Plébániánk heti hírlevele - június 23.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK 

 

 

 

június 23, évközi XII. vasárnap

10:00 szentmise

11:00 gyermekkeresztelés

18:00 szentmise

gyóntatás a szentmisék előtt és alatt.

 

június 24, hétfő

8:00 szentmise

 

június 25, kedd

8:00 szentmise

 

június 26, szerda

17:00 altemplomi temetés

18:00 szentmise

 

június 27, csütörtök

18:00 szentmise

 

június 28, péntek

18:00 szentmise

 

június 29, szombat

18:00 szentmise

 

június 30, vasárnap,  Templomunk búcsúünnepe

10:00 szentmise, melyet Bátor Botond OSPPE pálos atya tart, a Nagykórus énekel. A szentmise után a plébánián szeretetvendégség (agapé) lesz. Köszönettel elfogadjuk sütemény adományaikat.

18:00 szentmise

gyóntatás a szentmisék előtt és alatt.


Értesítjük a Kedves Testvéreket, hogy a Ráróspusztai családos táborra és az augusztusi plébániai napközis táborra honlapunkon már lehet jelentkezni. Kérjük, minél hamarabb tegyék meg ezt.

  

Isten éltesse mindazokat a testvéreinket, akik ezen a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat!


 AUGUSZTUS

16-20: Ráróspusztai családos tábor

 

26-30: plébániai napközis tábor


A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Keresztelő Szent János születésnapja.

A legszentebb Szűz Mária Istenanyja után mindjárt keresztelő Szent Jánosé az első hely a világmegváltás történeté-ben. Az ő nagysága az Istenembert visszavert fénye, mert közvetlen előtte járt és az emberlelkekben számára az utat előkészítette.

 
   

Szerda: Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító.

Az efezusi zsinaton vezérszereplő az eretnekek ellen. + 444-ben

   

Csütörtök: Szent László király ünnepe.

1046 körül született Lengyelországban. Atyjától, I. Béla királytól a lovagi erényeket és az országkormányzás elveit, anyjától, Richeza lengyel hercegnőtől a szilárd katolikus hitet és a mély vallásosságot örökölte.

1077-ben került a magyar trónra. Az ország kereszténnyé tételét, amelyet Szent István és a többi apostoli lelkületű hittérítő útnak indított, eredményesen befejezte. Nagyváradon és Zágrábban püspökséget alapított, több bencés monostort létesített, 1092-ben Szabolcs városában zsinatot tartott. Ennek intézkedései hathatósan emelték a papság és a nép vallási, valamint fegyelmi színvonalát.

A kunokat és más pogány törzseket, amelyek Magyarországra betörtek, legyőzte, és innen kiűzte. A szenvedőket és a szerencsétleneket atyai sze-retettel felkarolta. 1095. július 29-én Nyitra mellett halt meg, földi maradványait a nagyváradi székesegyházban temették el. Sírjá-nál csodák történtek. Ezeket, valamint erényeit és érdemeit megvizsgálva III. Celesztin pápa, követe, Gergely bíboros által Váradon 1192. június 27-én a szentek sorába iktatta. Leánya, Szent Piroska, Iréné néven bizánci császárné lett.


   

Péntek: Szent Iréneusz püspök és vértanú.

130 körül született, Szmirnában nevelkedett, a város püspökének, Szent Polikárpnak volt a tanítványa. 177-ben a galliai Lyonban telepedett le, ahol pap, majd nem sokkal később e város püspöke lett. A katolikus hit védelmében a gnosztikusok tévedései ellen könyveket írt. A hagyomány szerint 200 körül vértanúságot szenvedett.

   

Szombat: Szent Péter és Pál ünnepe.

A római hagyomány szerint június 29-ike mind a két apostol halálának napja és már az V. században majdnem egész Itáliában és Észak-Afrikában, mint a "Dies natalis"-t, mint a mennyei életre való születésük napját ünnepelték.

 

 

Read 185 times Last modified on hétfő, 24 június 2024 11:31

Media

Joomla Template: from JoomlaShack