szombat, 03 október 2020 17:13

Plébániánk hirdetései - okt. 4.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

október 4, vasárnap

  7:30   gyóntatás (Pongrácz út)

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

  9:15   új és régi elsőáldozók hit-tanórája a plébánián

10:00   szentmise (orgonás)

utána szentségimádás estig

11:00   hittanos gyermekek gyóntatása

17:20   rózsafüzér, szentségeltétel

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   ifjúsági hittan

 

október 5, hétfő

  9:00   szentmise (olvasott)

17:00   felsős hittan (Hámori Viktor)

október 6, kedd

 

október 7, szerda

  9:00   szentmise (orgonás)

10:00   Nyugdíjas Klub

 

október 8, csütörtök

9:30  Missziós kereszt érkezése

17:00   ovis hittan

17:20   rózsafüzér, gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Missziós Kereszt köszöntése

18:40   litánia, gyóntatás

19:00   felnőtt katekézis (templom)

22:00   kompletórium élőben (YouTube)

 

október 9, péntek

17:00   gyóntatás

17:20   rózsafüzér

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   ministránsgyűlés

18:30   keresztút

22:00   kompletórium élőben (YouTube)

 

október 10, szombat

10:00 pincelátogatás, szentmise,

Dreher-villa

regisztráció szükséges!

16:00   szentek imái a keresztnél

17:20   rózsafüzér, gyóntatás

18:00   házas csoport

18:00   szentmise vesperással (org)

szentségim. isk. (templom)

22:00   kompletórium élőben (YouTube)

 

október 11, vasárnap

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

  9:15   elsőáldozók hittanja

10:00   szentmise (orgonás)

17:00   ifjúsági találkozó (20-ig)

17:00   gyóntatás

17:20   rózsafüzér

18:00   szentmise (orgonás)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

További eseményeink

Október

12, hétfő Missziós Kereszt búcsúztatása

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Kedd: Szent Brúnó hitvalló. Né-met nemes. Mint kanonok elvonul hat társával a Chartreuse melletti és így alapítja meg a kartauzi rendet. +1101-ben, Kalábriában.

Szerda: Rózsafüzér Királynéja. A török vész idején kétszer is (1571-ben Lepantónál és 1716-ban Péterváradnál) a rózsafüzér imádsága segített a győzelemhez. Ezért ren-delte el hálából XIII. Gergely pápa a mai ünnepet és XI. Kelemen ki-terjesztette az egész Egyházra.

Csüt: Magyarok Nagyasszonya. Ezt az ünnepet Vaszary Kolos bí-bornok, esztergomi érsek kérésére XIII. Leó pápa engedélyezte 1896-ban és okt. második vasárnapjára tette. X. Pius pápa okt. 8-ára tette át.

Péntek: Szent Dénes püspök és vértanú. Páris első püspöke, aki Rusztikusszal és Aladárral vértanú-ságot szenvedett 285-ben.

Szintén péntek: Leonardi Szent János áldozópap. Olasz rendalapító. Gyógyszerészetet tanult, de a papi hivatást választotta. A szegény gyer-mekeket oktatta a keresztény taní-tásra. 1574-ben megalapította az Isten Anyjáról nevezett szabályo-zott papok társaságát, s emiatt sokat kellett szenvednie. + 1609.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Megkérjük kedves Híveinket, hogy a templomban kihelyezett kézfertőt-lenítőt ne vigyék haza flakonban!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A Missziós Kereszt

Ozsvári Csaba ötvösművész (1963-2009) alkotása, a NEK missziós szimbóluma. Az esztergomi bazili-kában álló tölgyfa kereszt 2007-ben készült, három méter húsz centi magas, bronz borításokkal díszített.

Növényi ornamentikája a magyar honfoglalás kori ötvösség motívu-mait idézi. Díszítőelemei alapján historizáló mű; leveles-indás mintá-zatában az ősi magyar életfamo-tívum jelenik meg, a páva szim-bólum megjelenítésével pedig óke-resztény stílusjegyeket is visel.

Ereklyék: Szent Kereszt.

Szentek, boldogok:

Adalbert, Gellért, Imre,

István király, László király,

Margit, Erzsébet,

Kassai vértanúk, IV. Károly király,

Hedvig,

Zoerard-András és Benedek,

Márton, Gizella, Apor Vilmos,

Romzsa Tódor, Meszlényi Zoltán,

Becket Tamás, Brenner János,

Drinai Vértanúk, Gojdics Pál Péter,

Hopkó Bazil, Scheffler János,

Salkaházi Sára,

Batthyány-Strattmann László,

Anton Durcovici, XI. Ince pápa,

Kolesár Anna, Vladimir Ghika,

Alojzije Stepinac, Kinga,

Iuliu Hossu, Vasile Aftenie,

Ioan Bălan.

Ferenc pápa 2017 novemberében megáldotta.

Read 1857 times
Joomla Templates: by JoomlaShack