Balogh Attila

Balogh Attila

kedd, 26 április 2022 13:00

Plébániánk hirdetései - ápr. 24.

E HETI RENDÜNK

április 24, Húsvét 2. vasárnapja

  9:15  elsőáldozási hittan

10:00  sztmise, gyerekkeresztelés

18:00  szentmise (orgonás)

19:00  ifjúsági hittan

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

 

április 25, Hétfő

  9:00  szentmise (orgonás)

  9.30   Kada utcai Iskola látogatása

 

április 26, Kedd

nincs szentmise

15:45  temetői temetés (énekes)

 

április 27, Szerda

  9:00  szentmise (orgonás)

 

április 28, Csütörtök

8:00-16:00    beiratkozás a Kőbá-nyai Kat. Óvodában: www.rekaisk.hu

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:35  szentségimádás

19:15  felnőtt szentségfelk. hittan

 

április 29, Péntek

8:00-16:00    beiratkozás a Kőbányai Kat. Óvodában: www.rekaisk.hu

13:00  altemplomi temetés (énekes)

Nagy Lajos plébániánk képviselőtestületének egykori elnöke

17:00  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

 

április 30, Szombat

10:00  Pákozdi István atya temetése (Felsőkrisztinavárosi templ)

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

 

május 1, Húsvét 3. vasárnapja

Anyák napja

  8:00  Pongrácz úton szentmise

10:00  szentmise (orgonás)

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás  csak  17:30-tól

További eseményeink:

hétfő, 04 április 2022 19:16

Plébániánk hirdetései - ápr. 3

E HETI RENDÜNK
A hétvégén külön gyűjtés az ukrajnai menekülteknek.


április 3, Vasárnap
  8:00    Pongrácz úton szentmise
  9:15    elsőáldozók (plébánia)
10:00    szentmise (orgonás)
szentségimádás estig
18:00    szentmise (orgonás)
gyóntatás 10-10:30, 18:00-18:30
19:00    ifjúsági hittan


április 4, Hétfő 
  9:00    szentmise (orgonás)
Pál Apostol Kat. Isk. lelki délelőtt 


április 5, Kedd 
  8:30    Reménység Kat. Óvodában 
nyílt nap
13:15    temetői temetés (énekes)
17:00    Pongrácz ú: igelit, áldoztatás


április 6, Szerda
nincs szentmise
10:00    Nyugdíjas Klub
18:30    kínai szentmise
19:15    jegyesoktatás a jelentkezetteknek


április 7, Csütörtök
16:00    altemplomi temetés
17:30    gyóntatás
18:00    szentmise (orgonás)
18:00    Triduum a Szt. Györgyben
Kálmán József plébános
18:35    szentségimádás, gyóntatás
19:00    Schola Lit. próba
19:15    felnőtt kezdő hittan


április 8, Péntek
13:30    altemplomi tem. (énekes)
14:30    altemplomi tem. (énekes)
Nálunk nincs este szentmise.
17:15    keresztút a Szt. Györgyben
18:00    Triduum a Szt. Györgyben
Kálmán József plébános 


április 9, Szombat
Családos keresztút Visegrádon.
17:00    Triduum a Szt. Györgyben
Kálmán József plébános
17:30    gyóntatás - itt
18:00    szentmise (orgonás) – itt
18:45    Schola Lit. próba


április 10, Virágvasárnap
A Nagyhét kezdete
10:00 ünnepi nagymise a Jeruzsá-
lemi bevonulás emlékére, jó idő esetén kezdés a templom előtt
18:00    szentmise (orgonás)
gyóntatás 10-10:30, 17:30-18:30
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOVÁBBI ESEMÉNYEINK
ÁPRILIS
11, Nagyhétfő 18:00 Triduum
Horváth Zoltán plébános 


