szombat, 12 december 2020 11:13

Plébániánk hirdetései - dec. 13.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

Urnatemetőnk rendje

december 13, Advent 3. vas.

E perselypénzből fedezzük a kőbányai rászorulók karácsonyi ajándékait.

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

10:00   szentmise (orgonás)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

december 14, hétfő

6:00   rorate (orgonás)

 

december 15, kedd

  6:00   rorate (orgonás)

 

december 16, szerda

6:00   rorate (orgonás)

 

december 17, csütörtök

O Sapientia - Ó Bölcsesség

6:00   rorate (org): Egészségügyben

és szociális területen dolgozókért

  6:35   szentségimádás, gyóntatás

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

december 18, péntek

O Adonai - Ó Uram

6:00   rorate (org): a járvány meg-szűnéséért

13:30   altemplomi temetés (énekes)

14:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (olvasott)

 

december 19, szombat

O Radix - Ó Jessze Gyökere

16:00   altemplomi temetés (énekes)

17:00   házasságrendezés (olv)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

december 20, Advent 4. vas.

O Clavis - Ó Dávid Kulcsa

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

10:00   szentmise (orgonás)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

A plébánia kerítésén hétköznapokon adventi naptárban meglepetés.

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

21, hétfő 6 roráte, gyóntatás 7-ig

22, kedd 6 roráte, gyóntatás 7-ig

23, szerda 6 idei utolsó roráte, majd

gyóntatás 7-ig

24, csüt: templom és urnatem:

8:45-12:00; 14:30-18:30

9-10 gyóntatás

15 pásztorjáték

17:30-17:55 gyóntatás

18 vigília szentmise a templomban

25, péntek 0 – éjféli mise:

a járványügyi rendelkezések függvényében lesz megtartva; vagyis csak 21.-én derül ki, hogy meg-tartjuk-e.

8ó Pongrácz út, 10 és 18ó Szt László

26, szombat

10ó és 18ó Szent László

27, vasárnap

8ó Pongrácz út, 10 és 18ó Szt László

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A héten a következő szentről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Keresztes Szt János hitvalló és egyháztanító. A kármelitarend nagy reformátora; az üldözések és félreér-tések közt az alázatosság példaképe. Híresek a misztikus írásai. + 1591.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plébániánk podcast adásai elérhetőek idekattintva!

 

*          *          *

Kántor úr karácso-nyi CD-je kapható a sekrestyében is.

*          *          *

Nagybetűs Újszövetség kapható, illetve előjegyezhető. 3 500 HUF.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

dr. Maróti Gábor: Patris corde

Szent József liturgikus tisztelete

Ferenc pápa 150 évvel IX. Piusz beje-lentése után, amely Szt Józsefet a Kat. Egyház védőszentjévé nyilvánította, „Atyai szívvel - Patris corde” kezdetű apostoli levelében közölte: a következő évet Szt Józsefnek szenteli és teljes búcsút en-gedélyez azoknak, akik a dokumentum lelki és liturgikus előírásait teljesítik.

Szt József liturgikus tisztelete sokáig je-lentéktelen volt. A nevéhez fűződik a Trienti liturgia 400 évig szinte érintetle-nül stagnáló misszáléjának egyik jelentős változása: 1920-ban saját prefációt il-lesztettek be a személyével összefüggés-ben, majd ennek a II. Vat. Zsinatot meg-előző misekönyvnek az egyik utolsó vál-toztatásaként 1962-ben XXIII. János pápa a római kánonba illesztette a szent nevét. Ezt megelőzően leginkább az apokrif irodalom köré szerveződő paraliturgikus szokásrend hagyományaiban találunk Szt József személyével és leginkább szere-pével foglalkozó rituális kapcsolatokat. Az ősi hagyomány nagyon tiszta és vilá-gos teológiai értékeléssel elsősorban a Fiú-hoz fűződő kapcsolata és családi szolgá-lata valamint a Szent Szűz melletti védel-mező szerep tematikájában foglalkoztat-ja Szt József személyét, akinek a tényle-ges liturgikus tisztelete eleinte a közel-keletre volt jellemző és egészen a 9. sz-ig visszavezethető a rituális eseményeket rögzítő forrásokban. Európai tiszteletét leginkább a ferences rendi IV. Sixtus pápa (1414-1484) segítette elő, aki 1479-ben terjesztette ki az Egyház egészére az addig inkább regionális szintű ünneplést. A 17. sz-tól a templomi ábrázolásai a szob-rokon és képeken a liturgikus tér meg-határozó tényezőjévé tették alakját első-sorban a gyermek Jézussal megjelenített kollektív pozíciókban. Később a karme-lita szerzetesek által már a 17. sz. végétől számon tartott lelki tematika (Szt József az Egyház oltalmazója) tartalmát IX. Piusz pápa általános ünneppé tette 1847-ben, azonban a Szent Rítuskongregáció ezt az ünnepet 1956-ban hatályon kívül helyezte, miután XII. Piusz pápa 1955. május elsején bevezette „Szt József hit-valló, munkás, a Boldogságos Szűz je-gyesének és a munkások védőszentjé-nek” ünnepét, akkor főünnep liturgikus rangban (ma választható megemlékezés-ként ünnepeljük).

Új liturgikus megjelenésében az említett apostoli levél értelmében elsősorban ol-talmazó példaképként állítja elénk Szt Józsefet az Egyház (hasonlóan az 1680-tól számon tartott lelkiségi tematikához) kiemelve azok szolgálatát, akik az e-gészségügyi veszélyhelyzetben önzetle-nül a szenvedők életét és emberi méltó-ságát támogatják.

Read 1942 times Last modified on szombat, 12 december 2020 11:53
Joomla Templates: by JoomlaShack