szombat, 23 január 2021 21:36

Plábániánk hirdetései - jan. 24.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

január 24, Évközi 3. vasárnap

Isten Igéjének Vasárnapja

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

  9:30   elsőáldozók hittanja

10:00   szentmise (orgonás)

10:45   bérmálkozási hittan

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

január 25, hétfő

  9:00   szentmise (olvasott)

 

január 26, kedd

január 27, szerda

    9:00 szentmise (olvasott)

 

január 28, csütörtök

17:30   gyóntatás a sztmiséig

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   szentségimádás, gyóntatás

 

január 29, péntek

13:30   altemplomi temetés (énekes)

14:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás a sztmiséig

18:00   szentmise (orgonás)

 

január 30, szombat

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

január 31, Évközi 4. vasárnap

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

  9:30   elsőáldozók hittanja

10:00   szentmise (orgonás)

10:45   bérmálkozási hittan

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Akiknél már volt házszentelés, a matrica átvehető a sekrestyében.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Megkérjük a Kedves Testvéreket, hogy az egyenletes létszámelosztás miatt, aki teheti, a vasárnapi 10-es szentmise helyett a vasárnap estit válassza.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Az urnatemetőben lévő urnafülkék februártól drágulnak. Januárban még a régi áron lehet megváltani.

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Február

2, kedd 18ó gyertyaszentelés és sztmise Gyertyaszent. Boldogasszony ünnepén.

11, csütörtök 18ó: Don-kanyarban elesettekért szentmise és áldás.

14, vas 10ó: Egészségügyben és szo-ciális területen dolgozókért sztmise.

17, Hamvazószerda.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Szt Pál apostol megtérése.

Kedd: Szent Timóteus és Titusz püspökök. Szent Pál tanítványai.

Szerda: Merici Szt Angéla szűz. Női rend, az orsolyiták alapítója.

Csüt: Aquinói Szt Tamás. A kö-zépkor legtudósabb teológusa; +1274.

*          *          *

Meg kell említenem a heti ismer-tetett szent előtt egy érdekességet. A múlt héten Szt Ágnes vértanúságáról emlékeztünk meg. Egy külön napja volt még a vértanúság nyolcadán (jan.28.). Szent Ágnes angyalokkal körülvéve megjelent a sírnál imádkozó szülei előtt és így vigasztalta őket: “Szeretett szüleim, ne sirassa-tok engem, mint egy halottat; mert ezekkel a szüzekkel egyesülve élek én a mennyben, azzal együtt, akit a földön egész szívemből szerettem”. Ez emléknapot a II. Vatikáni Zsinat eltörölte.

*          *          *

Szombat: Szt Martina római szűz és vértanú. Szent Cecília kortársa.

I. Orbán pápa (222-230) uralkodása idején lett vértanú; maradványait VIII. Orbán (1623-1644) pápasága alatt találták meg egy templomfel-újítás során. VIII. Orbán himnuszt is írt Szent Martina tiszteletére.

Szüleit korán elvesztette, nagy vagyonát szétosztotta a szegényeknek. Pogány istenek imádására parancsol-ták, de ezt elutasította, s inkább vállalta a kínokat Jézus nevéért.

Megkorbácsolták; húsát vashorgok-kal és cserépdarabokkal tépték, testét pedig a legélesebb kardokkal vágdosták; forrásban lévő olajjal le-forrázták. Vadállatok elé dobták az amfiteátrumban; de csodás módon azok nem érintették. Máglyára dob-ták, ahol sértetlen maradt.

 

Néhány férfi, akik ezeket a kínzá-sokat elkövették, a csodát meglátva magáévá tette a keresztény hitet, és miután Martina sok kínzást szenve-dett, fejjel lefejezve elnyerte a vér-tanúság dicsőségét.

Halálakor földrengés rázta meg a várost, mennydörgés közepette tűz hullott le, az istenek templomai és bálványai ledőltek és elpusztultak. A körülötte állók közül látták őt felemelkedni és egy trónra ülni, ahol mennyei szellemekkel körül-véve isteni dicséreteket énekelt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A perselyezés továbbra is a szent-misék után történik. Lehetőség van készpénzes, bankkártyás vagy átuta-lásos támogatásra is.

Már lehetőség van a 2021-es évi egyházadó befizetésére is.

A perselypénz és az egyházadó biztosítja plébániánk működését.

Köszönjük a Testvérek eddigi adományait!

Read 1778 times
Joomla Template: from JoomlaShack