szombat, 19 november 2022 18:55

Plébániánk hirdetései - november 20.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

 

november 20, 

Krisztus Király vasárnapja

10:00  szentmise

11:00  keresztelés

16:00  Illéssy Zoltánné tűzzománc kiállításának megnyitója a Német Önkormányzat szervezésében a Nagyteremben

18:00 szentmise

gyóntatás 17:30-tól és a szentmisék alatt

19:00 ifjúsági hittan

 

november 21, Hétfő

18:00  szentmise

19:00  felnőtt szentségfelkészítő hittan

 

november 22, Kedd

17:30  Pongrácz úton igeliturgia áldoztatással

18:00  szentmise

19:00  felnőtt haladó hittan

 

november 23, Szerda

18:00  szentmise

 

november 24, Csütörtök

18:00  szentmise

 

november 25, Péntek

13:30  altemplomi temetés

17:00  gyóntatás

18:00  szentmise

szentségimádás 19 óráig

 

 november 26, Szombat

16:00  koszorúkészítés a plébánia lenti hittantermében

17:00  szabadtéri betlehemnél gyertyagyújtás, melyen a Katolikus Óvoda gyermekei szerepelnek

18:00  szentmise, adventi koszorúk megáldása

 

november 27,

Advent első vasárnapja

10:00  szentmise, utána:

szereposztás a pásztorjátékhoz,

szülői értekezlet az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek.

Kérjük a Szent Margit oltár oldalán található padokat szabadon hagyni az elsőáldozásra készülő gyerekeknek.

18:00 szentmise

gyóntatás 17:30-tól és a szentmisék alatt


További eseményeink

28, hétfő 6:00 idei első roráte szentmise

Adventi időben a roráték hétköznapokon reggel 6:00-kor kezdődnek. Hétköznapokon emiatt este nem lesznek szentmisék.

 

December

4, vasárnap a délelőtti szentmise után Szent Miklós várás a plébánián

7, szerda 17:00 keresztelési megbeszélés

18, vasárnap délelőtt az Etalon Kiadó vására.


 A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban. Ma van a jeruzsálemi temp-lomhoz közel épült Új Mária-templom felszentelésének (543) emléknapja. A keleti kereszté-nyekkel együtt ünnepeljük azt a felajánlást, amelyet a gyermek Mária Istennek tett a Szentlélek indítására, akinek kegyelme eltöltötte őt szeplőtelen fogantatása pillanatától kezdve.

Kedd: Szent Cecília szűz és vértanú. Az ősegyház különösen tisztelt vértanú szüze. Valószínű 230 körül szenvedett vértanúságot, vő-legényével és annak testvérével együtt. Az egyházi zene pártfogója.

Szerda: I. Szent Kelemen pápa és vértanú. Szent Péter tanítványa volt és a pápai trónon harmadik utóda. Ő írta a kor hitére olya jellemző levelet a korinthusiakhoz. Száműzték, majd 101-ben nyakára horgonyt kötve, a tengerbe fullasztották.

Szintén szerda: Szent Kolumbán apát. Ír szerzetes. Galliába költözve monostorokat alapított. Száműzetésbe kényszerülve Itáliába ment, ott kolostort alapított. + 615.

Csütörtök: Dung-Lac Szent András áldozópap és társai, vietnami vértanúk emléknapja. A vietnami keresztények a 17. század-ban az evangélium terjesztését példás életükkel és hősies helyt-állásukkal segítették elő. A szerzetesek és egyházmegyés papok mellett a legkülönbözőbb hivatású világiak is szenvedtek hitükért. A 117 vietnami vértanú nagyobb-részt bennszülött volt, a többi pedig misszionárius. Válogatott, kegyetlen kínzásokat elszenvedve és hitüket vérükkel megpecsételve lettek a vietnami Egyház magvetői. Kiemelkedik közülük Dung-Lac András domonkos szerzetes. Szent II. János Pál pápa 1988. június 19-én iktatta őket a szentek közé.

Péntek: Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú. Nagyon művelt alexandriai lány volt. Hitéért először kerekbe törték, majd lefejezték 305-ben. Testét a hagyomány szerint a Sinai-hegyen temették el

Read 691 times Last modified on szombat, 19 november 2022 19:26
Joomla Template: by JoomlaShack