szerda, 17 április 2019 19:17

Plébániánk hirdetései - április 14.

Rate this item
(0 votes)

Liturgikus rend és programok

Virágvasárnap (ápr. 14.)

nyitva: 8:00-18:45

9:00    szentmise (orgonás), kapuban kezdődik

10:00   szentmise a Pongrác úton

11:00   szentmise (kórus)

15:00   lelki du. minden korosztálynak

17:00   Rózsafüzér Társulat

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól, szentmisék alatt.

Nagyhétfő (ápr. 15.)

nyitva: 9:00-12:00, 14:30-19:00

18:00   szentmise (orgonás), lelkigyakorlat: Mohos Gábor iliturgi c. püspök.

Gyóntatás 17:30-tól, szentmise alatt.

Nagykedd (ápr. 16.)

nyitva: 9:00-12:00, 14:30-19:00

18:00   szentmise (orgonás), lelkigyakorlat

Gyóntatás 17:30-tól, szentmise alatt.

Nagyszerda (ápr. 17.)

nyitva: 9:00-12:00, 14:30-19:00

10:00   Gizella kórházban szentmise

18:00   szentmise (orgonás), lelkigyakorlat

Gyóntatás 17:30-tól, szentmise alatt.

Nagycsütörtök (ápr. 18.)

nyitva: 7-12, 14:30-19:00

Iroda és keresztelési megbeszélés nincs!

7-8       Gyóntatás (templom)

10:00   Krizmaszentelés (Szt. István Bazilika)

18:00   Ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére. Lábmosás, oltárfosztás.

21:30   Virrasztás a kápolnában

Nagypéntek (ápr. 19.)

nyitva: 9:00-19:00

Irodai ügyelet szünetel!

  9:00   Keresztút, majd gyónt. 11-ig

15:00   Szertartás. Passió, ünnepélyes könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás. Gyóntatás 18-ig.

Nagyszombat (ápr. 20.)

nyitva: 9:00-20:00

9-17     szentsírőrzés, 10-ig gyóntatás

18:00   Ünnepi feltámadási szertartás. Tűzszentelés, Húsvéti örömének,

keresztvíz megáldás, körmenet.

Húsvétvasárnap (ápr. 21.)

nyitva: 8:00-18:45

Szentmisék: 9, 11 és 18.

Pongrác úton 10-kor.

9-es után gyerekeknek meglepetés. De. a szentmisék végén ételszentelés.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Április

22, Húsvéthétfő, tanácsolt ünnep

Templ. és urnatemető: 8:00-18:45

9:00     magyar szentmise (org)

10:00   szentmise a Szent György templomban – Missziós kereszt

11:00   szentmise a Pongrác úton

12:00   kínai nyelvű szentmise itt

23. kedd, Jelenések könyve 15., utolsó előadás.

27. szombat szentmise után Öröm útja a templom körül

28. vas 10:00 Szt. György templom búcsú

28. vas 16.30 Illéssyné Naszádos Ilona kiállításának megnyitója (plébánia)

29. hétfő 19:00 felnőtt szentségfelkészítő

Május

4. 16:30 Kórus 100 éves megnyitó Varga László kanonok OMC elnöke

8. sze 19ó jegyesokt. a jelentkezetteknek

10-12 Hivatások hétvégéje, vendég: Rónaszéki János 3. éves papnövendék az esztergomi szemináriumból

12. vas 9-es szentmisén általános iskolás gyerekek keresztelése

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Ápr. 20-án a Szt. György templomba érkezik a Missziós kereszt. Programja az újságos asztalon található.

*          *          *

A 2018. évi nyilatkozatot a NAV újabb rendelkezésig, vagy visszavonásáig figyelembe veszi. Kérjük nulla forintnál is tegyék meg felajánlásukat. Lehetőség van a kétszer 1% felajánlására.

* Magyar Katolikus Egyház 0011

* Pléb. alapítványa 19659664-1-43

Nyári táboraink:

*Egyházm. 5-7. oszt. Júl. 8-10., Verőce.

*Egyházm. Ifj. 8-12 oszt. Júl.10-13.

*Pléb. hittanos: júl. 21-26. Bükkösd.

*Pléb. csal.: aug. 16-20. Ráróspuszta.

*Pléb. napközis: aug. 26-30.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Virágvasárnap

A Nagyhét első napja. Dominica palmarum (lat.): ‘a pálmaágak vasár-napja’, az Úr Jézus jeruzsálemi bevonulására utal. A pálmafát nélkülöző területeken használatos a Virágvasárnap név, mely zöldellő vagy virágzó, Magyarországon a legkorábban virágzó fűzfaágakra utal.

A Szenvedés 2. vasárnapja név a nagyböjti idő utolsó két hetére, a szenvedés idejére utal.

Liturgiájának sajátossága a barka-szentelés, a virágvasárnapi körmenet és evangéliumként a passió, lehetőleg énekelve. A liturgikus reformig a Máté passió hangzott el kizárólag. 1967-től „A" évben a Máté-, „B" évben a Márk-, „C" évben a Lukács-passió hangzik el.

A virágvasárnapi körmenet

Jézus Jeruzsálembe való királyi be-vonulásának liturgikus emlékezete.

Eredetét Jeruzsálemben találjuk: a püspök szamárháton vonult be a szent városba, a kanonokok és hívek a ru-hájukat terítették eléje. A nép a falakon kívül gyülekezett, itt volt a pálmaszentelés. A kapukat bezárták a menet előtt, csak később nyitották meg.

Jeruzsálemen kívül a II. Vatikáni Zsinatig a nagymise előtt megáldotta a barkát a pap, majd kiosztotta a híveknek. Ezután énekelve megkerülték a templomot, melynek kapuját ezalatt bezárták. Amikor a körmenet visszaért, a pap a körmeneti kereszttel háromszor megzörgette az ajtót. Erre az kitárult, a hívek bevonultak a templomba a nagymisére. 

Read 1757 times
More in this category: « Nagyheti triduum NAGYCSÜTÖRTÖK »
Joomla Templates: from JoomlaShack