenző, tiltó kommunista állam elnyomása ellenére - nem oszlott fel, hanem Incze Aurél vezetésével tovább működött. 1957 és 1967 között az énekkar már Mozart, Schubert, Haydn műveket énekelt. 1967-ben az énekkar vezetését Varsányi István vette át.

 

Varsányi István, a kórus igazgatója és karmestere, 1933-ban Budapesten született. Tanulmányait a Budapesti Zenei Konzervatóriumban végezte. Karvezetői diplomáját 1960-ban szerezte meg. Ezután adebreceni Szent Anna templomban, majdBudapest-Rákosfalva katolikus templomában működött. 1981-től ő szervezi a külföldi utakat, amelyek jobbára csere-kapcsolatok révén jönnek létre. Varsányi Istvánt 1987-ben a Művelődésügyi Minisztérium “Kodály-emlékplakett”-el tüntette ki, több évtizedes munkája elismeréséül. 2000-ben pedig Budapest-Kőbánya Önkormányzata „Kőbányáért Emlékplakett”-tel honorálta tevékenységét.

Jelenleg is ő irányítja a szakmai munkát. Áldozatos tevékenységének köszönhetően a kórus mind létszámát tekintve, mind pedig zeneileg jelentős fejlődésen ment át. Az énekkar repertoárját oratóriumokkal és újabb misékkel bővítette, felújításra került a legendás “Jeremiás siralmai” is. A kórus rendszeresen énekel az egyházi év fő ünnepein, valamint a hónap első és harmadik vasárnapján a Kőbányai Szent László templomban.

A külföldi szereplések1974-ben Varsóban kezdődtek el, a lengyelek által szervezett “Sacrosong fesztivál”-on. Ezt követte 1978-ban a “Czestohowai fesztivál”. 1981-től többször járt a kórus Németországban, Ausztriában, Svájcban, Spanyolországban. Három kiemelkedően sikeres szereplése volt a kórusnak a Salzburgi Dómban, 1987-ben, 1991-ben és 1994-ben. Hasonlóan nagy sikerű volt a St. Galleni székesegyházban 1994-ben megtartott fellépése is. 1995-ben Olaszországban turnézott a kórus és koncerteket adott Assisiben, Colle Valencában és a római Lateráni Bazilikában. 1996-ban Franciaországban, a párizsi “Notre Dame”-ban lépett fel.

 

Az énekkar sikereihez nagy segítséget nyújtottak korábban sok éven átKárpáti József, Áchim Erzsébet, Király Csaba orgonaművészek, és nyújtanak jelenleg is Lipták Mária szoprán szólista és hangképző tanár, valamint Kassay Balázs karvezető, korrepetitor. A kórus orgonistája 2004-től Horváth Márton Levente orgonaművész és zeneszerző.

 

Az énekkar emlékezetes sikere, hogy az 1991-ben Budapesten megrendezett “III. Nemzetközi Kórusverseny”-en tizenhat induló között ezüst-diplomát nyert.

 

Az Ecclesia kiadásában 1986-ban a kórusnak nagylemeze jelent meg, amelyenMozart “Litániá”-ja és a “Jeremiás próféta siralmai” szerepel. 1997-ben jelent meg a kórus első, Dvorák “Stabat Mater” című csodálatos oratóriumát tartalmazó CD-je. A második CD felvételen a jubileumi 2000. év ünnepi szentmiséjén előadott C.F. Gounod: Szent Cecilia mise szólal meg.

 

A kőbányai Szent László Kórus létszáma jelenleg 63 fő. A szerepléseken általában 50-55 fő vesz részt. A repertoár szinte kizárólag vegyeskari művekből áll, amelyek a capella darabok, motetták, valamint misék és oratóriumok. A művek szerzőinek köre Palestrinától a XX. századi zeneszerzőkig terjed.

Kórusvezető elérhetősége: Somogyváry Ákos 06-20-946-2648
Próba minden csütörtökön 18.30-kor a kóruson!

