Balogh Attila

Balogh Attila

péntek, 08 július 2022 17:54

Plébániánk hirdetései - júl. 10

E HETI RENDÜNK

július 10, Évközi 15. vasárnap

10:00  szentmise (orgonás)

kezdődik plébániánk nyári hittanos tábora

19:00 szentmise (orgonás)

gyóntatás 18:30-tól és a sztmisék alatt

július 11, Hétfő

nincs szentmise

július 12, Kedd

nincs szentmise

július 13, Szerda

nincs szentmise

július 14, Csütörtök

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:35  szentségimádás, gyóntatás

18:45  altemplomi behelyezés

július 15, Péntek

16:30  altemplomi tem. (énekes)

17:00  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

július 16, Szombat

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

július 17, Évközi 16. vasárnap

10:00  szentmise (orgonás)

Katolikus Rádió közvetíti

19:00 szentmise (orgonás)

gyóntatás 18:30-tól és a sztmisék alatt

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

Betegtájékoztatóval ellátott egyházi gyógyszerre, rózsafüzérre előrendelést felveszünk. :)  1000 Ft.

További eseményeink

Júl-aug

hétfő-kedd-szerda nincs sztmise

vasár- és ünnepnap az esti szentmise 19-kor kezdődik

Július

24: a vasárnap 10 órási szentmisét a Katolikus Rádió közvetíti.

23, szo: zarándoklat Komáromba. Csillagerőd, kocsi kocsimúzeum, estebéd. Tervezett díj: 9500,-. In-formáció, Jelentkezés 5e előleggel Andrásnál.

Indulás ½ 8 órakor. Ebéd: hideg gyümölcsleves, vegyestál, ital. Ettől eltérő igényeket legkésőbb az út előtt egy héttel lehet egyez-tetni.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Augusztus 1-től dr. Kovács Zoltán látja el plébániánk vezetését. Fogadjuk szeretettel és imádsággal.

 Kilenced imádságára és lelkicsokor összeállításra bátorítjuk a testvéreket. Ez legyen a mi ajándékunk az új plébános atyának!

 

 

Augusztus

6, szombat Orgonák éjszakája

Nyári táborok

Aug. 17-21: családos tábor Ráróspusztán

Aug. 23-27: nyári napközi

Szeptember

17-25: XVI. Ars sacra fesztivál

 

szombat, 25 június 2022 10:20

Plébániánk hirdetései - jún. 26.

 

E HETI RENDÜNK

 

június 26, Templombúcsú

 

10:00  szentmise (Sch. Lit.)

 

Mária Rádió közvetíti

 

18:00 szentmise csak a Pongrácz úton, Szent Lászlóban nincs!!!

 

gyóntatás csak a 10-es sztmise alatt

 

 

június 27, Hétfő

 

18:00  szentmise a Szent László Templom Kórusának közreműkö-désévél; vez. Somogyváry Ákos.

 

 

június 28, Kedd

 

nincs szentmise

 

 

június 29, Szerda

 

nincs szentmise

 

 

június 30, Csütörtök

 

13:30  temetői temetés (énekes)

 

17:30  gyóntatás

 

18:00  szentmise (orgonás)

 

18:35  szentségimádás, gyóntatás

 

 

július 1, Elsőpéntek

 

de. betegek látogatása

 

15:30  altemplomi temetés

 

16:30  altemplomi temetés

 

17:00  gyóntatás

 

18:00  szentmise (orgonás)

 

 

július 2, Szombat

 

15:00  esküvő (orgonás)

 

17:00  Rózsaf. Társ.

 

17:30  gyóntatás

 

18:00  szentmise (orgonás)

 

 

július 3, Évközi 14. vasárnap

 

8:00    Pongrácz úton sztmise

 

10:00  szentmise (orgonás)

 

szentségimádás estig

 

19:00 szentmise (orgonás)

 

gyóntatás 18:30-tól és a sztmisék alatt

 

A villámcsapás következtében ki-alakult káresemény alapján kicse-rélésre került:

 

a harangvezérlés

 

vetítő vezérlés

 

orgona elektronikus vezérlése

 

karzat világítás

 

karzat kaputelefon

 

javatásra vár:

 

templomi wifi

 

templomi kamerarendszer

 

szombat, 18 június 2022 14:40

Plébániánk hirdetései - jún. 19.

