hétfő, 05 április 2021 15:52

Plébániánk hirdetései - április 4. Húsvétvasárnap

Rate this item
(0 votes)

Minden kedves Hívünknek Allelujás Húsvétot kívánunk!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E HETI RENDÜNK

április 4, Húsvétvasárnap

templom nyitva: 12:00-17:00

10:00   sztmise közvetítése élőben

plébániánk YouTube csatornáján

12-12:30 szentáldozási lehetőség

 

április 5, Húsvéthétfő

templom nyitva: 9-12, 14:30-17:45

 

április 6, Kedd

templom nyitva: 9-12, 14:30-17:45

 

április 7, Szerda

templom nyitva: 9-12, 14:30-17:45

 

április 8, Csütörtök

templom nyitva: 9-12, 14:30-17:45

17:00-17:30 gyóntatás, áldoztatás

 

április 9, Péntek

templom nyitva: 9-12, 14:30-17:45

17:00-17:30 gyóntatás, áldoztatás

 

április 10, Szombat

templom nyitva: 9-12, 14:30-17:45

 

április 11, Húsvét 2. vasárnapja

templom nyitva: 11:30-17:00

 9:00    búcsúi szentmise közvetítése élőben a Pongrác úti Feltámadt Krisztus Templomból  YouTube csatornánkon

11:30-12:00 gyóntatás (Sz. László)

12-12:30 szentáldozás (Sz. László)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ne feledkezzünk meg templomunkról, plébániánkról és munkatársainkról. Számlaszámunk:

10700581-71335584-51100005

Csekk az újságos asztalról vihető! Isten fizesse meg!

Húsvét oktávája miatt egy szentről sem emlékezik meg az Anyaszentegyház

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A jövő tanévre a beiratkozás az április 12-i héten kezdődik. Ekkor kell jelezni a szülőknek azt a szándékukat, hogy gyermekük számára kérik a katolikus hit- és erkölcstan oktatást.

Éljünk ezzel a lehetőséggel, osszuk meg saját körükben a hitoktatás fontosságát.

A Hitoktatási Felügyelőség szere-tettel ajánlja a következő oldalt: ebphitoktatas.hu/katolikushittan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ugyan az adóbevallás egyszerűsödött, kérjük, hogy ez esetben se feledkezzenek meg adójuk kétszer 1%-ának felajánlásáról.

Továbbra is kiemeljük, hogy ez további adófizetéssel nem jár, a befizetett adó 1-1%-áról történik csupán a rendelkezés.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011

Plébániánk alapítványának adószáma: 19659664-1-43

neve: Budapest X Köbányai Szent Lászlo Egyházközség Alapítvány.

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a Kőbányait a NAV rendszere rövid ö-vel használja!

Az alapítvány székhelye: 1202 Bp. Nagyszalonta utca 19.

A NAV táblázatában a 6047 sor-szám alatt található.

A szentmisén Húsvétvasárnap, és az azt követő vasárnapokon egy liturgikus csemegére figyelhetnek fel: az olvasmányok után nem következik rögvest az Alleluja, hanem felhangzik egy hosszabb ének s csak ezt követi az Alleluja, majd az evangélium. E hosszabb ének a ”szekvencia”.

A szekvencia a latin sequor (követ) igéből származik. Eredetileg ugyanis a szekvencia nem az Alleluja előtt volt, mint ma, hanem utána, tehát az Alleluját ’követte’.

A szekvencia eredete Franciország-ból való, története pedig a 9-10 századig nyúlik vissza. Az Alleluja megismétlésekor a sok-sok meliz-mát (hajlítás egy szótagon) szö-veggel kezdték el ellátni. A szöve-get ’prosának’, a dallamot ’szek-venciának’ nevezték. Rímtelen, egyenőtlen szótagszámú sorokból állt. A tizenkettedik századra annyiban módosult, hogy szabályos vers lett, kétszótagos rímekkel. a szekvencia-költés a tizennegyedik századig virágzott. Számuk megnö-vekedett. Volt, ahol több, mint száz szekvenciát énekeltek el az év folyamán. A szekvenciák száma kb. ötezer darab volt. Különböző gyűjteményes könyvek (sequenta-rium, prosarium) jelentek meg ezekből.

Szent V. Piusz pápa (1566-72) a szekvenciák számát egy évben négyre csökkentette: húsvét, pün-kösd, Úrnapja és halottak napja. 1727-ben egy újabb szekvencia került az év énekei közé: a fájdalmas Szűzanya napjára. Így tehát jelenleg öt szekvencia éneklendő az egyházi év folyamán.

Read 2589 times Last modified on hétfő, 05 április 2021 15:56
Joomla Templates: by JoomlaShack