12, Nagykedd 18:00 Triduum
Horváth Zoltán plébános 


13, Nagyszerda 18:00 Triduum
Horváth Zoltán plébános 


14, Nagycsütörtök
7-8: gyóntatás
10:00 Szt. István bazilikában
olajszentelése szentmise
18:00    szentmise az utolsó vacso-ra emlékére és virrasztás
15, Nagypéntek
9:00 keresztút, 10-11 gyóntatás
15:00 szertartás utána gyóntatás
16, Nagyszombat
9-10 gyóntatás
18:00 Húsvéti vigília
17, Húsvétvasárnap
10:00 ünnepi nagymise
18:00 szentmise
18, Húsvéthétfő
8:00 Pongrácz úton szentmise
10:00 szentmise
12:00 kínai szentmise
NYÁRI TÁBOROK
Július 10-15: hittanos tábor Sitke.
Aug. 17-21családos táb. Ráróspusztán.
Aug. 23-27 nyári napközi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ugyan az adóbevallás egyszerű-södött, kérjük, hogy ez esetben se feledkezzenek meg adójuk kétszer 1%-ának felajánlásáról.
Továbbra is kiemeljük, hogy ez további adófizetéssel nem jár, a befizetett adó 1-1%-áról történik csupán a rendelkezés.
Katolikus Egyház: 0011
Plébániánk alapítványának adószá-ma: 19659664
neve: Budapest X Köbányai Szent Lászlo Egyházközség Alapítvány.
Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a Kőbányait a NAV rendszere rövid ö-vel használja!
Az alapítány székhelye: 1202 Bp. Nagyszalonta utca 19.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A HÉTEN EGY SZENTRŐL EMLÉKEZIK MEG AZ ANYASZENTEGYHÁZ
Hétfő: Szent Izidor püspök, hitvalló és egyháztanító. Bencés szerzetes, majd Szevilla püspöke. A tudományok pártfogója; sok is-kolát és kolostort alapított. +636.
Kedd: Ferreri Szent Vince hitvalló. Spanyol domonkos, tu-dós és térítő (25.000 zsidót és 8000 mórt térített meg), lelkes prédikátor (20 ezernél több beszéd). “Az ítélet angyalának” nevezték, mert erről sokat beszélt; + 1419.
Csütörtök: De la Salle Szent János francia áldozópap. Életét a gyerekek nevelésének szentelte, a szegényeknek iskolákat alapított. Társait kongregációba gyűjtötte. A kongregáció fennmaradásáért sok üldöztetést szenvedett. +1719.

szombat, 26 március 2022 12:14

Plébániánk hirdetései - márc. 27.

E HETI RENDÜNK

március 27, Vasárnap

nyári időszámítás kezdete

  9:15  elsőáldozók (plébánia)

10:00  szentmise, ministránsbeöl-

tözés (orgonás)

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás 10-10:30, 17:30-18:30


március 28, Hétfő

nincs szentmise


március 29, Kedd

17:00  Pongrácz ú: igelit, áldoztatás

március 30, Szerda

nincs szentmise

10:45  temetői temetés (énekes)

19:15  jegyesoktatás a jelentkezet-teknek


március 31, Csütörtök

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:35  szentségimádás, gyóntatás

19:15  felnőtt haladó hittan


április 1, Elsőpéntek

17:15  keresztút

18:00  szentmise


április 2, Szombat

17:15  Rózsafüzér Társulat

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)


április 3, Vasárnap

  8:00  Pongrácz úton szentmise

  9:15  elsőáldozók (plébánia)

10:00  szentmise (orgonás)

szentségimádás estig

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás 10-10:30, 17:30-18:30

Jövő hétvégén külön gyűjtés az ukrajnai menekülteknek.

szombat, 12 március 2022 14:57

Plébániánk hirdetései - márc. 13.

E HETI RENDÜNK

március 13, Vasárnap

10:00  szentmise (orgonás)

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás 10-10:30, 17:30-18:30

 

március 14, Hétfő

nincs szentmise és irodai ügyelet

Templom,urnatemető 9-12;14.30-18.45

10:00  espereskerületi szentmise és szentségimádás a Rákosfalvi Szent István templomban.

Szeretettel várjuk a híveket.

 

március 15, Kedd
Templom,urnatemető 9-12;14.30-18.45

nincs szentmise és irodai ügyelet

17:00  Pongrácz ú: igelit, áldoztatás

 

március 16, Szerda

nincs szentmise

 

március 17, Csütörtök

  9:00  Baba-mama klub

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:35  szentségimádás, gyóntatás

19:15  felnőtt haladó hittan

 

március 18, Péntek

16:30  altemplomi temetés (org.)