 

 

 

június 19, Úrnapja

 

10:00  szentmise (Sch. Lit.), hála-adás a tanév kegyelmeiért

 

jó idő esetén szabadtéri

 

17:00  Szántay Marianna kiállításának megnyitója a (pléb)

 

18:00  szentmise (orgonás)

 

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

 

június 20, Hétfő

 

  9:00  szentmise (orgonás)

 

június 21, Kedd

 

nincs szentmise

 

június 22, Szerda

 

nincs szentmise

 

10:45  temetői temetés (énekes)

 

június 23, Csütörtök

 

17:30  gyóntatás

 

18:00  szentmise (orgonás)

 

18:35  szentségimádás, gyóntatás

 

június 24, Jézus Szíve Főünnepe

 

13:00  altemplomi temetés

 

17:00  gyóntatás

 

18:00  szentmise (Sch. Lit.)

 

Frisina: Litánia Jézus Szívéhez

 

június 25, Szombat

 

10-14 toronylátogatás és temp-lomismertetés

 

10-16 H. Szántay Marianna ki-állítása a plébánián

 

17:30  gyóntatás

 

18:00  szentmise (orgonás)

 

június 26, Templombúcsú

 

10:00  szentmise (Sch. Lit.)

 

Mária Rádió közvetíti

 

18:00 szentmise csak a Pongrácz úton, Szent Lászlóban nincs!!!

 

27, hétfő

 

18:00 szentmise, utána a Szt László Templom Kórusának szakrális zenei áhítata a barokk és a klasszikus zene gyöngyszemeiből a fenn-állásának 35. évfordulóját ünneplő Caritas Collectio Kamara-zenekarral, Kővári Eszter Sára ének-, és Csáki András Liszt-díjas gitárművész közreműködésével.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

A villámcsapás következtében a harangvezérlésben kb 800e HUF kár keletkezett. Az orgona felmérése lapzárta után lesz.

 

A vetítőt kijavították.

 

Egyéb felmérések is folyamatban még.

 

szombat, 11 június 2022 12:06

Plébániánk hirdetései - jún. 12.

E HETI RENDÜNK

június 12, Szentháromság vas.

10:00  szentmise (orgonás)

17:00  Schola Lit. próba

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

19:00  ifjúsági záró hittan

június 13, Hétfő

  9:00  szentmise (orgonás)

június 14, Kedd

nincs szentmise

június 15, Szerda

nincs szentmise

június 16, Csütörtök

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:35  szentségimádás, gyóntatás

június 17, Péntek

10:45  temetői temetés

13:30  altemplomi temetés

15:00  esküvő

16:30  altemplomi temetés

17:00  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

június 18, Szombat

10:30 Esztergomban diaconus és papszentelés

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

június 19, Úrnapja

10:00  szentmise (Sch. Lit.), hála-adás a tanév kegyelmeiért

jó idő esetén szabadtéri

17:00  Szántai Marianna kiállítá-sának megnyitója a (pléb)

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

Csütörtökön a délutáni viharban a templomot villámcsapás érte.

Jelen tudásunk szerint a torony elektromos része:

* harang

* óra

* lépcsőházi világítás

* lépcsőházi riasztó

* orgona vezérlése

valamint a templomi kamerarendszer, a vetítő ment tönkre. Lapzártánkkor kezdődik a kárfelmérés.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A nyári táborra 267 060 HUF adomány érkezett. Köszönjük az adományokat!

szombat, 04 június 2022 20:03

Plébániánk hirdetései - jún. 05.

E HETI RENDÜNK

június 5, Pünkösd

  8:00  sztmise Pongrácz úton

10:00  szentmise (Schola Lit)

szentségimádáds estig

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

június 6, Hétfő

nincs szentmise és hivatal

10-16: Karizmák napja Máriareme-tén. Gyerekek számára méta, foci, ugrálóvár. Sátras megjelenések: plébániák, iskolák, Bízd rá magad!, Ars-Sacra, kispapok.

