vasárnap, 27 szeptember 2020 22:21

Plébániánk hirdetései - szept. 27.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

szeptember 27, vasárnap

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

10:00   szentmise (orgonás)

11:00   felsősök hittana

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

szeptember 28, hétfő

  9:00   szentmise (olvasott)

17:00   felsős hittan (Hámori Viktor)

 

szeptember 29, kedd

szeptember 30, szerda

  9:00   szentmise (olvasott)

 

október 1, csütörtök

14:30   temetői temetés (énekes)

17:00   ovis hittan

17:20  Rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   szentségimádás, gyóntatás

19:00   felnőtt katekézis

22:00   kompletórium élőben (YouTube)

 

október 2, elsőpéntek

de. betegek látogatása

17:00   gyóntatás

17:20  Rózsafüzér

18:00   szentmise (orgonás)

22:00   kompletórium élőben (YouTube)

 

október 3, szombat

8:00 - 18:00 Kirándulás, részletek idekattintva

15:00   esküvő (orgonás)

17:00  Rózsafüzér Társulat

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

22:00   kompletórium élőben (YouTube)

 

október 4, vasárnap

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

  9:15   új és régi elsőáldozók hit-tanórája a plébánián

10:00   szentmise (orgonás)

11:00   hittanos gyermekek gyóntatása

Szentségimádás

17:20  Rózsafüzér, szentségi áldás

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   ifjúsági hittan

További eseményeink

Október

8-12     Missziós Kereszt nálunk részletes program idekattintva

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Szent Vencel herceg és vértanú. A pogány csehek közt terjesztette Krisztus hitét, ezért a templomban ölték meg őt, 935-ben.

Szintén hétfő: Ruiz Szent Lőrinc és társai vértanúk. A XVII. sz. első felében Japánban tizenhat vértanú ontotta vérét Krisztusért. Ez a vér-tanúcsoport domonkos rendiekből és a hozzájuk csatlakozókból állott.

Kedd: Szent Mihály, Szent Gá-bor és Szent Rafael főangyalok.

Szerda: Szt Jeromos hitvalló és egyháztanító. Tanulmányait Rómá-ban kezdte és kicsapongó élet után megtért és megkeresztelkedett, pap lett. Végül Betlehemben telepedett le és ott remete, majd kolostor ala-pító lett. Itt fordította le a Szentírást. Fordítását Vulgata-nak, azaz „Elter-jedt”-nek nevezik. + 420.

Csütörtök: Kis Szent Teréz szűz. +1897-ben és már 1925-ben szentté avatta az Egyház. Korunk gőgös embereit tanítja az Isten-gyermek-ség kisded ösvényére.

Péntek: Szent Őrzőangyalok, Az őrzőangyal ünnepe a hálás hódolat liturgiája Istennel szemben, aki ma-ga küldi le szent angyalát hozzánk szolgálatunkra és védelmünkre. Az ünnep Spanyolországban keletkezett a XVI. sz-ban s onnan terjedt el.

Mindenkor és mindenütt tisztelet-tel gondoljunk szent őrzőangyalunk jelenlétére és semmiféle vétekkel meg ne szomorítsuk őt. Bizalommal hívjuk fel szószólásra Istennél és ajánljuk magunkat védelmébe. Ben-ső intéseit és figyelmeztetéseit min-dig készséggel kövessük.

Megkérjük kedves Híveinket, hogy a templomban kihelyezett kézfertőtlenítőt ne vigyék haza flakonban!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány 2019. évi beszámolójai:

Az alapítvány 1.000.000 Ft önkormányzati támogatásban részesült. SzJA 1%-ból 531.067 Ft bevétel, adomány nem érkezett.

Az önkormányzati támogatásból kifizetett (bruttó) költségek:

* elektromos orgona (200e Ft),

* hangszóró (130e, melyből tám. szerződésben elszámolva 100e)

* nyári hittanos tábor, ifjúsági tábor támogatása (332.613 Ft),

* hangversenyek tám. (147e Ft),

* Schola Lit. liturgikus ruha (tám. szerződésben elszámolva 81e Ft),

* ádventi utazás (br. 116e Ft)

* díszgyertya (tám. szerződésben elszámolva br. 22e Ft)

Az SzJA 1%-os felajánlásaiból kifi-zetett (bruttó) költségek:

* a banki költségek (21e Ft)

* könyvelési költs. (160e Ft, ebből 80e Ft a 2016-os hátralék volt)

* plébánia, altemplom felújítás, karbantartás támogatása (755e Ft)

* családos tábor (56e Ft)

* egyéb irodai eszközök (39e Ft)

* az önkormányzati támogatáson felüli számlák, részösszegek (Sch. Lit. liturgikus ruha 81e Ft; hang-szórók 30e Ft; díszgyertya 8e Ft)

* ádventi, karácsonyi díszítés (163e Ft)

összesen 1.316.093 Ft értékben finanszíroztuk.

A 2019. évi bevételt meghaladó kiadásokat a korábbi években fel nem használt bevételekből finanszí-rozta az alapítvány.

A 2019. évi alapítványi teljes be-számolót a kuratórium tárgyalta és elfogadta május 18-án.

Hálásan köszönjük a felajánlásokat!

Csikós Csaba István             

Read 1579 times
Joomla Template: by JoomlaShack