szombat, 30 január 2021 18:55

Plébániánk hirdetései - jan. 31.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

január 31, Évközi 4. vasárnap

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

  9:30   elsőáldozók hittanja

10:00   szentmise (orgonás)

10:45   bérmálkozási hittan

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

február 1, hétfő

  9:00   szentmise (olvasott)

 

február 2, kedd

Gyertyaszentelő Boldogasszony

18:00   gyertyaszentelés és

szentmise (Schola Lit)

 

február 3, szerda

    9:00 sztmise, Balázs-áldás (olv)

 

február 4, csütörtök

17:30   gyóntatás a sztmiséig

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   szentségimádás, gyóntatás

 

február 5, elsőpéntek

11:45   temetői temetés (énekes)

13:30   altemplomi temetés (énekes)

14:30   altemplomi temetés (énekes)

15:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás a sztmiséig

18:00   szentmise (orgonás)

 

február 6, szombat

17:00   Rózsaf. Társulat

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

február 7, Évközi 5. vasárnap

sztmisék végén Balázs-áldás

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

egyházi adó befizetésének lehetősége

10:00   szentmise (orgonás)

szentségimádás estig

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Megkérjük a Kedves Testvéreket, hogy az egyenletes létszámelosztás miatt, aki teheti, a vasárnapi 10-es szentmise helyett a vasárnap estit válassza.

Az urnasírhelyek új árai:

10 év

 

25 év

150 000

1 személyes

300 000

200 000

2 személyes

400 000

150 000

3 személyes

300 000

200 000

4 személyes

400 000

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Február

11, csütörtök 18ó: Don-kanyarban elesettekért szentmise és áldás.

14, vas 10ó: Egészségügyben és szo-ciális területen dolgozókért sztmise.

17, Hamvazószerda.

Nagyböjti keresztutak

17:15 keresztút

18:00 szentmise

utána gyóntatás 19 óráig

febr. 19.          Szent László

febr. 26.          Szent György

márc. 5.           Szent László

márc. 12.         Szent György

márc. 19.         Szent László

márc. 26.         Szent László

Nyári táborok

Július 11-16: hittanos tábor Ugodon.

Aug. 18-22családos táb. Ráróspusztán.

Augusztus 23-27: nyári napközi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Kedd: Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony), ünnep.

Szerda: Szent Balázs püspök és vértanú. A torokbajok védőszentje.

Szintén szerda: Szent Oszkár püspök. Hamburg püspöke, + 865.

Péntek: Szent Ágota szűz és vér-tanú. + Catania, 250.

Szombat: Miki Szent Pál és társai vértanúk. 25 társával, +1597.

*          *          *

Csütörtök: Corsini Szent András (1301-1374) szerzetes, püspök és hitvalló. Előkelő firenzei család sarja; a szigorú vezeklés példaképe. Egész életén át böjtölt, a vezeklő-ruhát soha le nem tette, a bűnbánati zsoltároklat naponként elimádkozta. Ezenkívül a felebaráti szeretetet gyakorolta. Különösen a tévelygők visszavezetésében volt kegyelem-mel áldott.

Fiatalon kicsapongó életmódot folytatott. Jámbor édesanyja sokat sírt és imád-kozott fia érdekében. Egy ízben így szólt hozzá: „Amikor én téged szívem alatt hordoztalak, azt álmodtam egykor, hogy farkassal vagyok viselős; de amely szemeim láttára templomba ment, és azontúl báránnyá lett.” Édesanyja szavára megilletődött, és a karmeliták templomába ment, ahol eldöntötte, hogy szerzetes lesz.

1328-ban pappá szentelték. Egy idő után a Fiesolei egyházmegye püs-pökévé nevezték ki. András nem akarta elfogadni a tisztséget, és elrejtőzött, de a legenda szerint egy csecsemő elárulta a rejtekhelyét.

Elfogadta a püspöki méltóságot, de életmódjában továbbra is a régi szi-gorú szerzetes maradt. A szegé-nyeket hétről-hétre maga köré gyűj-tötte, gazdag alamizsnát osztott ne-kik s alázatosságból megmosta lá-bukat. De még a szegényeknél is szívesebben foglalkozott a megátal-kodott bűnösökkel.

Utolsó kívánságához híven a firen-zei karmelita templomban helyez-ték örök nyugalomra. A nép mind-járt halála után szentként tisztelte őt, s IV. Jenő pápa 1440-ben a boldogok, VIII. Orbán pedig 1629-ben a szentek sorába iktatta.

Read 1856 times
Joomla Template: by JoomlaShack