Plébániánk hirdetései - február 18.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

 

február 18, vasárnap

8:45 elsőáldozási hittan

10:00 szentmise (+ édesanya, élő gyermek)

18:00 szentmise

gyóntatás a szentmisék előtt és alatt

 

február 19, hétfő

8:00 szentmise

 

február 20, kedd

8:00 szentmise

10:45 Kötelesné Kassai Noémi temetése az Új Köztemetőben

 

február 21, szerda

18:00 szentmise (+Katalin, +József, +Ilona, +Rozália)

 

február 22, csütörtök Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepe

9:00 baba-mama klub

18:00 szentmise

 

február 23, péntek

16:00 altemplomi temetés (+Orosz Tibor Jánosné)

17:00 altemplomi temetés (+ Dr. Ott Györgyné)

18:00 szentmise (+István halálának 4. évfordulója)

18:30 keresztút

 

február 24, szombat

9:00 ministránsfoglalkozás

18:00 szentmise (Andrásik család élő és + tagjai, élő Lujza)

gyóntatás 17:30-tól

 

február 25, vasárnap

8:45 elsőáldozási hittan

10:00 szentmise

18:00 szentmise

gyóntatás a szentmisék előtt és alatt


A hittanórák a héten a szokott rendben lesznek megtartva. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket, bármikor lehet csatlakozni a csoportokhoz. Érdeklődni Gyula atyánál lehet.

Jövő hétvégén a katolikus iskolák javára külön gyűjtés lesz a szentmisék után. Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat!

Március 10-én, Nagyböjt IV. vasárnapján (Lætare) a 10 órai szentmise keretében szolgáltatjuk ki a betegek szentségét. Feltételek: betöltött 60. életév vagy súlyos betegség; kegyelem állapota (szentgyónás). Kérem, a sekrestyében vagy a hivatalban jelentkezzenek.

Nagyböjt pénteki napjain hústilalom van 14 éves kor felett. Nagyon épületes azonban, ha a kötelező előírásokon túl több önmegtagadást és lemondást vállalunk. Az Egyház saját meggyőződését fejezi ki az egyik nagyböjti prefációban: „Most többet imádkozzanak, buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit, – s az újjászületés szentségei által az istengyermekség teljességére jussanak.

Nagyböjtben minden pénteken 18:30 órakor keresztúti imádságot végzünk! „Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!

Isten éltesse mindazokat a testvéreinket, akik ezen a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat!


A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Szerda: Damiáni Szent Péter püspök, hitvalló és egyháztanító.

Bencés lett, majd bíboros; a pápaság egyik nagy támasza; + 1072-ben, Faenzában.

 

 
   

Csütörtök: Szent Péter antiochiai székfoglalása.

Szent Péter, mielőtt 42-ben Rómába ment volna, egy ideig Antiochiában tartózkodott, mint püspök. Ennek emléke a mai ünnep.

   

Péntek: Szent Polikárp püspök és vértanú.

Szent János evangélista tanítványa és ő tette püspökké Szmirnában; 86 éves volt, amikor vértanúhalált halt (159). A haláláról szóló írás a vértanúk legrégibb okmánya. Ebben mondják az első keresztények: "Csontjai értékesebbek a drágakőnél." 

Sírjánál kezdették vértanúságának napját "születésnapjaként" megünnepelni. Az ereklyék és a szentek liturgikus tiszteletének kezdetei ezek.

 
   

Szombat: Szent Mátyás apostol.

Szent Mátyást a tizenegy apostol választotta Júdás helyébe, hogy számuk teljes legyen. Júdeában és Etiópiában hirdette az igaz vallást. A pogányok megkövezték, majd bárddal lefejezték.

 

 

Read 615 times Last modified on vasárnap, 18 február 2024 19:48
Joomla Template: by JoomlaShack