17:15  keresztút

18:00  szentmise

 

március 19, Szombat

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás), édes-

apák megáldása

 

március 20, Vasárnap

  9:15  elsőáldozók (plébánia)

  9:30  ministránsok (sekrestye)

10:00  szentmise (orgonás)

17:00  Schola Lit. próba

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás 10-10:30, 17:30-18:30

19:00  ifjúsági hittan

19:00  Musica Ignitus kamara-

együttes hangversenye

Zenei utazás barokk stílusban. A művek között a narrátor mesés leírást ad a művekről, mely segíti a zenei korban való tájékozódást. Műsoron J. S. Bach, C. Ph. E.  Bach és G. F. Händel művek.

Közreműködnek:

Molnár Marica ének

Balogh Orsolya fuvola

Balogh Zsolt zongora

Tomhauser Noémi gordonka.

A produkció a Köszönjük, Magyarország program segítségével valósulhat meg.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Március

Nagyböjti keresztutak

márc. 25.    Szent László 17:15

ápr. 1.         Szent László 17:15

ápr. 8.         Szent György 17:15

Nyári táborok

Július 10-15: hittanos tábor Sitke.

Aug. 17-21családos táb. Ráróspusztán.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Egyházmegyei körlevél - részlet

Március 6-tól nagyböjti tartósélel-miszer gyűjtés lesz két héten ke-resztül a kárpátaljaiaknak, amelyet a Szent Erzsébet Karitász Központ fog kezelni.

Templomunkban a Szent Antal ol-tárnál lehet lerakni az adományokat nyitvatartási időben.

Pénzküldési lehetőség karitásznak:

OTP Bank 11706016-20468198

’Kárpátajának’ közleménnyel vagy a 1356-os adomány vonal felhívása.

Fontos, hogy pénzt Ukrajnába ne küldjünk, mert a bankhálózat erősen akadozik, illetve nem biztonságos.

Egyéb adományokra (ruha, matrac stb.) jelenleg nincsen szüksége az Országos Karitásznak, de plébániai vagy családi szinten, ha menekültet fogadunk, ott adott esetben erre is szükség lehet.

Szállás felajánlásokat is tehetünk a Szent Erzsébet Karitász Központon keresztül: az élelmezésről a karitász általában nem tud gondoskodni.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

+3630-562-1483, +3613-720-910, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

szombat, 05 március 2022 16:05

Plébániánk hirdetései - márc. 06.

E HETI RENDÜNK

március 6, Vasárnap

hamvazás a szentmiséken

  8:00  Pongrácz úton szentmise

  9:15  elsőáldozók

  9:30  ministránsok

10:00  szentmise (orgonás)

csendes szentségimádás estig

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:45  Schola Lit. próba

19:00  ifjúsági hittan

gyóntatás 10-10:30, 17:30-18:30

 

március 7, Hétfő

  9:00  szentmise (olvasott)

 

március 8, Kedd

nincs szentmise

17:00  Pongrácz ú: igelit, áldoztatás

 

március 9, Szerda

  9:00  szentmise (orgonás)

10:00  Nyugdíjas Klub

18.30 kínai nyelvű szentmise

19:15  jegyesoktatás az előzetesen

jelentkezetteknek

 

március 10, Csütörtök

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:35  szentségimádás, gyóntatás

19:15  felnőtt kezdő hittan

 

március 11, Péntek

  9:45  temetői temetés (énekes)

13:30  altemplomi temetés

NÁLUNK NEM LESZ SZTMISE

17:00  szentmise és keresztút a

Szent György templomban

 

március 12, Szombat

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

 

március 13, Vasárnap

10:00  szentmise (orgonás)

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás 10-10:30, 17:30-18:30

 

 

Egyházmegyei körlevél - részlet

Márc. 6-tól nagyböjti tartósélelmiszer gyűjtés lesz két héten keresztül a kárpátaljaiaknak, melyet a Szt Erzsébet Karitász Központ kezel.

Templomunkban a Szt Antal oltárnál lehet az adományokat letenni nyitvatartási időben.

Pénzküldési lehetőség Karitásznak:

OTP Bank 11706016-20468198

’Kárpátajának’ közleménnyel vagy a 1356-os adomány vonal felhívása.

Fontos, hogy pénzt Ukrajnába ne küldjünk, mert a bankhálózat erő-sen akadozik, ill. nem biztonságos.

Egyéb adományokra (ruha, matrac stb.) jelenleg nincsen szüksége a Karitásznak.

