Magyar Katolikus Egyház technikai szám: 0011

Alapítványunk adószáma:

19659664-1-43

Alapítvány javára felajánlott 1 % rendelkezési nyilatkozata idekattintva letölthető! Köszönjük a támogatást! 

Plébániánk alapítványának bevételei a koronavírus helyzet miatt erősen megcsappantak, a korábbi évek tartalékait használja. Idén az urnatemető festését, a vasárnapi szentmisék kihangosítását és a nagysebességű internet kiépítését finanszírozta. Terveinkben szerepel a templom hangosítás ütemezett korszerűsítése és a templomról egy digitális ismertető készítése. A működéshez a hívek lehetőségeikhez mért adományait kérjük. A számlaszám plébániánk honlapján (a 2-szer 1% támogatásnál) is elérhető: Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány; OTP Bank NYrt., 11710002-20049461.

Határozatok

 

a Budapest X. Kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítványa

 

2019. május 9.-i kuratóriumi ülésén

 

Kifüggesztendő a Szent László Templom hirdetőtábláján

 Kedves Hívek!

Ezúton tájékoztatjuk a kedves Híveket a Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány 2018. évi bevételeiről és kiadásairól.

Az alapítvány 2018-ban 1.000.000 Forint önkormányzati támogatásban részesült. A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból 515 856 Ft, a hívek adományaiból 85 000 Ft bevétele volt az alapítványnak.

Az önkormányzati támogatásból kifizetett (bruttó) költségek:

  • zenei áhítátok, koncertek támogatása:                        összesen 220 ezer Ft;
  • zarándoklatok, kirándulások támogatása:                  összesen 487 ezer Ft;
  • projektor, vetítővászon:                                             összesen 145 ezer Ft;
  • játékok, kisbútorok:                                       összesen 148 ezer Ft;

Az SzJA 1%-os felajánlásaiból és a hívek adományaiból kifizetett (bruttó) költségek:

  • a működési költségek (könyvelés, dologi kiadások, banki költségek):          145 ezer Ft
  • keverőpult beszerzése:                                                                                  79 ezer Ft
  • projektor önkormányzati támogatáson felüli része:                           35 ezer Ft
  • hittanos tábor, családos tábor támogatása összesen:                          250 ezer Ft
  • altemplom villanyszerelése:                                                               358 ezer Ft.

A 2018. évi bevételt meghaladó kiadásokat a korábbi években fel nem használt bevételekből finanszírozta az alapítvány.

A 2018. évi alapítványi teljes beszámolót a kuratórium tárgyalta és elfogadta május 9-én. 

Hálásan köszönjük a felajánlásokat!

Köszönettel:

Csikós Csaba István

kurátor

 

 

 

 

Adózási tudnivaló

Az idei évtől lehetőség van arra, hogy a NAV készítse el az adózók bevallását. Mivel ebben az esetben figyelmünket könnyebben elkerülheti a személyi jövedelemadó 1 %-ról való rendelkezés, kérjük ennek lehe-tőségeiről tájékozódjanak a templo-mokban kihelyezett szórólapokról, valamint a www.johelyrekerul.hu honlapon. Kérjük abban az esetben is tegye meg felajánlását a Magyar Katolikus Egyháznak és plébániánk alapítványának, ha személyi jövede-lemadója bizonyos kedvezmények miatt nulla forint, mert a nullás be-vallás is számít. Minden az egyház-megyék részéről a plébániáknak nyújtott anyagi támogatás jelentős részét az 1%-os felajánlások révén kapott összeg teszi ki. Köszönjük támogatását, amely külön anyagi teherrel nem jár!

 

Magyar Katolikus Egyház technikai szám: 0011

Alapítványunk adószáma:

19659664-1-43

  

Átalakítottuk a plébániai alapítvány működését

 

A plébánia alapítványa (hivatalos elnevezés: Budapest X. kerület Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány, számlaszám:

OTP Bank 11710002-20049461-00000000)

Adószámunk: 19659664-1-43

nemrégiben új feladatokkal gazdagodott. 
A plébánia és templomunk üzemeltetésének támogatását, valamint ifjúsági táborok, karitatív rendezvények szervezését is felvettük a kiemelt feladatok közé. 
A támogatási célok súlypontjainak átrendezése a tényleges tevékenységben is megnyilvánul majd. A másfél éven át működési zavart okozó korábbi vezetőséget új kuratórium váltotta, amelynek elnöke Szabóné Krupa Ágnes, aki egyébként a kiemelt plébániai pályázatok felelőse is.

 

 

Amint arról a kuratórium értesített, 2015-ben főként a nyári táborok szervezéséhez kíván anyagi támogatást nyújtani alapítványunk, és a pénzügyi helyzettől függően a szociális nehézségek orvoslásában vállalna szerepet. Amennyiben pénzbeli segélyek céljára elegendő támogatás gyűlik össze, nyilvános pályázatot teszünk közzé, és az elbírálásról is tájékoztatjuk közösségünk tagjait.

 

Az alapítvány közhasznú szervezet, így a pénzbeli támogatások előnyei a jövőben is megilletik a felajánlókat. Az előző évben jóváírt 447.568 Ft személyi jövedelemadó 1 %-ából származó adományt ezúton is hálásan köszönjük az adakozó híveknek. A 2014. évi felajánlások beérkezésére 2015-ben kerül sor. Arra biztatom a híveket, hogy 2014. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át a Katolikus Egyház, és újabb 1 % erejéig alapítványunk javára ajánlják fel.

 

Az űrlapokhoz a szokásos módon a templomban juthatnak hozzá, illetve ide kattintva le is tölthetik!

 

Eseti adományokra a jövőben is számítunk, amelyeket átutalással, vagy a plébánián átvehető csekken teljesíthetnek. Az eseti felajánlásokra annak ellenére nagy szükség lehet, hogy az alapítvány pályázati tevékenységét erősíteni szándékozik. A külső lehetőségek végesek, így a meglévő 2 és fél millió forintos vagyonból, és adományokból gazdálkodik az alapítvány. Az egyházközség javára végzett tevékenységükről a Plébániai Újság hasábjain ad majd tájékoztatást az alapítvány vezetősége.

 

Balogh Attila

Joomla Templates: from JoomlaShack