Szentségimádás, Csókay András, Dolhai Attila tanúságtétel, kerek-asztal beszélgetés a hivatásról, Bíb-oros úrral találkozás, szentmise.

június 7, Kedd

nincs szentmise

június 8, Szerda

nincs szentmise

június 9, Csütörtök

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:35  szentségimádás, gyóntatás

19:15  felnőtt hittan: Medgyessy László előadása Szt Charles de Foucauldról és a názáreti lelkiség-ről a május 15-i római szentté ava-tás nyomán.

június 10, Péntek

16:00  altemplomi tem (ref.)

17:00  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)


június 11, Szombat

15:00  espereskerületi ministráns-találkozó plébániánkon

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

június 12, Szentháromság vas.

10:00  szentmise (orgonás)

17:00  Schola Lit. próba

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

19:00  ifjúsági záró hittan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Attila atya szem műtété sikeres volt, azonban kérjük a Testvérek további imáját, mert nehezen javul.

vasárnap, 29 május 2022 07:01

Plébániánk hirdetései - máj. 29.

E HETI RENDÜNK

május 29, Mennybemenetel

külön gyűjtés a nyári táborokra

  9:15  elsőáldozók

10:00  szentmise (orgonás)

17:00  Schola Lit próba

18:00  sztmise, litánia (orgonás)

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

18:45  Katharina Ischi (svájc) és Benedek András zenés áhítata:

Krebs: Vater unser; Bach: Erbarme dich; Händel: Ombra mai fu; Franck: Ave Maria Liszt: Ave Maria; Franck: Panis angelicus; Mozart: Laudate dominum és Abend-empfindung; Schubert: An die Musik, Bizet: Agnus Dei; Plaami: Kaariportti.

 

május 30, Hétfő és 31, Kedd

nincs szentmise

június 1, Szerda

nincs szentmise

10:00  Nyugdíjas Klub

 

június 2, Csütörtök

Irodai ügyelet 15.45-től

15:00  temetői temetés (énekes)

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:35  szentségimádás, gyóntatás

19:15  felnőtt haladó hittan

 

június 3, Elsőpéntek

de. betegek látogatása

16:30  altemplomi tem (énekes)

17:00  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:45  Schola Lit. próba

 

június 4, Szombat

17:15  Rózsaf. Társ. (sekrestye)

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise, pünkösd előeste

Mozart: Koronázási mise

Pitoni, Josquin, Franck,

Liszt és Sapszon motetták.

Kővári Eszter Sára szoprán

Kiss Edit alt, Csapó József tenor

Lettner Zsolt basszus énekművész

Horváth Márton Levente org.műv.

Szent László Kórus

és a Szent Alberik Kórus énekesei

vezényel: Somogyváry Ákos

 

június 5, Pünkösd

8:00    Pongrácz úton szentmise

10:00  szentmise (Schola Lit)

szentségimádáds estig

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

péntek, 20 május 2022 10:23

Plébániánk hirdetései - máj. 22.

E HETI RENDÜNK

Esti szentmisék után Lorettói litánia

május 22, Húsvét 6. vasárnapja

  9:15  elsőáldozók

10:00  szentmise (orgonás)

18:00  szentmise (orgonás)

19:00  ifjúsági hittan

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

május 23, Hétfő

  9:00  szentmise (orgonás)

május 24, Kedd

nincs szentmise

május 25, Szerda

  9:00  szentmise

10:00  esperesi korona Törökőrön

május 26, Csütörtök

12:45  temetői temetés (énekes)

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:35  szentségimádás, gyóntatás

19:15  felnőtt kezdő hittan

május 27, Péntek

14:30  altemplomi temetés (org)

16:00  altemplomi temetés (org)

17:00  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

május 28, Szombat

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

május 29, Mennybemenetel

külön gyűjtés a nyári táborokra

  9:15  elsőáldozók

10:00  szentmise (orgonás)

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

18:45  Katharina Ischi (svájc) és Benedek András zenés áhítata

Zenés áhítat műsora:

C. Krebs: Vater unser

J.S. Bach: Erbarme dich

G.F. Händel: Ombra mai fu

C. Franck: Ave Maria

Liszt F: Ave Maria

C. Franck: Panis angelicus

W.A. Mozart: Laudate dominum

W.A. Mozart: Abendempfindung

F. Schubert: An die Musik

G. Bizet: Agnus Dei

S. Plaami: Kaariportti

szombat, 14 május 2022 17:15

Plébániánk hirdetései - máj. 15.