Szállás felajánlásokat is tehetünk, de csak magánlakásokat a Szent Erzsébet Karitász Központ email címén, vagy telefonszámán, de fontos, hogy élelmezésről a karitász nem tud gondoskodni.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

+3630-592-1483, +3613-720-910, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A múlt heti katolikus iskoláknak  szánt gyűjtésen 160.500 Ft gyűlt össze. Köszönjük az adományokat!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A múlt heti katolikus iskoláknak  szánt gyűjtésen 160.500 Ft gyűlt össze. Köszönjük az adományokat!

*          *          *

Katolikus Egyház Katekizmusának olvasására biztatunk mindenkit. Az egyéves tematika az újságosasztaltól elvihető.

szombat, 26 február 2022 19:33

Plébániánk hirdetései - febr. 27.

február 27, Vasárnap

külön gyűjtés katolikus iskoláknak

Alleluja-búcsúztatás

E nap még hangzik az alleluja,

a böjtben elnémul szép dallama,

elűzi bűnünk szégyene és bánata.

Számkivetés a földi lét,

örök Húsvéttal vár az ég,

s nem hagy el többé minket ott

az Alleluja!

  9:15  elsőáldozók

10:00  szentmise (orgonás)

12:00  ház. rendezés (orgonás)

18:00  szentmise (orgonás)

18:45  Schola Lit. próba

gyóntatás 10-10:30, 17:30-18:30

 

február 28, Hétfő

  9:00  szentmise (orgonás)

 

március 1, Kedd

A templom és urnatemető

csak du van nyitva!

nincs szentmise

17:00  Pongrácz ú: igelit, áldoztatás

 

március 2, Hamvazószerda

Szigorú böjt:

14 év felett hústilalom,

18-60: háromszori étkezés,

egyszeri jóllakás

Imádságunkat, böjtünket, jócsele-kedetünket ajánljuk fel a békéért és hazánkért, nemzetünkért

délelőtt nincs szentmise

18:00  szentmise (Schola Lit.)

19:15  jegyesoktatás az előzetesen

jelentkezetteknek

 

március 3, Csütörtök

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:35  szentségimádás, gyóntatás

19:15  felnőtt haladó hittan

 

március 4, elsőpéntek

de. betegek látogatása

13:30  altemplomi temetés (org)

17:15  keresztút

18:00  szentmise (orgonás)

 

március 5, Szombat

10-12 ker. megbesz. isk. gyerekeknek és szüleinek (pléb)

15:00  házasságrendezés

17:15  Rózsaf. Társulat

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

 

március 6, Vasárnap

hamvazás a szentmiséken

  8:00  Pongrácz úton szentmise

  9:15  elsőáldozók

  9:30  ministránsok

10:00  szentmise (orgonás)

csendes szentségimádás estig

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:45  Schola Lit. próba

19:00  ifjúsági hittan

gyóntatás 10-10:30, 17:30-18:30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kérjük, a templom környékén kéregetőknek ne adjunk pénzt, mert ezzel csak a problémát mélyítjük el. Jelezzük a plébániának, ha környezetünkben rászorulókat ismerünk.

*          *          *

Várjuk azon Testvérek jelentkezését, akik legnagyobb ünnepünk-kor, a Húsvéti Szent Háromnapon szeretnének bekapcsolódni az éneklésbe!

szombat, 19 február 2022 16:10

Plébániánk hirdetései - febr. 20.

E HETI RENDÜNK

február 19, Szombat

15:00  Wekerle-telepről látogatók

16:00 Nagyszentjános–kántor úr hgv

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

 

február 20, Vasárnap

  9:15  elsőáldozók

  9:30  ministránsok

10:00  szentmise (orgonás)

17:00  Schola Lit. próba

18:00  szentmise (orgonás)

19:00  ifjúsági hittan

gyóntatás 10-10:30, 17:30-18:30

 

február 21, Hétfő

  9:00  szentmise (orgonás)

 

február 22, Kedd

nincs szentmise

18. ker. idősek templomlátogatása

17:00  Pongrácz ú: igelit, áldoztatás

 

február 23, Szerda

  9:00  szentmise (orgonás)

 

február 24, Csütörtök

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:35  szentségimádás, gyóntatás

19:15  felnőtt kezdő hittan

 

február 25, Péntek

14:00  altemplomi temetés (org)

14:30  temetői temetés (énekes)

15:00  altemplomi temetés (org)

17:00  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

 

február 26, Szombat

10-14 Farsangi családi nap

segítők hiányában elmarad

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

 

február 27, Vasárnap

  9:15  elsőáldozók

10:00  szentmise (orgonás)

12:00  ház. rendezés (orgonás)

18:00  szentmise (orgonás)

18:45  Schola Lit. próba

gyóntatás 10-10:30, 17:30-18:30

Kérjük a testvéreket, a templom környékén kéregetőknek ne adjunk pénzt, mert ezzel csak a problémát mélyítjük el. Ugyanakkor jelezzük a plébániának, ha környezetünk-ben rászorulókat ismerünk.

