Plébániánk hirdetései - március 10.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

  

március 10, vasárnap

8:45 elsőáldozási hittan

10:00 szentmise (szülők, testvérek, férj és fiú), amelyen kiszolgáltatásra kerül betegek szentsége

Felvétele feltételei: betöltött 60. életév vagy súlyos betegség; kegyelem állapota (szentgyónás). Kérem, a sekrestyében vagy a hivatalban jelentkezzenek.

18:00 szentmise

gyóntatás a szentmisék előtt és alatt

 

március 11, hétfő

8:00 szentmise (Magyar Hazánkért)

 

március 12, kedd

8:00 szentmise (+édesanya

 

március 13, szerda

13:45 temetői temetés (+Pechlof Gabriele)

18:00 szentmise (+Géza, Éva)

 

március 14, csütörtök

18:00 szentmise (Kátai és Ertl család élő és + tagjaiért)

 

március 15, péntek

17:00 altemplomi temetés (+Katona Jánosné)

18:00 szentmise (+József)

18:30 keresztút

 

március 16, szombat

18:00 szentmise (+Ferenc)

gyóntatás 17:30-tól

 

március 17, vasárnap

8:45 elsőáldozási hittan

10:00 szentmise

18:00 szentmise

gyóntatás a szentmisék előtt és alatt


A hittanórák a héten a szokott rendben lesznek megtartva. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket, bármikor lehet csatlakozni a csoportokhoz. Érdeklődni Gyula atyánál lehet.

 

A Budapesti Katolikus Kórházlelkészség önkéntes beteglátogatók jelentkezését várja a Főegyházmegye területén lévő kórházakba. A következő képzés április 13-án indul. A képzésre jelentkezéshez információ a nyomtatott hirdetésen található.

 

Március 20-21-22 (szerda-csütörtök-péntek): triduum lesz templomunkban. Gyóntat és a lelkigyakorlatos szentbeszédeket Dr. Kránitz Mihály teológiai tanár tartja

 

Március 24. napja Virágvasárnap. A 10 órai szentmise előtt lesz a hagyományos barkaszentelés. Lehetőség szerint hozzunk magunkkal barkát.

 

Nagyböjt pénteki napjain hústilalom van 14 éves kor felett. Nagyon épületes azonban, ha a kötelező előírásokon túl több önmegtagadást és lemondást vállalunk. Az Egyház saját meggyőződését fejezi ki az egyik nagyböjti prefációban: „Most többet imádkozzanak, buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit, – s az újjászületés szentségei által az istengyermekség teljességére jussanak.

 

Nagyböjtben minden pénteken 18:30 órakor keresztúti imádságot végzünk! „Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!

 

Isten éltesse mindazokat a testvéreinket, akik ezen a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat!


A héten egy szentről sem emlékezik meg az Anyaszentegyház.

Jertek hívek, a szent keresztútra…

A keresztútjárás kialakulásának története

 

A keresztútjárás elmélkedő imádság, mellyel a hívek felidézik és átel-mélkedik Jézus szenvedésének törté-netét. Végzéséhez hozzátartozik a mozgás: ez jobban segíti az átélést és azonosulást a szenvedő Jézussal. Kialakulásának története valós alapokon nyugszik, hiszen először Jézus járta végig; ez mind megtalálható a szent evangéliumokban, kivéve a 6. stációt (Veronika kendőt nyújt). A hagyomány szerint Jézus feltámadása után Szűz Mária és néhány tanítvány gyakran végigjárta ezt az utat, emlékezés képen. Mint ismeretes, Szent Ilona császárnő a IV. században nagy erőkkel kereste Jézus keresztjét. A Golgota hegyén ő építtette fel az első templomot, valamint néhány emléktáblát is felállíttatott a keresztút egyes helyein. A XV. századra már tizenkettőre nőtt a Jeruzsálemben található emléktáblák száma. Ezeket stációknak, azaz állomásoknak nevezték. Az oda zarándokolók ezen helyeken megálltak s kis szünetet tartván imádkoztak és elmélkedtek a felirat szerinti eseményekről. A középkorban nagyon sokan ellátogattak Jeruzsálembe, és végezték a keresztutat, főleg a ferencesek vezetésével. Ők ezt circulusnak, körjáratnak nevezték. Az ide látogatók révén került a keresztút Európába. Eleinte hét állomásra osztották el a keresztutat. A XVII. századra alakult ki a keresztút mai formája a maga 14 állomásával. Egy 1518-ban, Szentföldön kiadott imakönyvben már megfigyelhető a 14-es tagolás.

 

A keresztutak, kálváriák építésének virágkora – természetesen – a barokk kor volt. Szent Lénárd, római ferences szerzetes nevéhez például 572 keresztút felállítása társul. Ezek közül 42 Rómában található. Leghíresebb a Colosseumban felállított keresztút, mely szertartást VI. Pál óta nagypéntek este a pápa vezeti. A keresztútjárás tisztelete könnyen elterjedt a kereszténység körében, hiszen a legtöbb hívőnek nincs alkalma a Szentföldre látogatni, de a keresztút szemlélése segíti őket Jézus szenvedésének elmélkedésében. Minden templomban megtalálható egy keresztút, rendszerint festmény formájában. Szabadtéri keresztutakat is építenek, lehetőleg domboldalon. Ekkor egy-egy kis kápolna jelzi a különböző állomásokat, az utolsó állomásnál gyakran felállított kereszt található.

 

Az Anyaszentegyház teljes búcsút engedélyez azoknak, akik a keresztutat a kegyelem állapotában áhítattal végzik.

 

Érdekességként álljon itt három a XII. Kelemen pápa keresztutakról és ájtatosságokról 1731-ben kiadott rendeleteiből:

  • nem kell minden stációnál 6 Miatyánkot és 6 Üdvözlégyet elmondani, hanem rövid elmélkedés után a bűnbánat fölindítása mellett elegendő egy-egy;
  • ha a templomban zsolozsma vagy szentmise van, ne végezzenek kereszt-úti ájtatosságot;
  • ne hirdessék ki és ne írják ki sem a kápolnákban, sem a stációkra a nyerhető búcsúkat, hanem csak szóban közöljék, hogy aki részt vesz a keresztúti ájtatosságon, a pápa engedélye alapján ugyanazokat a búcsúkat nyerheti el, mint azok, akik Jeruzsálemben járják végig a keresztút állomásait.

 

Angolul értő híveinknek ajánljuk Robert Barron Püspök Úr keresztúti elmélkedéseit, amelyet az oldal alján tudnak megnyitni.

 

Read 486 times Last modified on vasárnap, 17 március 2024 06:54

Media

Joomla Templates: by JoomlaShack