szombat, 09 január 2021 20:04

Plébániánk hirdetései - jan. 10.

Rate this item
(0 votes)

Legújabb Posdcast adásunk idekattintva!

E HETI RENDÜNK

január 10, Urunk megkeresztelkedése

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

  9:30   elsőáldozók hittanja

10:00   szentmise (orgonás)

10:45   bérmálkozási hittan

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

január 11, hétfő

  9:00   szentmise (orgonás)

 

január 12, kedd

 

január 13, szerda

    9:00 szentmise (olvasott)

 

január 14, csütörtök

17:30   gyóntatás a sztmiséig

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   szentségimádás, gyóntatás

 

január 15, péntek

11:15   temetői temetés (énekes)

14:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás a sztmiséig

18:00   szentmise (orgonás)

 

január 16, szombat

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

január 17, Évközi 2. vasárnap

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

  9:30   elsőáldozók hittanja

10:00   szentmise (orgonás)

10:45   bérmálkozási hittan

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Házszentelés: Attila atyánál és Domonkos diaconusnál.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Február

17, Hamvazószerda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Az urnatemetőben lévő urnafülkék februártól drágulnak. Januárban még a régi áron lehet megváltani.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Szerda: Szent Vidor, francia püs-pök. +367.

Péntek: Remete Szent Pál szerze-tes. 113 évet élt. +347.

*          *          *

A perselyezés továbbra is a szent-misék után történik. Lehetőség van készpénzes, bankkártyás vagy átuta-lásos támogatásra is.

Már lehetőség van a 2021-es évi egyházadó befizetésére is.

A Püspöki Kar az éves nettó jövede-lem 1%-át ajánlja. Természetesen bár-mekkora összeget hálásan köszönünk.

A perselypénz és az egyházadó biz-tosítja plébániánk működését.

Köszönjük a Testvérek eddigi ado-mányait! 

A szabadtéri Betlehemen álló Mária-szobor fejét január 1-én, 20 óra 30-kor eltulajdonították. A lopásról a felvétel az interneten megtalálható.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hétfő: Szent Hyginus pápa. 136-142 vagy 138-142. A múlt héten ismer-tetett Szt Teleszforoszt követte a pá-pai trónon. Athéni származású filo-zófus volt. Ő vezette be a kisebb papi rendeket: (ostiarius, lector, exorcista, akolitus), mely a II. Vat. Zsinatig érvényben volt. A hagyomány szerint vértanú halált halt és Szt. Péter mellé temették.

Read 1661 times
Joomla Templates: by JoomlaShack