péntek, 05 február 2021 15:27

Plébániánk hirdetései - febr. 07.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

február 7, Évközi 5. vasárnap

sztmisék végén Balázs-áldás

ordinárium: Fogolykiváltó Boldogasszony tiszteletére

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

egyházi adó befizetésének lehetősége

10:00   szentmise (orgonás)

szentségimádás estig

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

február 8, hétfő

  9:00   szentmise (olvasott)

 

február 9, kedd

február 10, szerda

  9:00   szentmise (olvasott)

 

február 11, csütörtök

17:30   gyóntatás a sztmiséig

18:00   szentmise (orgonás) a Don-kanyarban elesettekért és a

Doni Hősök Emléktúra részt-vevőinek áldás

 

február 12, péntek

13:30   altemplomi temetés (énekes)

14:30   altemplomi temetés (énekes)

15:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás a sztmiséig

18:00   szentmise (orgonás)

 

február 13, szombat

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

február 14, évközi 6. vasárnap

Alleluja-búcsúztatás; szövege:

E nap még hangzik az alleluja,

a böjtben elnémul szép dallama,

elűzi bűnünk szégyene és bánata.

Számkivetés a földi lét,

örök Húsvéttal vár az ég,

s nem hagy el többé minket ott

az Alleluja!

  8:00   szentmise (Pongrácz út) (8-kor a Szent György templomban betegek kenete)

  9:30   elsőáldozók

10:00   szentmise (org) az Egészségügyben és szociális területen dolgozókért

10:45   felnőtt szentségfelkészítő

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Megkérjük a Kedves Testvéreket, hogy az egyenletes létszámelosztás miatt, aki teheti, a vas 10-es szent-mise helyett a vas estit válassza.

Az urnasírhelyek új árai:

10 év

 

25 év

150 000

1 személyes

300 000

200 000

2 személyes

400 000

150 000

3 személyes

300 000

200 000

4 személyes

400 000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Február

15, hétfő Sándor atya halálának évfordulója, szentmise 9 órakor

17, Hamvazószerda, délelőtt nincs szentmise, csak 18 órakor.

Március

25, csütörtök: Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe.

 

Nagyböjti keresztutak

17:15 keresztút

18:00 szentmise

utána gyóntatás 19 óráig

febr. 19.          Szent László

febr. 26.          Szent György

márc. 5.           Szent László

márc. 12.         Szent György

márc. 19.         Szent László

márc. 26.         Szent László

Nyári táborok

Július 11-16: hittanos tábor Ugodon.

Jelentkezés idekattintva!

Aug. 18-22családos táb. Ráróspusztán.

Augusztus 23-27: nyári napközi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Aemiliani Szent Jeromos hitvalló. Az ”árvák atyja”, +1537.

Hétfő: Bakhita Szt Jozefina szűz. Elrabolt szudáni lány, majd szerzetesnő.

Szerda: Szt Skolasztika Szt Benedek testvére, bencés apáca-alapító. +542

Csütörtök: A Szeplőtlen Szűz (lourdesi) megjelenése. 1858.

Hétfő: Máthai Szent János (1160-1213) hitvalló. Eredetisége abban áll, hogy a XIII. sz.-ban egy égető-en szükséges dolgot hozott létre: a rabkiváltó trinitárius rendet.

Képtalálatok a következőre: S. Joannis de MathaFranciaországban született jómódú családban. János már diákként kórházakban jótékonykodott.

A párizsi püspök szentelte pappá. A püspök kápolnájában tartotta

elsőmiséjét.

Szentmise közben hirtelen látomása támadt: egy vakító fehér ruhába öl-tözött angyalt látott volna, mellén kék-vörös kereszttel. Az angyal keresztbe tett kezét egy-egy bilincs-ben vergődő keresztény és szaracén rabszolga fején pihentette. János a látomást úgy értelmezte, hogy Isten őt a hitetlenek fogságában sínylődő keresztény foglyok kiszabadítására szemelte ki, s a hagyomány szerint már akkor feltette magában, hogy e szent cél elérésére rendet alakít.

1197 végén Rómában a néhány nappal azelőtt megválasztott III. Ince napokon keresztül töprengett a rendalapítás engedélyezésén. Szent Ágnes ünnepén mise közben neki is megjelent a rabszolga-szabadító angyal. III. Ince hozzájárult a rend megalapításához s azt a Szentháromság rabkiváltó rendjének (Ordo Sanctissimae Trinitatis de redemp-tione captivorum) nevezte el.

Becslések szerint kb. 900 000 foglyot váltottak ki a trinitárius atyák.

Végezetül – érdekességként – álljon itt a Zsinat előtti sztmise könyörgése:

Isten, ki Szent János által a szaracénok foglyainak kiváltására a szent-séges Szentháromság rendjét méltóztattál a mennyből megalapítani; engedd kérünk, hogy érdemei által segítségeddel a test és a lélek szolgasáságából megszabadulhassunk.

Read 1573 times
Joomla Template: from JoomlaShack