szombat, 05 szeptember 2020 20:34

Plébániánk hirdetései - szept. 6.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

szeptember 6, vasárnap

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

10:00   Bánóczky Előd atya

aranymiséje (Sch. Lit.)

utána szerény agapé a plébánián.

9 órától segítőket várunk szendvi-csek készítésére. Süteményeket is várunk.

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   ifjúsági hittan

szeptember 7, hétfő

  9:00   szentmise (olvasott)

szeptember 8, kedd

szeptember 9, szerda

  9:00   szentmise (olvasott)

szeptember 10, csütörtök

17:30 gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   szentségimádás, gyóntatás

19:00   felnőtt katekézis

szeptember 11, péntek

11:45   temetői temetés (énekes)

13:30   altemplomi temetés (énekes)

14:30   altemplomi temetés (énekes)

15:30   altemplomi temetés (énekes)

16:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   elsőáldozók próbája

szeptember 12, szombat

  9:00   elsőáldozók gyóntatása

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

szeptember 13, vasárnap

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

10:00   szentmise, elsőáldozás (org)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Az Urnatemetőben lévő engedetlenség miatt a takarítást szüneteltetjük.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

További eseményeink

Szeptember

14, hétfő 17 óra: felsős hittan

(Hámori Viktor)

17, csütörtök 16:30 felsős hittan

(Holló Annamária)

19, szombat 10:00-14:00 idegenve-zetés és toronyjárás a templomban

20, vas 19:00 ifjúsági hittan

26, szombat

   10 órától ált. isk. keresztelendők-nek és szüleiknek lelki nap

   19:15 szentségimádás isk. (pléb)

Október

8-12 Missziós Kereszt nálunk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szeptembertől szentmisék rendje:

- hétfő 9 óra

- kedden nincs szentmise

- szerda 9 óra

- csütörtök, péntek, szombat 18 óra

- vasárnap:

Pongrácz út: 8 óra

Szent László: 10 és 18 óra.

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Szent Körösi Márk esz-tergomi kanonok, Pongrácz István és Grodecz Menyhért jézustár-sasági áldozópapok, vértanúk. A három kassai vértanú. Rákóczi György küldöttei hiába csalogatták őket ígéreteikkel Kálvin hitére. Azért rájuk küldték a hajdúkat, kik embertelen kínzásokkal vetettek véget életüknek 1619-ben.

Kedd: Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) ünnepe.

Szerda: Claver Szent Péter áldo-zópap. Spanyol jezsuita, ki Kolum-biában apostolkodott. + 1654.

Szombat: Mária szentséges neve. Mária neve szent név, amelytől resz-ketnie kell a pokolnak. Emlékezetünk-be hozza a Boldogságos Szűz életét és magasztos hivatását és növeli bi-zalmunkat hatalmas közbenjárásá-ban. Az ünnep eredetét Spanyolor-szágból nyerte és kezdetben Mária születése utáni 14. napon ünnepel-ték, tehát szept. 22-én. XI. Ince pápa az egész Egyházban elrendelte há-laünnepül Szobieszki Jánosnak Bécs kapui előtt, a török fölött 1683 szept. 12-én vívott győzelmének emlékére.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VASÁRNAPI ARANYMISE

KEZDŐÉNEK

Fényben áll az oltár,

zeng a hálazsoltár,

minden szív színarany húr;

szent ötven év múltán,

aranymise napján

hű papját várja az Úr.

Mi is elkísérjük,

Jézus Krisztust kérjük,

hintse ránk szent áldását.

Isten papja s népe

együtt jusson égbe

nyerje el koronáját.

FELAJÁNLÁS

Áldott ötven éve

ont e búzakéve

mindig új kenyér áldást.

Isten papja szólott,

Krisztus közénk szállott,

s hintett ránk szent megváltást.

Szőlővesszőnk vérét,

Krisztus nagy szentségét

fölszentelt kezek nyújtják.

Megköszönjük éltét,

áldott ötven évét,

áldását sokan várják.

Mindent felajánlunk,

véle eggyé válunk,

mint ő már Krisztussá vált.

Ember szívünk tisztul,

fáradt lelkünk újul,

Isten szólt, Lelke ránk szállt

Read 2124 times
Joomla Templates: by JoomlaShack