*          *          *

Várjuk azon Testvérek jelentkezését, akik legnagyobb ünnepünk-kor, a Húsvéti Szent Háromnapon szeretnének bekapcsolódni az é-neklésbe!

*          *          *

Jövő hétvégén külön gyűjtés a katolikus iskolák részére.

szombat, 12 február 2022 21:41

Plébániánk hirdetései - febr. 13.

E HETI RENDÜNK

február 12, Szombat

16:00 Gönyű – kántor úr hangversenye

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

február 13, Vasárnap

8:00  a Szent György templom-

ban betegek kenete

  9:15  elsőáldozók

10:00  szentmise (orgonás)

17:00  Schola Lit. próba

18:00  szentmise (orgonás)

 

február 14, Hétfő

  9:00  szentmise (orgonás)

11:30  temetői temetés

február 15, Kedd

nincs szentmise

17:00  Pongrácz ú: igelit, áldoztatás

február 16, Szerda

  9:00  szentmise (orgonás) Miksó Sándor atya halálának 7. évfordulója

10:45  temetői temetés

február 17, Csütörtök

8:30  Reménység Kat. Óvoda nyílt nap, előzetes jelentke-zés szükséges

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:35  szentségimádás, gyóntatás

19:15  felnőtt haladó hittan

február 18, Péntek

13:30  altemplomi tem. (reform)

15:00  altemplomi temetés (énekes)

17:00  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

február 19, Szombat

15:00  Wekerle-telepről templomlátogatók

16:00 Nagyszentjános – kántor úr

hangversenye

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

február 20, Vasárnap

  9:15  elsőáldozók

  9:30  ministránsok

10:00  szentmise (orgonás)

17:00  Schola Lit. próba

18:00  szentmise (orgonás)

19:00  ifjúsági hittan

gyóntatás 10-10:30, 17:30-18:30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Templomunk cseréptetőjét meg-bontotta a nagy szél, a kárfelmérés folyamatos. Megköszönjük, ha lennének olyan testvérek, akik segítenének templomunk, plébániánk karbantartásában.

*                      *                      *

1976-os évtől plébániánk keresztelési indexe számitógépen van. Köszönjük mindazoknak, akik ezt a hatalmas munkát elvégezték!

szombat, 05 február 2022 12:41

Plébániánk hirdetései - febr. 06.

E HETI RENDÜNK

február 5, Szombat

10:00  keresztelési megbeszélés

ált. isk. gyerekek szüleinek

17:30  rózsafűzér

18:00  bíborosi szentmise a csalá-dokért, bérmálás (org)

 

február 6, Vasárnap

Balázs-áldás a sztmisék után

  8:00  Pongrácz úton szentmise

  9:30  ministránsok

10:00  szentmise (orgonás)

szentségimádás estig

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás 10-10:30, 17:30-18:30

 

február 7, Hétfő

  9:00  szentmise (orgonás)

 

február 8, Kedd

nincs szentmise

17:00  Pongrácz ú: igelit, áldoztatás

 

február 9, Szerda

  9:00  szentmise (orgonás)

10:00  Nyugdíjas Klub

18:30  kínai szentmise

 

február 10, Csütörtök

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:35  szentségimádás, gyóntatás

19:15  felnőtt kezdő hittan

 

február 11, Péntek

13:30  altemplomi temetés (énekes)

14:30  altemplomi temetés (énekes)

17:00  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

 

február 12, Szombat

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

 

február 13, Vasárnap

8:00  a Szent György temp-

lomban betegek kenete

  9:15  elsőáldozók

10:00  szentmise (orgonás)

17:00  Schola Lit. próba

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás 10-10:30, 17:30-18:30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A Szent László templom és a Pongrácz úti templom épületeit a X. Kerületi Önkormányzat átadta a Esztergom-Budapesti Főegyházmegye tulajdonába.

Joomla Template: from JoomlaShack