szombat, 10 szeptember 2022 06:48

Plébániánk hirdetései - szeptember 11.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

 

szept. 11, Évközi 24. vasárnap

  9:00  elsőáldozók felkészítője

10:00  Veni Sancte szentmise

11:00  keresztelés

18:00 szentmise

19:00  ifjúsági hittan

gyóntatás 17:30-tól és a szentmisék alatt

 

szeptember 12, Hétfő

11:00  temetői temetés

18:00  szentmise

19:00  felnőtt szentségfelkészítő

 

szeptember 13, Kedd

17:30  Pongrácz úton igeliturgia

18:00  óvodások Veni Sancte szentmiséje

19:00  felnőtt haladó hittan a plébánián

 

szeptember 14, Szerda

18:00  szentmise

 

szeptember 15, Csütörtök

18:00  szentmise

 

szeptember 16, Péntek

17:00  gyóntatás

18:00  szentmise

majd szentségimádás 19 óráig

 

szeptember 17, Szombat

18:00  szentmise

19:00  ARS SACRA

Bajza Hang-Kör hangversenye

vezényel Háray Ferencné

 

szeptember 18, Évközi 25. vasárnap

  9:00  elsőáldozók

10:00  A plébánosi hivatalátadás ünnepi szentmise keretében, majd utána agapé a plébánián. Sütemény felajánlásokat elfogadunk. 

18:00 szentmise

gyóntatás 17:30-tól és a szentmisék alatt

19:00  ARS SACRA

A Schola Liturgica koncertje Marco Frisina műveiből

A darabokhoz kapcsolódó elmélkedéseket a plébános atya tartja

További eseményeink

Szeptember

19. hétfő 19:00 felnőtt szentségfelkészítő

21. szerda 16:30 Szent László Gimnáziumban Verbai Lajos beszélget dr. Beer Miklós püspök atyával, templomunk egykori káplánjával

27. kedd 19:00 felnőtt haladó hittan

 

Október

5. szerda 17:00 keresztelési megbeszélés

 

November

12. szombat zarándoklat Bátára, részletek később

 

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Mária szentséges neve. Mária neve szent név, amelytől reszketnie kell a pokolnak. Emlékezetünkbe hozza a Boldogságos Szűz életét és magasztos hivatását és növeli bizalmunkat hatalmas közbenjárásában. XI. Ince pápa az egész Egyházban elrendelte hálaünnepül Sobieski János lengyel királynak Bécs kapui előtt, a török fölött 1683 szept. 12-én vívott győzelmének emlékére.

Kedd: Aranyszájú Szent János püspök, hitvalló, egyháztanító. Kis Ázsiában született. Megtérése után remete lett. Beszédeiért kapta a Krizosztomusz-Aranyszájú jelzőt. 388-ban konstantinápolyi pátriárka lett.

Szerda: A Szent Kereszt felmagasztalása. Az ünnep a szent Keresztet dicsőíti, vagyis azt a fát, amelyen az Üdvözítő kínhalált szenvedett és minket megváltott. Az ünnep alapja: a valódi keresztet megtalálták a keresztre feszítés helyén, majd ott templomot építettek, aminek felszentelése 355. szeptember 14-én történt.

Csütörtök: A hét Fájdalmú Szűz. Az Egyház nagy szeretettel és együttérzéssel szemléli azt a fájdalmat, amelyet Mária a kereszt lábánál, szenvedő és haldokló fiával egyesülve elszenvedett. Ezt Transfixio-nak, vagyis Tőrszúrás-nak nevezik, Simeon jövendölésére való vonatkozással. Az Egyház úgy tiszteli Máriát, mint a Pieta-képek ábrázolják: ölében isteni Fiának holttestével, de gondol azért Mária életének, a vértanuk királynőjének többi szenvedésére is. Az Isten anyjának szenvedéseit már akkor tisztelték, mielőtt a liturgia azokat külön ünnepekkel megülte volna. 1233-ban hét gazdag és jámbor firenzei férfiú egyesült közös életre és feladatul tűzte ki a fájdalmas Anya tiszteletének ápolását és terjesztését. Az ünnep dátuma sokat vándorolt: Húsvét utáni 3. vasárnap utáni péntek, szept. harmadik vasárnapja, szept. 15. A szentmisében a „Stabat Mater” szekvencia bensőséges jám-borsággal dicsőíti Mária fájdalmát és a belőle fakadó áldást.

Péntek: Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk. Kornél pápa 253-ban halt vér-tanúságot. Ciprián (+258) karthágói püspök volt. Együtt küzdöttek koruk eretnekségei ellen Ciprián írásai az őskeresztény szellem szép bizonyságai.

Szombat: Bellarmin Szent Róbert püspök, hitvalló és egyháztanító. Az ellenreformáció nagy hittudósa. Pázmány Péter mestere és példaképe. Gonzágai Szent Alajos lelki vezetője. +1621-ben Rómában. XI. Pius pápa avatta szentté és egyháztanítónak nyilvánította

Read 859 times Last modified on péntek, 16 szeptember 2022 17:30
Joomla Template: by JoomlaShack