vasárnap, 16 augusztus 2020 07:25

Plébániánk hirdetései - aug. 16.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

augusztus 16, vasárnap

  8:00   Pongrácz úton szentmise

10:00   szentmise (orgonás):

Katolikus Rádió közvetíti

18:30   gyóntatás

19:00   szentmise (orgonás)

 

augusztus 17, hétfő

nincs szentmise

augusztus 18, kedd

nincs szentmise

augusztus 19, szerda

nincs szentmise

kezdődik a családos tábor

 

augusztus 20, csütörtök

templom nyitva: 9-12, 14:30-18:45

Hivatali félfogadás szünetel.

  8:00   Pongrácz úton szentmise

10:00   szentmise (Schola Lit.)

Kossuth Rádió közvetíti

este nincs szentmise

 

augusztus 21, péntek

Hivatali félfogadás szünetel.

16:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

augusztus 22, szombat

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

augusztus 23, vasárnap

Pongrácz úton nincs szentmise

10:00   szentmise (orgonás)

18:30   gyóntatás

19:00   szentmise (orgonás)

További eseményeink

Augusztus

24-27: között nyári napközi

30 vas: Pongrácz úton nincs szent-mise

31, hétfő 10:30 Esztergom: krizma-szentelési szentmise (Nagycsütörtö-kön elmaradt)

Szeptember

2, szerda 10 ó: Nyugdíjas Klub

3, csütörtök 18:30 szentségimádás

19:00 felnőtt katekézis - évnyitó

4, péntek 19ó elsőáldozók hittanórája

6, vasárnap Bánóczky Előd atya aranymiséje 10 órakor, utána sze-rény agapé a plébánián.

9 órától segítőket várunk szendvi-csek készítésére. Süteményeket is várunk.

19:00 ifjúsági hittan

11, péntek 19ó elsőáldozók próbája

12, szombat 9-től elsőáldozók gyón-tatása

13, vasárnap 10 óra elsőáldozás

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szeptembertől szentmisék rendje:

- hétfő 9 óra

- kedden nincs szentmise

- szerda 9 óra

- csütörtök 18 óra

- péntek 18 óra

- szombat 18 óra

- vasárnap:

Pongrácz út: 8 óra

Szent László: 10 és 18 óra.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Kedd: Eudes Szent János hitval-ló. Jézus és Mária Szent Szíve tisz-teletének nagy apostola. Erre a cél-ra külön papi társulatot alapított. +1680-ban.

Szerda: Szent Bernát apát, egy-háztanító. Burgundi nemes volt. Egyszerre 30 társával együtt szerze-tes lett Citeauxban, majd megalapít-ja Clairveaux-t, ahol Szent Benedek szellemét igyekszik a legnagyobb pontossággal megvalósítani. A nagy szónok; kiváló tudós; a ’doctor mellifluus’; a tévedések elleni küz-delemben erős harcos. + 1153-ban.

Csütörtök: Szent István király, hitvalló. Magyar embernek Szent István királyról nem kell magyará-zatot írni. Hazánk szétszakítása óta ez a nap, melyen a régi nagy Magyarország minden magyar szí-ve egyesül és ezen a napon lélekben újra együtt van Szent István régi országa, Szűz Mária virágoskertje. Imádkozzunk kétszeresen, hogy ez a lelki egység szent királyunk jobb-ja által újra valódi, földrajzi és tör-téneti egység lehessen.

Péntek: Szent X. Piusz pápa. 1903-ban, mint velencei pátriárkát választották pápává. (Állítólag a pápaválasztásra utazva menettérti jegyet váltott. – a szerk.) A „min-dent Krisztusban megújítani” jel-szóval vette át a kormányzást. +1914. aug. 20-án.

Szombat: Boldogságos Szűz Má-ria Királynő emléknapja. A Bibliá-ra alapozott ősi hagyomány szerint Mária Dávid király családjából származott. Az Angyali üdvözlet-ben is véget nem érő királyi széket ígér az angyal (Lk 1, 33). A Jele-nések könyvének Napbaöltözött Asszonya is csillagkoronával tűnik fel (Jel 12, 1). Ilyen rendíthetetlen méltósággal ünnepelte a keresztény világ ősidőktől fogva. Az efezusi zsinaton (431) évszázados, minden-ütt ismert gyakorlatot szentesítettek dogmával, azóta Máriát mint Isten Anyját ünnepeljük. Az ünnepet XII. Piusz pápa rendelte el 1954-ben.

Read 2192 times
Joomla Template: by JoomlaShack