A kórus története idekattintva és idekattintva pdf formátumban letölthető!

 

Szentének kör Tervezett program 2016 - 2017

Minden alkalom 17.00-kor kezdődik a sekrestyében!

Időpontok:2016. október 16.

Cantus Catholici (1651) énekeskönyv

2016. december 4.

Adventi, karácsonyi énekek a Graduale Hungaricum-ból

2017. január 15.

Tárkányi és Zsasskovszky I.

2017. február 19.

Tárkányi és Zsasskovszky II.

2017. március 19.

Nagyböjti énekek a GH-ból

2017. április 2.

Jeremiás Siralmai

2017. május 21.

Húsvéti énekek a GH-ból

2017. június 4.

Évközi énekek a GH-ból

Mindenkit szeretettel várok!                               Benedek András

+36 30 683 2825                                       Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

http://szentlaszlo-kantor.bloglap.hu/

Plébániánk kántora meghirdette a Szentének-kört! Havonta egy alkalommal összejövünk, hogy az aktuális időszak énekeit áténekeljük és a Benedek András kántor úrtól kapjunk egy rövid összefoglalást az adott énekekről, egyházi időszakról. 

Rózsafüzér

Plébániánk Rózsafüzér társulata 2013 szeptemberében alakult. Minden hónap 2. vasárnapján az esti szentmise előtt találkozunk a templomban!

Táborozáskor az egyik estén beszélgetve vetődött fel a gondolat, hogy kellene egy közösség, amely szervezetten imádkozza a rózsafüzért. Ennek az imaformának az a lényege, hogy a társulati tagok kapnak egy- egy titkot, és ezt a tizedet mondják otthon minden nap. Havonta cseréljük a titkokat. Ilyenkor összejövünk, együtt elmondunk egy rózsafüzért, és mindenki megkapja a következő titkát.

Tudjuk, hogy a teljes rózsafüzér 4-szer 5 tizedből áll: dicsőséges, örvendetes, fájdalmas és világosság. Mivel egy ember valószínűleg nem mondja el naponta a 4 szentolvasót, a társulati tagok által minden nap elhangzik a teljes rózsafüzér.

A közös együttlétek alkalmával különböző szándékokért imádkozunk:halottainkért, betegeinkért, szegényeinkért, bérmálkozóinkért, jegyespárokért stb… . Egy állandó imaszándékunk van: Egyházközségünkért és plébánosunkért.

Meggyőződésem, hogy imaháttér nélkül nem tud egy plébánia jól működni!

Első nekifutásra 23 ember jelentkezett. Később még többen jöttek, de volt aki lemondta, mert nem tudta vállalni a mindennapos imát.

Jelenleg 27-en vagyunk. Pár hónappal ezelőtt egyik tagunk sajnos meghalt.

Külön öröm számomra, hogy férfiak is vannak, nem is kis számban, és nagyon lelkesen imádkoznak.

A rózsafüzér az egyik legfontosabb imádság, általa át tudjuk elmélkedni Jézus életének különböző állomásait. Erre szolgál a titkok kicserélése, hogy mindig más tizedet mondjunk.

Az egyéni ima is nagyon fontos, de ha szervezetten, közösségben vagyunk, az imánk ereje megsokszorozódik.

Szeretettel bíztatok mindenkit, hogy minél többen jöjjenek a testvérek, segítsük Attila atya munkáját!

Budainé Bicskey Mária - Rózsafüzér Társulat vezetője

AKTUÁLIS PROGRAMOK

2018. OKTÓBER 29, hétfő: Nyugd. Klub látogatása a Kassai téri templomba: Mamertini-feszület megtekintése. Bárki csatlakozhat. Találkozó 10-kor a templom előtt. A tér a 62/A villamossal érhető el. Ezt a feszületet ajándékozta Magyarországnak az olasz nép az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus alkalmából. A feszület eredetije Szt. Péter és Szt. Pál börtöne a Mamertinum fölötti kápolnában található.

