Plébániánk hirdetései - március 17.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

  

március 17, vasárnap

8:45 elsőáldozási hittan

10:00 szentmise

18:00 szentmise

gyóntatás a szentmisék előtt és alatt

 

március 18, hétfő

8:00 szentmise

 

március 19, kedd

8:00 szentmise

 

március 20, szerda

13:45 temetői temetés

18:00 szentmise

 

március 21, csütörtök

18:00 szentmise

 

március 22, péntek

17:00 altemplomi temetés

18:00 szentmise

18:30 keresztút

 

március 23, szombat

18:00 szentmise

gyóntatás 17:30-tól

 

március 24, vasárnap

8:45 elsőáldozási hittan

10:00 szentmise

18:00 szentmise

gyóntatás a szentmisék előtt és alatt


A hittanórák a héten a szokott rendben lesznek megtartva. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket, bármikor lehet csatlakozni a csoportokhoz. Érdeklődni Gyula atyánál lehet.

 

A Budapesti Katolikus Kórházlelkészség önkéntes beteglátogatók jelentkezését várja a Főegyházmegye területén lévő kórházakba. A következő képzés április 13-án indul. A képzésre jelentkezéshez információ a nyomtatott hirdetésen található.

 

Március 20-21-22 (szerda-csütörtök-péntek): triduum lesz templomunkban. Gyóntat és a lelkigyakorlatos szentbeszédeket Dr. Kránitz Mihály teológiai tanár tartja

 

Március 24. napja Virágvasárnap. A 10 órai szentmise előtt lesz a hagyományos barkaszentelés. Lehetőség szerint hozzunk magunkkal barkát.

 

Nagyböjt pénteki napjain hústilalom van 14 éves kor felett. Nagyon épületes azonban, ha a kötelező előírásokon túl több önmegtagadást és lemondást vállalunk. Az Egyház saját meggyőződését fejezi ki az egyik nagyböjti prefációban: „Most többet imádkozzanak, buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit, – s az újjászületés szentségei által az istengyermekség teljességére jussanak.

 

Nagyböjtben minden pénteken 18:30 órakor keresztúti imádságot végzünk! „Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!

 

Isten éltesse mindazokat a testvéreinket, akik ezen a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat!


A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító.

Cirill szinte egész életében az arianizmus ellen küzdött. 35 évi püspökségéből 16 évet töltött száműzetésben. A koncepciós per nem az arianizmus miatt küldte száműzetésbe, hanem a püspökség vagyonának tékozlása címén, ugyanis az éhínségben szenvedők ínségének enyhítésére eladott egy sor általa feleslegesnek ítélt holmit. 381-ben részt vett a II. konstantinápolyi zsinaton.

Maradandó jelentőségű katekéziseiben rendszerezte a katolikus hittételeket; erőteljes, konkrét és mindig a Szentíráson alapuló katekézist fogalmazott meg. Célja az volt, hogy a katekumenek a keresztség szentségének felvétele után hitüket még jobban elmélyítsék, és az életükkel tegyenek tanúságot, hogy Krisztus követői lettek.

Oktatásának mottója a következő volt: „A keresztény Krisztus hordozója.” Tanítását kiegyensúlyozottság jellemzi: nem gyalázza a testet, a teremtés csodáját látja benne. Nyelvezetéből, gondolatvilágából derűlátás sugárzik, költői szárnyalás jellemzi.

386. március 18-án halt meg. 1893-ban XIII. Leó pápa egyháztanítóvá nyilvánította. Ünnepét már az V. században megülték, március 18-án; a római kalendáriumba 1882-ben vették át.

 
   
Kedd: Szent József főünnepe.

Dávid király nemzetségéből származó Szent József volt a szeplőtelen Szűz Mária jog szerint való hitvestársa és az Úr Jézusnak Istentől rendelt nevelőatyja.

Josemaría Escrivá Szent Józsefet az Egyház legnagyobb férfi szentjének nevezte, aki nem volt más, mint "egy laikus, egy munkás és  egy férj". 

 
   

Szombat: Mongrovejói Szent Turibiusz püspök, hitvalló.

Spanyol püspök, Amerikába ment a vallási életet előbbre vinni. +1606

 

Read 293 times Last modified on vasárnap, 17 március 2024 07:32

Media

Joomla Template: from JoomlaShack