szombat, 24 június 2023 19:07

Plébániánk hirdetései - június 25.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

 

június 25, vasárnap

10:00 szentmise Szent László tiszteletére

17:00 Szent László szobor koszorúzás

18:00 búcsúi szentmise, amelynek főcelebránsa és szónoka: Fodor József nagyváradi általános helynök

gyóntatás a szentmisék alatt

 

június 26, hétfő

18:00 szentmise

 

június 27, kedd

Pongrácz úton nincs igeliturgia

18:00 ünnepi szentmise templomunk felszentelésének évfordulóján; utána a Bajza Hangkör – Kórus ünnepi hangversenye, vezényel Háray Ferencné.

 

június 28, szerda

17:00 keresztelési oktatás

18:00 szentmise

 

június 29, csütörtök

Szent Péter és Pál apostolok főünnepe

18:00 ünnepi szentmise

 

június 30, péntek

de. betegek látogatása

14:00 altemplomi temetés

15:30 altemplomi temetés

16:30 altemplomi temetés

17:30 gyóntatás

18:00 szentmise, utána csendes szentségimádás 19 óráig

 

július 1, szombat

15:00 házasságrendezés

17:00 Rózsafüzér Társulat

17:30 gyóntatás

18:00 szentmise

 

július 2, vasárnap

Péter-fillér gyűjtés

8:00 szentmise a Pongrácz úton

10:00 szentmise, melyet a Mária Rádió közvetít

11:00 gyermekkeresztelés

18:00 szentmise

gyóntatás a szentmisék alatt


A képen művészet, talaj, fedett pályás, szőnyeg látható

Automatikusan generált leírás Templomunkban bankkártyás adománygyűjtő oszlop került elhelyezésre. Adományaikat már ilyen módon is tudjuk fogadni. 

 


A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító. Az efezusi zsinaton vezérszereplő az eretnekek ellen. + 444-ben.

 
   

Kedd: Szent László király. 1046 körül született Lengyelországban. Atyjától, I. Béla királytól a lovagi erényeket és az országkormányzás elveit, anyjától, Richeza lengyel hercegnőtől a szilárd katolikus hitet és a mély vallásosságot örökölte. 1077-ben került a magyar trónra. Az ország kereszténnyé tételét, amelyet Szent István és a többi apostoli lelkületű hittérítő útnak indított, eredményesen befejezte. Nagyváradon és Zágrábban püspökséget alapított, több bencés monostort létesített, 1092-ben Szabolcs városában zsinatot tartott. Ennek intézkedései hathatósan emelték a papság és a nép vallási, valamint fegyelmi színvonalát. A kunokat és más pogány törzseket, amelyek Magyarországra betörtek, legyőzte, és innen kiűzte. A szenvedőket és a szerencsétleneket atyai szeretettel felkarolta. 1095. július 29-én Nyitra mellett halt meg, földi maradványait a nagyváradi székesegyházban temették el. Sírjánál csodák történtek. Ezeket, valamint erényeit és érdemeit megvizsgálva III. Celesztin pápa, követe, Gergely bíboros által Váradon 1192. június 27-én a szentek sorába iktatta. Leánya, Szent Piroska, Iréné néven bizánci császárné lett

   
Szerda: Szent Iréneusz püspök és vértanú. 130 körül született, Szmirnában nevelkedett, a város püspökének, Szent Polikárpnak volt a tanítványa. 177-ben a galliai Lyonban telepedett le, ahol pap, majd nem sokkal később e város püspöke lett. A katolikus hit védelmében a gnosztikusok tévedései ellen könyveket írt. A hagyomány szerint 200 körül vértanúságot szenvedett  
   
Csütörtök: Szent Péter és Pál főünnepe. A római hagyomány szerint június 29-ike mind a két apostol halálának napja és már az V. században majdnem egész Itáliában és Észak-Afrikában, mint a “Dies natalis”-t, mint a mennyei életre való születésük napját ünnepelték  
   
Péntek: A római Egyház első szent vértanúi. A Néró császár által a 64-es római tűzvész után indított első egyházüldözés alkalmával sok hívőt öltek meg kegyetlen kínok közepette. Erről a pogány történetíró, Tacitus Annaleseiben (15, 44) és Kelemen, római püspök a korintusiakhoz írt levelében (5-6. fejezet) tanúskodik.  

 

Read 502 times Last modified on hétfő, 26 június 2023 13:06
Joomla Templates: from JoomlaShack