Plébániánk heti hírlevele - június 9.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK 

 június 9, Évközi X. vasárnap

10:00 szentmise

18:00 szentmise

gyóntatás a szentmisék előtt és alatt.

 

június 10, hétfő

8:00 szentmise

 

június 11, kedd

8:00 szentmise

 

június 12, szerda

18:00 szentmise

 

június 13, csütörtök

18:00 szentmise

 

június 14, péntek

17:00 altemplomi temetés

18:00 szentmise

 

június 15, szombat

10:30 papszentelés az Esztergomi Bazilikában. Négy diakónust szentelnek pappá.

18:00 szentmise

 

június 16, vasárnap

10:00 szentmise, tanévzáró Te Deum. Hálát adunk mindazokért a kegyelmekért, amelyeket az idei hittanos évben kaptunk.

18:00 szentmise

gyóntatás a szentmisék előtt és alatt.


Értesítjük a Kedves Testvéreket, hogy a Ráróspusztai családos táborra és az augusztusi plébániai napközis táborra honlapunkon már lehet jelentkezni. Kérjük, minél hamarabb tegyék meg ezt.

  

Isten éltesse mindazokat a testvéreinket, akik ezen a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat!


JÚNIUS

27, csütörtök: Szent László ünnepe.

 

30, Templombúcsú a 10 órai szentmise keretében, melyet Bátor Botond OSPPE pálos atya tart, a Nagykórus énekel. A szentmise után a plébánián szeretetvendégség (agapé) lesz. Köszönettel elfogadjuk sütemény adományaikat.

 

AUGUSZTUS

16-20: Ráróspusztai családos tábor

 

26-30: plébániai napközis tábor


A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Kedd: Szent Barnabás apostol.

Valószínű az Úr 72 tanítványa közül való. Később Szent Pál apostol vette társul maga mellé, minthogy a Szentlélek maga jelölte ki kettőjüket apostolnak és együtt tették meg az első missziós utat. Ezután Ciprus szigetén hirdette az evangéliumot. +65-ben.

 
   

Csütörtök: Páduai Szent Antal hitvalló.

Portugáliában született; még Szent Ferenc életében követői közé lépett. Marokkóba küldték téríteni, de onnan betegsége miatt visszajött és előljárói akarata szerint Olaszországban vándorprédikátor lett. Sok csodát művelt. +1231-ben, Páduában.

 

   

Szombat: Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő.

IV. Béla és Laszkarisz Mária leánya, Szent Kinga, Boldog Konstancia és Szent Margit testvére.

1238 körül született. Szüleivel együtt végigszenvedte a tatárok előli menekülés viszontagságait. Szülei alig 5 éves korában nővérének, Boldog Kingának, Szemérmes Boleszláv lengyel király feleségének gondjaira bízzák. 1256-ban lett Jámbor Boleszláv fejedelem felesége, három leánya született. Kitűnt férje iránti szerető engedelmességével, útjaira elkísérte, hogy segítse a szegényeket.

A ferences eszmény hatására két kolostort alapított a klarisszáknak. Férje halála után (1279) belépett a klarisszák sandeczi kolostorába, ahol nővére, Szent Kinga már várt reá. Majd a férjétől alapított gnieznói kolostor főnöknője lett, ahol egyik leánya szintén klarissza szerzetes volt. Életét a ferences szegénység, egyszerűség, és az Üdvözítő szenvedéséről való elmélkedés jellemezte. 1298. június 11-én halt meg, sírja zarándokhely lett.

XII. Leó pápa 1827-ben avatta boldoggá.

 

 

Read 218 times Last modified on vasárnap, 16 június 2024 15:12
Joomla Templates: from JoomlaShack