szombat, 26 december 2020 21:01

Plébániánk hirdetései - dec. 27. Szent Család vasárnapja

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK - Áldott ünnepet kívánuk! 

december 27, Szent Család vas.

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

10:00   szentmise (orgonás)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

december 28, hétfő

irodai ügyelet szünetel!

december 29, kedd

irodai ügyelet szünetel!

december 30, szerda

 

december 31, csütörtök

irodai ügyelet szünetel!

templom és urnatemető nyitva:

8:45-12:00; 14:30-18:30

17:30   gyóntatás a sztmiséig

18:00   év végi hálaadás (orgonás)

 

2021. január 1, elsőpéntek

Szűz Mária Istenanyasága,

parancsolt ünnep

10:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise (orgonás)

 

január 2, szombat

17:00  Rózsafüzér Társulat

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

január 3, Karácsony utáni 2. vas.

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

10:00   szentmise (orgonás)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Január

6, Vízkereszt parancsolt ünnepe

előesti sztmise kedden 18 órakor

szerdai szentmisék: 8 Pongrácz út,

10 és 18 Szent László

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Aprószentek ünnepe. Az aprószentek története Máté evan-géliumának második fejezetében olvasható.

Eszerint Heródes a Napkeleti bölcsektől megtudta, hogy azok a „zsidók újszülött királyát” keresik, aki – mint írástudói segítségével kiderítette – Betlehemben fog megszületni. Hogy az újszülöttet elveszejthesse, Heródes a napkeleti bölcseket megbízta, hogy miután megtalálták őt, menjenek vissza palotájába, és jelentsék neki. Ám a bölcsek álmukban egy jelenést láttak, amelyben arra figyelmez-tették őket, hogy ne térjenek vissza Heródeshez, és ők a szerint csele-kedtek. Ezek után a haragra gerjedt Heródes minden két éven aluli fiúgyermeket megöletett Betlehem-ben és környékén, hogy biztos le-gyen abban, a „zsidók újszülött ki-rálya” nem marad életben. Azonban a bölcsek eltávozása után Szent Józsefnek is megjelent álmában egy angyal, azzal az üzenettel, hogy családjával meneküljön Egyiptom-ba.

Kedd: Becket Szt Tamás püspök és vértanú. 1118-ban Londonban született. A Canterburyi egyház-megye papja és a király kancellárja volt. 1162-ben választották püspök-ké. Az Egyház jogait II. Henrik királlyal szemben bátran megvédte. Ezért hat évre Franciaországba száműzték. Hazájába való vissza-térése után is még sokat szenvedett, végül is 1170. dec. 29-én a király zsoldosai megölték.

Csütörtök: Szent Szilveszter pápa és hitvalló. Nagy Konstantin barátja és tanácsadója volt. Így része volt Konstantin rendeleteiben, melyek felszabadították az Egyházat és megadták a hívőknek azt a békét, melyet az isteni Gyermek hozott a földre. Ez a nagy pápa erősítette meg a niceai zsinat határozatait, melyek megvédték Áriussal szem-ben Krisztus isteni voltát, melynek hirdetésével telve van karácsony liturgiája. Meghalt 335-ben.

Péntek: SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (ÚJÉV), főünnep.

Szombat: Nagy Szent Vazul püs-pök, hitvalló és egyháztanító. Szent Vazul (Basilius) a keleti szerzetes-ség atyja. Nagy theologus, hatalmas prédikátor, szellemes író, a keleti liturgia szervezője; +379-ben, Kap-padociában. Nazianzi Szt Gergely püspök, hitvalló és egyháztanító. Athénben tanult jóbarátjával, Nagy Szent Vazullal együtt. Már 28 éves volt, mikor megkeresztelkedett és barátjával együtt remete, majd püs-pök lett. Különösen az arianusok ellen küzdött; +389-ben.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A kőbányai rászorulók számára kapott adomány 165 e HUF volt, köszönjük a Testvérek nagylelkű adományait!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2021-től a szentmisék ára 4000 Ft lesz. Ez az összeg nem vételár, hanem meghagyással kísért adomány.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Január 6 után házszentelésre lehet jelentkezni Attila atyánál és Domonkos diaconusnál személye-sen vagy e-mail-ben.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Következő irodai ügyelet: 2021. január 4, hétfő 9 óra.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Minden Kedves Hívünknek Isten áldotta békés új esztendőt kívá-nunk!

Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!

Read 1645 times Last modified on csütörtök, 31 december 2020 15:43
Joomla Templates: by JoomlaShack