vasárnap, 03 január 2021 23:21

Plébániánk hirdetései - 2021. jan. 03.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

január 3, Karácsony utáni 2. vas.

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

10:00   szentmise (orgonás)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

január 4, hétfő

irodai ügyelet: 9:00-12:30

  9:00   szentmise (olvasott)

január 5, kedd

irodai ügyelet: 15:00-17:30

17:30   gyóntatás

18:00   Vízkereszt előesti szentmise

 

január 6, szerda, Vízkereszt

Parancsolt ünnep, szentmisén való részvétel kötelező

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

10:00   szentmise (orgonás)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

január 7, csütörtök

irodai ügyelet: 15:00-17:30

17:30   gyóntatás a sztmiséig

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   szentségimádás, gyóntatás

január 8, péntek

irodai ügyelet: 9:00-12:30

17:00   gyóntatás a sztmiséig

18:00   szentmise (orgonás)

január 9, szombat

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

január 10, Urunk megkeresztelkedése

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

10:00   szentmise (orgonás)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Vízkereszt után házszentelésre lehet jelentkezni Attila atyánál és Domonkos diaconusnál személye-sen vagy e-mail-ben.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A szentekről szóló rövid ismertetéseket 2016. július 18-ától közöljük. Ez évtől kezdve a naptárban lévő szenteket csak adat-szerűen közöljük. Viszont keresek minden héten egy olyan szentet, aki nincs a naptárban, és az ő életét ismertetem részleteseb-ben. (Benedek András)

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Csütörtök: Penyaforti Szent Rajmund, spanyol áldozópap. +1275.

*          *          *

Kedd: Szent Teleszforosz pápa

125-136 vagy 138.

Ő volt a nyolcadik római pápa.

Az első viszont, aki után írásos em-lékek maradtak fenn. Iréneusz írá-saiból tudjuk, hogy a II. sz-ban Szent Péter után ő az egyetlen olyan pápa, akinek a vértanúsága bizonyított.

 

Az egyháztörténészek neki tulaj-donítják a karácsonyi éjféli szent-mise hagyományát, emellett ő ve-zette be Húsvét vasárnapjának ün-neplését, és az azt megelőző hét he-tes nagyböjti időszakot. A katolikus egyházban mindmáig fontos litur-gikus szöveget, a Gloria in Excelsis Deo-t (Dicsőség a magasságban Istennek) is az ő pápasága idején vették be a szertartásrendbe.

A karmelita rend védőszentje, mivel a hagyomány szerint a Kármel-hegyen élt remeteéletet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plébániánk podcast adásai elérhetőek:

soundcloud.com.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2021-től a szentmisék ára 4000 Ft lesz. Ez az összeg nem vételár, hanem meghagyással kísért adomány.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Az urnatemetőben lévő urnafülkék árai február hónaptól növekednek. Januárban még a régi áron lehet megváltani.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A 2020-as rorátékon a részvételi arány rekordot döntött:

összesen 786 fő vett részt a hajnali szentmiséken. Átlag: 43,7 fő (előző években 39,3).

2011-től vezetjük ezt a statisztikát, a legmagasabb létszám 2020. dec. 23-án volt: 81 fő.

2020-as évben az áldozók aránya 56,7% volt. Ez sajnos elmarad az előző évekhez (77,2%) képest.

Örömteli rekord: minden nap volt több ministráns is.

Read 1574 times
Joomla Templates: from JoomlaShack