szombat, 26 november 2022 13:07

Plébániánk hirdetései - november 27.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

 

november 27,

Advent első vasárnapja

09:00 elsőáldozási hittan

10:00  szentmise, utána:

szereposztás a pásztorjátékhoz,

szülői értekezlet az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek.

Kérjük a Szent Margit oltár oldalán található padokat szabadon hagyni az elsőáldozásra készülő gyerekeknek.

18:00 szentmise

gyóntatás 17:30-tól és a szentmisék alatt

 

november 28, Hétfő

6:00    roráte

18:00  felnőtt szentségfelkészítő hittan

 

november 29, Kedd

6:00    roráte

15:45  temetői temetés

 

november 30, Szerda

6:00    roráte

 

december 1, Csütörtök

6:00    roráte

 

december 2, Péntek

6:00    roráte

de. betegek látogatása

13:30  altemplomi temetés

17:00  szentségimádás 18:30-ig

17:15  gyóntatás 18:15-ig

 

december 3, Szombat

17:00  Rózsafüzér Társulat

18:00  szentmise

19:00  adventi zenés áhítat (szolgálat: Schola Liturgica, elmélkedések: Zoltán atya)

 

december 4,

Advent második vasárnapja

10:00  szentmise, utána:

csendes szentségimádás estig

Szent Miklós várás a plébánián

18:00 szentmise

gyóntatás 17:30-tól és a szentmisék alatt


További eseményeink

7, szerda 17:00 keresztelési megbeszélés

10, szombat 19:00 adventi zenés áhítat: Kissné Baranyai Éva

13, kedd 18:00 Dr. Csókay András idegsebész Krisztus, a tudomány megváltója című előadása a plébánián. Moderátor: Dr. Petrányi-Szöőr Anna pszichológus-jogász.

17, szombat 19:00 adventi zenés áhítat: Bajza Hangkör Kórus – Háray Ferencné

18, vasárnap délelőtt az Etalon Kiadó vására.


A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Marchiai Szent Jakab áldozópap. Olaszországban szüle-tett, valószínűleg 1393-ban, mint szülei tizennyolcadik gyermeke. Előbb hivatalnok, majd ferences szerzetes lett. Az igehirdetést bízták rá, nemcsak a hívek keresztény életét kellett erősítenie, ha-nem az úgynevezett fraticelli eretnekek egyházellenes nézeteivel is szembe kellett szállnia. 1431-ben Dalmáciában hithirdető, 1436-ban a ferencesek boszniai provinciájának tartományfőnöke. Magyarországi működését a szintén ferences Kurzolai János váradi püspök egyházmegyéjében kezdte meg. Huzamosabb ideig tartózkodott Szegeden, Erdélyben, a Szerémségben és a pécsi egyházmegyében. Főleg a bogumil és huszita tanok ellen küzdött ékesszólással és ha kellett – korának szokása szerint – keményebb eszközökkel is. Mint a törökök elleni keresztes hadjárat hirdetője bejárta Ausztriát, Itáliát, Német-, Lengyel- és Magyarországot. Szavával és önmegtagadó életével nemcsak vezekelt, hanem másokat is buzgóbb életre intett. Nápolyban 1476. nov 28-án halt meg. 1624-ben boldoggá, 1726-ban szentté avatták.

Szerda: Szent András apostol. András, Simon Péter testvére, János evangélistával együtt Keresztelő Szent János tanítványa volt, mielőtt Jézus tanítványa lett volna. Meghívását az evangélium tárgyalja. – Pünkösd után először Palesztinában, majd Szkítiában, Epíruszban és Tráciában hirdette az evangéliumot. Vértanúhalállal halt meg, mert Patrasban (Achaisban) fölfeszítették egy X-alakú keresztre, melyet róla András-keresztnek neveznek. A vértanúságát tárgyaló Acta tele van a szent keresztet magasztaló szavaival. Ezért hívják őt magát is a kereszt apostolának. – Testét először Konstantinápolyba vitték, majd később Nápolyba; fejét pedig 1462-ben a Szent Péter-templomban testvére sírja mellé temették. Ereklyéi az Amalfi dómban nyugszanak.

Szombat: Xavéri Szent Ferenc hitvalló. Spanyol nemes család sarja. Párisban egyetemi tanár volt, amikor Loyolai Szent Ignáccal megismerkedett és társai közé lépett. Tíz évig Indiában és Japánban térített. Buzgóságára jellemző az ő imádsága: "Adj, Uram, lelket nekem". Általa a missziós apostol is készíti a liturgiában az Úr útját. Meghalt Szancián szigetén 1552-ben. A hitterjesztők pártfogója

Read 648 times Last modified on vasárnap, 27 november 2022 20:36
Joomla Template: from JoomlaShack