szombat, 14 november 2020 14:17

Plébániánk hirdetései - nov. 15.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

a templom nyitvatartása nem változik

november 15, vasárnap

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

10:00   szentmise (orgonás)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

november 16, hétfő

Urnatemető takarítás. A virágokat, tárgyakat távolítsák el, mert elszállításra kerülnek. Köszönjük.

9:00   szentmise (orgonás)

 

november 17, kedd

 

november 18, szerda

  9:00   szentmise (orgonás)

 

november 19, csütörtök

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   szentségimádás, gyóntatás

 

november 20, péntek

14:30   altemplomi behelyezés (olv)

15:00   altemplomi temetés (énekes)

16:00   temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Járvány megszünéséért szóló votív-mise különleges énekekkel

 

november 21, szombat

16:00   esküvő (orgonás)

17:00   szentségimádás

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (org)

 

november 22, Krisztus Király vas.

országos karitász gyűjtés

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

10:00   szentmise, ministráns-beölt-özés (orgonás)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Köszönet mindazoknak, akik az idei egyházadót befizették. Továbbra is van lehetőség az egyházadószedőnél, irodában, sekrestyében, csekken, bankkártyával, átutalással.

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Skóciai Szent Margit hitvalló. Szent István királyunk unokája. Magyarországon született 1046 körül. III. Malcolm skót királyhoz adták feleségül, akinek nyolc gyermeket szült. Edinburg-ben halt meg 1093. nov. 16-án.

Kedd: Szent Gertrúd szűz. Szt Benedek egyik legnagyobb leánya. Az Úr Jézus Szent Szívének titkát a legelsők közt kinyilvánította neki. Joggal megilleti a „Nagy Szent Gertrúd név. + 1302-ben.

Szerda: Szent Péter és Pál apos-tolok bazilikáinak fölszentelési ünnepe. Mindkét templom alapját Nagy Konstantin vetette meg. A mai Szent Péter-bazilika Bramante és Michelangelo tervei alapján ké-szült s 1626. nov. 18-án szentelték fel. Benne van Szent Péter apostol sírja. Szent Pál-bazilikáját a múlt században építették újra, s 1854. dec. 10-én szentelték fel ismét.

Csüt: Szent Erzsébet özvegy. II. Endre magyar király leánya, thüringiai Lajos felesége. +1231. Ezek a földi adatai. „13 évvel már hitves, 19-el özvegy, 24 évvel halott lett Erzsébet, a kereszténység öröme és dicsősége, a keresztény asszonyideál.” (Prohászka). Ezek az örökkévalóság adatai.

(Két operát idéz fel élete: Erkel: Bánk bán, ahol szülei szerepelnek, és Wagner: Tannhäuser, ahol Szent Erzsébet szerepel.-Benedek András)

Szombat: Boldogasszony bemu-tatása. Szent Jakab apokrif evangéliumában olvassuk, hogy szülei a gyermek Máriát, életének harmadik évében a templomban Istennek szentelték. Flavius Josephus, azon idő zsidó történetírója szerint az ilyen szentelménnyel a szüzességi fogadalom is egybe volt kötve. Ez a Mária gyermekéveiből való és a hagyományon alapuló értesülésünk ennek az ünnepnek liturgikus tárgya.

XI. Gergely a XIV. sz-ban bevezette az avignoni pápai udvarnál, V. Sixtus (1585) az egész Egyház számára előírta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Erdő Péter Bíboros Úr a következő rendelkezéseket hozta:

Főegyházmegyénkben a Plébániákon a közösségi programokat és oktatásokat fel kell függeszteni, illetve ha lehetséges, online közvetítésekkel kell azokat pótolni.

Este 7 óra után nyilvános szentmisét kezdeni sehol nem szabad.

A vasárnapi szentmisén való rész-vétel kötelezettsége alól további intézkedésig felmentést adok mindazoknak, akiknek a részvétel bár-milyen nehézséget vagy kockázatot okozna.

A felelős lelkipásztorok a szentmisék rendjét a helyzetnek megfelelően alakíthatják.

Amennyiben a plébánián szolgáló pap megbetegszik egyéb lehetőség híján a szentmisék megtartását szüneteltetni lehet, amíg misézőt nem tudnak biztosítani.

Imádkozom azért, hogy a járvány megpróbáltatása mielőbb véget ér-jen. Kérem Istentől, hogy fogadja elhunytainkat az örök boldogságba, betegeinknek adjon gyógyulást, az értük fáradozóknak pedig erőt és örömet a szeretet szolgálatában.

sk. Péter

Read 1864 times
Joomla Template: by JoomlaShack