E HETI RENDÜNK

Esti szentmisék után Lorettói litánia

május 15, Húsvét 5. vasárnapja

  9:15  elsőáldozók

10:00  szentmise (orgonás)

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás sztmisék alatt

május 16, Hétfő

nincs szentmise

május 17, Kedd

nincs szentmise

május 18, Szerda

  9:00  szentmise (orgonás)

május 19, Csütörtök

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:35  szentségimádás, gyóntatás

19:15  felnőtt haladó hittan

május 20, Péntek

14:30  templomi búcsúztató (org)

17:00  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

május 21, Szombat

17:15  Schola Lit. próba

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

május 22, Húsvét 6. vasárnapja

  9:15  elsőáldozók

10:00  szentmise (orgonás)

18:00  szentmise (orgonás)

19:00  ifjúsági hittan

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

 

vasárnap, 08 május 2022 10:28

Plébániánk hirdetései - máj. 08.

E HETI RENDÜNK

Esti szentmisék után Lorettói litánia

május 8, Húsvét 4. vasárnapja

  9:15  elsőáldozók

10:00  szentmise (orgonás)

18:00  szentmise (orgonás)

19:00  ifjúsági hittan

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

 

május 9, Hétfő

nincs szentmise

 

május 10, Kedd

nincs szentmise

 

május 11, Szerda

nincs szentmise

19:00  jegyesoktatás az előzetesen jelentkezetteknek

május 12, Csütörtök

  9:00  harangozás felvétel

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:35  szentségimádás, gyóntatás

19:15  felnőtt kezdő hittan

május 13, Péntek

17:00  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

 

május 14, Szombat

  9:00  élő rózsaf. Budapest körül

16:00  esküvő (orgonás)

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

 

május 15, Húsvét 5. vasárnapja

  9:15  elsőáldozók

10:00  szentmise (orgonás)

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

További eseményeink

Június

5 Pünkösd

18 szo 10:30 Esztergomban diaco-nus és papszentelés

19 Úrnapja

23-27 Szent László napok

Júl-aug

hétfő-kedd-szerda nincs szenmise

vasárnap és ünnepnap az esti szentmise 19-kor kezdődk

Augusztus

6, szombat Orgonák éjszakája

Nyári táborok

Július 10-15: hittanos tábor Sitke.

Aug. 17-21csal. tábor Ráróspusztán.

Aug. 23-27 nyári napközi

Szeptember

17-25: XVI. Ars sacra fesztivál

vasárnap, 01 május 2022 07:32

Plébániánk hirdetései - máj. 01.

E HETI RENDÜNK

Esti szentmisék után Lorettói litánia

május 1, Húsvét 3. vasárnapja

Anyák napja

  8:00  Pongrácz úton szentmise

10:00  szentmise (orgonás)

szentségimádás estig

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

május 2, Hétfő

  9:00  szentmise (orgonás)

május 3, Kedd

nincs szentmise

május 4, Szerda

  9:00  szentmise (orgonás)

10:00  Nyugdíjas Klub

18:30  kínai szentmise

19:00  jegyesoktatás az előzetesen jelentkezetteknek

május 5, Csütörtök

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:35  szentségimádás, gyóntatás

19:15  felnőtt haladó hittan

május 6, elsőpéntek

de. betegek látogatása

13:30  altemplomi temetés (énekes)

14:30  altemplomi temetés (énekes)

15:30  altemplomi temetés (énekes)

Bankhart Tamás, templo-munk egykori sekrestyésének és irodistájának a temetése

17:00  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

 

május 7, Szombat

egész napos szentségimádás

10:30  Esztergom: országos Mind-

szenty zarándoklat

17:15  rózsafüzér kitett oltáriszent-ség mellett

17:30  gyóntatás

17:50  szentségi áldás

18:00  szentmise (orgonás)

 

május 8, Húsvét 4. vasárnapja

  9:15  elsőáldozók

10:00  szentmise (orgonás)

18:00  szentmise (orgonás)

19:00  ifjúsági hittan

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

1. oldal / 33
Joomla Templates: from JoomlaShack