szombat, 17 október 2020 19:00

Plébániánk hirdetései - okt. 18.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

október 18, vasárnap

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

  9:15   elsőáldozók hittanja és ált. isk. keresztelendők

10:00   szentmise (orgonás)

17:20   rózsafüzér, gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   ifjúsági hittan

 

október 19, hétfő

  9:00   szentmise (orgonás)

16:00   felsős hittan (Hámori Viktor)

 

október 20, kedd

október 21, szerda

  9:00   igelit. áldoztatással (olv)

10:45   temetői temetés (énekes)

11:45   temetői temetés (énekes)

 

október 22, csütörtök

15:30   altemplomi temetés (énekes)

16:30   altemplomi temetés (énekes)

17:20   rózsafüzér, gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   szentségimádás, gyóntatás

19:00   felnőtt katekézis (pléb.)

 

október 23, péntek

munkaszüneti nap miatt a hivatali félfogadás szünetel

  9:00   ifjúsági túra a Rám szakadékhoz. Jelentkezni Domonkos diaconusnál.

17:00   gyóntatás

17:20   rózsafüzér

18:00   szentmise (orgonás)

18.30 Ministránsfoglalkozás - templom

 

október 24, szombat

17:20   rózsafüzér, gyóntatás

18:00   szentmise (org)

19:00   szentségim. isk. (templom)

 

október 25, vasárnap

  3:00   óraátállítás 2:00-re

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

10:00   szentmise (orgonás)

17:20   rózsafüzér, gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

További eseményeink

November

2, hétfő Halottak napja. Templom és urnatemető 9 és 19 óra között nyitva.

Szentmisék: 9 órakor altemplom, 18 órakor templom.

30, hétfő 6 óra: első roráte idén

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák áldozópap és társaik vértanúk. A nyolc francia jezsuita hithirdetőt kegyetlen kínzá-sok között indiánok ölték meg.

Szintén hétfő: Keresztes Szent Pál rendalapító. A neve mutatja, a szent keresztet tisztelte buzgón és rendjét is az Úr szenvedéséről passzionistáknak nevezik; + 1775.

Csüt: Szent II. János Pál pápa. 1978-tól pápa. Rómában szentül halt meg 2005. április 2-án.

Péntek: Kapisztrán Szent János hitvalló. A török elleni keresztes-hadjárat szónoka, Hunyadi János küzdőtársa és a nándorfehérvári di-adal osztályrészese. + 1456.

Szo: Claret Szent Antal Mária püspök. Spanyol rendalapító (Mária szeplőtelen Szívének missziós tár-sasága), majd Kuba érseke (1850-57). Spanyolhonba visszatérve a királynő gyóntatója. +1870.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Egy tábla nyomán

Zadravetz István (1884-1965) nevével szerdán találkoztam először. A Wikipedián és a Magyar Kat. Lexikonban a következőket találtam:

14 évesen szerzetes; a Lateráni Ba-zilikában szentelték pappá. Az I. világháborúkor kórházak lelki gondozását végezte. 1920-ban szentelték püspökké. Jelmondata: „Pro Regno Mariano” - „Mária országá-ért”. 1927-ben lemondott a püspök-ségről: „Válasszatok olyan püspököt, aki a ti ízléseteknek megfelel.”


Lemondása után papként tetevékenykedett.

Két püspöki kinevezést utasított el. Horthy Miklós többször felkereste: kikérte véleményét.

A II. vh.-ban zsidók ezreit mentette meg - rendházakban bújtatva, ferencesnek öltöztetve és keresztlevéllel ellátva őket.

1945-47: börtönben volt koholt vá-dak alapján. 1955-től a zsámbéki plébánián élt. Budapestről kitiltották, ezt semmibe véve mintegy harminc papot szentelt fel titokban.

1965-ben hunyt el, 1996-ban raha-bilitálták.

Szeredai Péter (a Pongrácz úti temp-lom sekrestyése) talált egy olvashatatlan emléktáblát, melyet szerdán sikerült megtisztítania. Íme a tábla, és a rajta lévő felirat:


E templomot Péterfi József r. lelkész vezetésével a Pongrácz- úti kápolna egyesület építette a menekülés és országcsonkítás szomorú emlékére. Felszentelte és az elszakított ország-rszek visszatéréséért könyörgésül felajánlotta 1925. nov. 15-én P. Zadravetz István püspök. Innen a neve Menekültek Könyörgő Temploma. Hirdessék e falak: hogy Trianon szörnyű átka, rajtunk végleg nem marad. 1935.

Emiatt kezdtem tehát kis kutatásba, hogy megtudjam, ki is volt a Pongrácz úti templomot felszentelő püspök.          Benedek András

Read 1817 times Last modified on szombat, 17 október 2020 20:34
Joomla Template: by JoomlaShack