péntek, 27 november 2020 19:50

Plébániánk hirdetései - nov. 29.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

PODCAST MÁSODIK ADÁSA: Adventre fel!

november 29, Advent I. vas.

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

10:00   szentmise (orgonás)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

november 30, hétfő

6:00   rorate (orgonás)

 

december 1, kedd

  6:00   igeliturgia áldoztatással (org)

 

december 2, szerda

6:00   rorate (orgonás)

 

december 3, csütörtök

6:00   rorate (orgonás)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   szentségimádás, gyóntatás

 

december 4, elsőpéntek

6:00   rorate (orgonás)

A betegek látogatása később,

Karácsonyhoz közelebb lesz.

14:00   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (olvasott)

 

december 5, szombat

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 Idén már 4. alkalommal hirdetjük meg az ajándékgyűjtést cipős dobozban Magyarfaluba 135 csángó magyar gyereknek.

A cipősdobozba az alábbi dolgokat csomagolhatjuk:

- tisztálkodó szerek: szappan, tusfürdő, sampon, fogkefe, fogkrém, kézfertőtlenítő,desodor

-sapka, sál, kesztyű

-könyv, játék

-édesség

Fontos: A dobozt úgy csomagoljuk be, hogy felnyitható legyen. A doboz tetejére annak a nevét kell írni, akinek szól az ajándék. A doboz tartalmáról készítsünk listát, amit a dobozba teszünk. Az adományozó csak a keresztnevét írja egy papírra, amit szintén a dobozba tesz.

Nevek kérhetők Maurer Csabától a következő telefonon:+36-20-615-7246

A cipős dobozokat legkésőbb december 6-ig juttassuk el a Szent György Plébániára. 

december 6, Advent 2. vas.

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

10:00   szentmise (orgonás)

utána Szent Miklós érkezik.

Egyéni szentségimádás estig.

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

Múlt heti országos caritas gyűjtés: 119 ezer Forint. Köszönjük a hívek adományait!

A dec. 12-13. perselypénzből szeretnénk fedezni a kőbányai rászorulók karácsonyi ajándékait. Kérjük a Testvérek adományait.

A plébánia kerítésére adventi hét-köznapokon kiteszünk zsákos adventi naptárat.

Minden nap más meglepetést lehet benne megtalálni.

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Szent András apostol. András, Simon Péter testvére, János evangélistával együtt Keresztelő Szent János tanítványa volt, mielőtt Jézus tanítványa lett volna. Meghí-vását az evangélium tárgyalja. – Pünkösd után először Palesztiná-ban, majd Scythiában, Epírusban és Thráchiában hirdette az evangé-liumot. Vértanúhalállal halt meg, mert Patrasban (Achaisban) fölfe-szítették egy X-alakú keresztre, melyet róla András-keresztnek ne-veznek. A vértanúságát tárgyaló Acta tele van a szent keresztet ma-gasztaló szavaival. Ezért hívják őt magát is a kereszt apostolának. – Testét először Konstantinápolyba vitték, majd később Nápolyba; fejét pedig 1462-ben a Szent Péter-temp-lomban testvére sírja mellé temet-ték.

Csütörtök: Xavéri Szent Ferenc hitvalló. Spanyol nemes család sarja. Párisban egyetemi tanár volt, amikor Loyolai Szent Ignáccal megismerkedett és társai közé lé-pett. Tíz évig Indiában és Japánban térített. Buzgóságára jellemző az ő imádsága: Adj, Uram, lelket nekem. Általa a missziós apostol is készíti a liturgiában az Úr útját. Meghalt Szancián szigetén 1552-ben. A hitterjesztők pártfogója.

Péntek: Damaszkuszi Szent Já-nos hitvalló és egyháztanító. Szent János eleinte szaracén állami tiszt-viselő volt, majd belépett Szent Szabás laurájának szerzetesei közé és pap lett. A képrombolók ellen harcolt az Egyház igazáért. Ebben a küzdelemben levágták jobb karját, de egy csoda folytán visszakapta. + 756-ban. Tanuljuk meg tőle a szentképek és ereklyék helyes és buzgó tiszteletét. A zsinat előtti szentmise könyörgése: Mindenható örök Isten, ki Szent Jánost mennyei tudománnyal és csodálatos bátor-sággal ruháztad fel, hogy a szent-képek tiszteletét védelmezze; en-gedd az ő közbenjárására és pél-dájára, hogy akiknek képeit tisz-teljük, azoknak erényeit utánozzuk és oltalmát érezzük.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Elkezdtük Plébániánk podcast-adásait.

Elérhetőek: soundcloud.com.

Vagy a facebook-oldalunkról, ill. a honlapunkról is megtalálható.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plébániai hivatalban kegytárgyak, köztük kántor úr karácsonyi CD-je kapható. A CD nála is vásárolható.

 

Read 1872 times Last modified on kedd, 01 december 2020 21:29
Joomla Templates: by JoomlaShack