csütörtök, 02 február 2017 10:09

Gyertyaszentelő Boldogasszony

Rate this item
(1 Vote)


Szűz Mária negyven nappal Jézus születése után bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A jelen lévő idős Simeon ezt mondta: „Lumen ad revelatiónem Géntium” (világosságul a pogányok megvilágosítására) Lk,2:31. Innen ered a gyertyaszentelés szokása.

Az ünnep Szűz Mária megtisztulá-sának ünnepe: „In Purificatione Beatae Mariae Virginis”. Mária a zsidó előírásoknak megfelelően 40 nappal a
szülés után mutatta be gyer-mekét a templomban és bemutatta a tisztulási áldozatot.

Róma a 7. században fogadta el az ünnepet a Simeon és a Kisded Jézus találkozására utaló Hüpapante (talál-kozás) néven. A keleti liturgiában ma is ez az ünnep neve, mert Isten Fia először találkozott papságával ezen a napon. A 10. századtól a nyugati liturgiában egyre inkább Mária tisztulását emelik ki és erről nevezik el az ünnepet (Purificatio).

Népszokások:

* A gyermeket, míg meg nem keresztelték meg, „pogánykának” hívták. Jézus jelképe volt a gyertya, ezért a pogányka mellett világított a kereszteléséig, hogy Jézus vigyázzon rá, nehogy rossz szellemek „kicse-réljék”. Majd a keresztelőre az anya vitte az égő gyertyát.

* Gyertyát égettek jégeső, vihar, vil-lámlás esetén, betegek és halottak mellett is. Egyes helyeken (pl. Tápió-szentmárton) még a haldokló kezébe is égő gyertyát helyeztek.

* Ha ezen a napon jó idő van, akkor későn tavaszodik. „Inkább farkas or-dítson be az ablakon, minthogy kisüssön a nap!”

* A hiedelem szerint ezen a napon a medve kijön a barlangjából, és ha meglátja árnyékát, akkor megijed tőle, és visszamegy aludni, újra hideg lesz. Ha nincs árnyéka, akkor kint marad.

* Privigyei hiedelem szerint a kisgyerek hamar megtanul beszélni, ha Gyertya-szentelő ünnepén szentelt gyertyából egy pici darabot a nyelve alá tesznek.

Templomok Magyarországon:

 

Mindössze két templom van e titulusra szentelve: a pécsi dzsámi, és Szarvasgede település temploma. A kevés templomtitulusnak elsősorban a téli időszak az oka.       Benedek András

Read 2867 times
Joomla Templates: from JoomlaShack