szombat, 31 október 2020 21:25

Plébániánk hirdetései - nov. 1.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

november 1, vasárnap

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

10:00   szentmise (orgonás)

szentségimádás estig

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (Schola Lit.)

Eduardo Bottigliero: Requiem

sztmise után imádság az elhunytakért

november 2, hétfő

templom és urnatemető nyitva: 9-19

9:00   sztmise (énekes) altemplom

18:00   sztmise (orgonás) templom; betegek kenete kiszolgálta-

tása, mely 60 év felett indok nélkül

is felvehető. Feltétel: szentgyónás,

szentáldozás.

november 3, kedd

november 4, szerda

  9:00   szentmise (orgonás)

november 5, csütörtök

17:00   óvodások hittana

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

ifjúság megáldása

18:30   szentségimádás, gyóntatás

19:00   felnőtt katekézis (pléb.)

november 6, elsőpéntek

de. betegek látogatása

16:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

november 7, szombat

17:00   rózsafüzér társulat

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (org)

18:45   szentségimádás iskolája

november 8, vasárnap

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

  9:15   elsőáldozók és ministránsok

hittanja; keresztelendők szüleinek és keresztelendők találkozója

10:00   szentmise (orgonás)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

További eseményeink

November

10, kedd 9ó: espereskerület szentmiséje, majd esperesi korona

11, szerda 10óra: nyugdíjas klub

30, hétfő 6 óra: első roráte idén

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Az Apostoli Penitenciária a világ-járványra való tekintettel egész no-vember hónapra engedélyezi a halottak napjával összefüggő bú-csú elnyerésének lehetőségét.

(N. 791/20/I)

Részletek a Hirdetőtáblán és a neten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Halottak napja. Tegnap a diadalmas Egyházról emlékezett meg a liturgia, ma a szenvedő Egyházra fordítja a hívek figyelmét. Halottak napjának gyászünnepe kü-lönös alkalom és ösztönzés legyen számunkra, hogy könyörgéssel és jótettekkel a kedves halottak iránt érzett részvétünket valóban kimu-tassuk. A Mindenszentek és Ha-lottak-napi szertartás lelkünk halha-tatlan életére emlékeztet és elvezet a másvilág szemléletére.

Kedd: Porres Szent Máron szer-zetes. Spanyol édesapától és néger édesanyától született Peruban (1579). Fi-atalon gyógyszeré-szetet tanult, később a domonkosok közé lépve, ezt a tudását a szegények iránt nagylelkűen gya-korolta. Kemény és alázatos életet élt, az Oltáriszentséget mélységesen tisztelte. +1639.

Szerda: Szent Károly püspök és hitvalló. A Borromei család szent fia, Milano érseke; a tridenti zsinat reformjainak nagy munkása; a sze-gények és betegek ápolója; + 1584-ben.

Csütörtök: Szent Imre herceg, hitvalló. Emberi tervezgetés szerint első királyunkat követte volna a trónon és népünket vezette volna egynéhány esztendeig a földön. Isten végzése azonban az égi trónra emelte 1031-ben, hogy mindörökre vezesse a magyar ifjúságot, mint dicső példaképe és hatalmas köz-benjárója.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plébániánk alapítványának bevéte-lei a koronavírus helyzet miatt erő-sen megcsappantak, a korábbi évek tartalékait használja. Idén az urnate-mető festését, a vasárnapi szentmi-sék kihangosítását és a nagysebes-ségű internet kiépítését finanszíroz-ta. Terveinkben szerepel a templom hangosítás ütemezett korszerűsítése és a templomról egy digitális is-mertető készítése. A működéshez a hívek lehetőségeikhez mért adomá-nyait kérjük. A számlaszám plé-bániánk honlapján (a 2-szer 1% támogatásnál) is elérhető: Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány; OTP Bank NYrt., 11710002-20049461.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Az urnatemetőben elhelyezett virágokat, tárgyakat nov. 15-ig (vas) távolítsák el, mert ezt követően azok elszállításra kerülnek. Megértésüket köszönjük.

Read 1733 times Last modified on szombat, 31 október 2020 21:29
Joomla Templates: from JoomlaShack