vasárnap, 23 július 2023 21:38

Plébániánk hirdetései - július 23.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

 

július 23, vasárnap

10:00 szentmise

18:00 szentmise

gyóntatás a szentmisék alatt

 

július 24, hétfő

18:00 igeliturgia áldoztatással

 

július 25, kedd

18:00 igeliturgia áldoztatással

 

július 26, szerda

18:00 igeliturgia áldoztatással

 

július 27, csütörtök

18:00 szentmise

 

július 28, péntek

18:00 szentmise, utána csendes szentségimádás 19 óráig

 

július 29, szombat

14:00 esküvő

17:30 gyóntatás

18:00 szentmise

 

július 30, vasárnap

10:00 szentmise, melyen Zoltán atyától búcsúzunk el.

A szentmise után agapé a kertben.

Ehhez sütemény és ennivaló felajánlásokat várunk, innivalóról a plébánia gondoskodik. Zoltán atya búcsúajándékára gyűjtünk a mostani és a következő hétvégi szentmisék végén. Aki egy gondolatot, szentképen üzenetet vagy fényképet szeretne „küldeni” Zoltán atyának, megteheti szintén a két hétvégén a szentmisék után: a sekrestyében lehet leadni.

18:00 szentmise

gyóntatás a szentmisék alatt


További eseményeink 

AUGUSZTUS

 5, szombat: Orgonák éjszakája

6, vasárnap: Urunk színeváltozása

9-13: családos tábor Ráróspusztán

15, kedd: Nagyboldogasszony

20, vasárnap: Szent István király


A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Árpád-házi Szent Kinga szűz. IV. Béla és Laszkarisz Mária leánya. Boldog Jolán, Boldog Konstancia és Szent Margit nővére. 1224. március 4-én született. Már szüzességi fogadalmat tett, amikor szülei államérdekre hivatkozva 1239-ben eljegyezték Boleszláv krakkói herceggel. Hatására férje szintén örök tisztaságot fogadott a krakkói székesegyházban, a nép ezért „Szemérmes Boleszlávnak” nevezte el. Férje halála (1279. december 7.) után a klarisszák közé lépett, és ott is halt meg, mint főnöknő, 1292. július 24-én. Sírja búcsújáróhely lett

 
   

Kedd: Szent Jakab apostol. Az idősebb, Zebedeus és Salome fia. Szent János testvére volt. Ő is látta Jézus megdicsőülését és halálgyötrelmét, a másik két kiválasztottal együtt. Az apostolok közül legelőször ürítette ki a szenvedés kelyhét, mert Heródes Agrippa 42-ben lefejeztette.

Az ünnep valószínűleg a szent maradványainak feltalálását, ereklyéinek átvitelét, vagy a Santiago de Compostella-bazilika felszentelését ünnepli.

A szent csontjait ugyanis – bizonyára még az iszlám elterjedése előtt – Spanyolországba vitték és ott elrejtették. Csodálatos fényjel következtében, a IX. század elején fedezték fel. II. Alfonz király a szent sírja fölé templomot és kolostort építtetett (829) és ebből fejlődött ki a jelenlegi Santiago de Compostella. Ma az ereklyék az 1122-ben befejezett hathajós bazilikában nyugszanak. 1883-ban a Rítus-kongregáció valódiságukra nézve megvizsgálta és XIII. Leó pápa 1884. nov. 1-én ünnepélyes bullával megerősítette.

 
   
Szerda: Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária anyja. Szent Anna nevét a II. századból való ’Jakab protoevangélium’ tartotta fenn. A Szent Szűz iránt való nagy szeretet vitte az Egyházat arra, hogy a Szent Szűz anyját is tisztelettel vegye körül. Az ünnep eredete 500 körül kereshető, mikor Jusztiniánusz császár Konstantinápolyban templomot állított neki, de általánossá XIII. Gergely pápa tette 1584-ben. Szűz Mária atyját is anyjával egyforma rangú ünneppel tiszteli az Egyház, mióta XIII. Leó pápa, akinek a keresztneve Joákim volt, ezt az ünnepet bevezette.  
   
Csütörtök: Szent Charbel Makhlouf áldozópap hitvalló. Libanoni maronita szerzetes. Remeteként aszkézisben, állandó böjtölésben élt. + 1898.  
   
Szombat: Szent Márta szűz. Szent Mária és Lázár testvére. A látszatra haszontalan hétköznapi munka szentje.  

 

Read 277 times Last modified on vasárnap, 23 július 2023 22:08
Joomla Template: by JoomlaShack