Szent Anna és Joachim nyugdíjas klub

A Klub története: A Szent Anna és Joachim Nyugdíjas Klub az 1990-es évek elején alakult az akkori „Caritas” csoportból, melynek vezetője Horváth Zoltán atya volt, aki abban az időben fiatal káplánként működött nálunk a Szent László Plébániatemplomban. 2002-től a mindenkori káplán atya lett lelki gondozója, s vezetője a társaságnak.

A klub nevét Szentesi Mária (Marika néni) adta. Így került klubunk a „Szent Anna és Joachim” szentek védőszárnyai alá.

2002 márciusában vettem át a klub vezetését (Fazekas Jenőné, Anci) s kezdtem el a klub életének átszervezését. Addig a klub havonta egyszer találkozott Sándor atya vezetésével egy baráti beszélgetésre. 

Kezdetben 40-45 fővel működött klubunk, de az idő múlásával sok kedves, régi tagunk eltávozott, s megalakította fenn, az égben klubunk folytatását.

 

A Szent Anna és Joachim Nyugdíjas Klub havonta két alkalommal találkozik.

A hó első szerdáján a plébánia tanácstermében találkozunk, ahol minden évben egy-egy témakört dolgozunk fel. (Rózsafüzér története, Keresztút, Árpád házi szentjeink, Szűz Mária ünnepei, Szent életű papjaink stb.)

Hagyománnyá vált Adventkor a Kis Jézus várása, a Farsangi időszakban a „pezsgőbontás”, Nagyböjtben pedig a lelki délutánok az atya vezetésével. (Minden évben egy alkalommal a nyugdíjas klub vezeti keresztutat.)

.

Minden hónap harmadik szerdáján „országjárást” tartunk, hiszen már mindenki ingyen utazik, s évente egyszer kétnapos kirándulást szervezünk.

Felsorolni is nehéz merrefelé jártunk. Jártunk Esztergomban, Fóton, Gödöllőn, Győrben, Hollókőn, Mátreverebélyszentkúton, Mohácson, Sümegen, Szegeden és Szentendrén.

Kétszer voltunk Debrecenben a Munkácsy és a Leonardo kiállításon, illetve kétnapos utakat szerveztünk Burgenlandba, illetve Mariazellbe.

Telente múzeumlátogatásokat szervezünk, s ezen kívül jártunk a Parlamentben, a Bazilikában, és az Operaházban is.

 

Segítőtársammal, Schmidt Lászlónéval (Gyöngyi), ha lehet, minden egyes helyre előzőleg elmegyünk. Ott megszervezzük az idegenvezetést, megérdeklődjük a belépődíjakat s keresünk egy családias vendéglőt, ahol gyakran sikerül lealkudni az árakat. Megszervezzük az utazást (busz, vonatfoglalás stb.).

A klub tagjai aktívan részt vesznek a munkában, így az agapék szervezése és rendezése állandó feladatunk. Attila atya lelki napjain a klub tagjai gyakran segítenek. Meleg teát, szendvicseket készítünk, s a misék után gyakran várjuk a híveket a plébániára vagy annak udvarára.

 

Istennek hála – Attila atya segítségével –, plébániánk életében újra mozgalmas napok vannak, s ebben nagyon szívesen vesz részt klubunk minden tagja. 

Sajnos az elmúlt 20 évben nem lett fiatalabb a Szent Anna és Joachim Nyugdíjas Klub. Nagy örömmel fogadnánk ezért, ha a templomba járó nyugdíjas társaink csatlakoznának hozzánk.

Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen jönne és töltené el velünk szabadidejét.

Egyházközösségünk élete akkor lesz színesebb és mozgalmasabb, ha segítjük és támogatjuk Attila atya munkáját.

 

Ebben a munkában kérjük segítségeteket.

 

Fazekas Jenőné, Anci

262-79-97

Joomla Template: by JoomlaShack