vasárnap, 07 április 2019 18:29

Plébániánk hirdetései - április 7.

Rate this item
(0 votes)

Liturgikus rend és programok

Vasárnap (ápr. 7.)

Szentmisék után pénzgyűjtés élelmiszerre!

 9:00    szentmise (orgonás)

utána Lurkó klub (plébánia)

10:00   szentmise a Pongrác úton

11:00   szentmise (orgonás)

Szentségimádás estig.

16:30   Római Zarándokok indulása

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás a szentmisék alatt.

19:00   Ifjúsági hittan

Hétfő (ápr. 8.)

17:00   felsősök hittanórája

18:00   Triduum a Szt. György templomban. Nálunk nem lesz szentmise.

Kedd (ápr. 9.)

18:00   Triduum a Szt. György templomban. Nálunk nem lesz szentmise.

Szerda (ápr. 10.)

18:00   Triduum a Szt. György templomban. Nálunk nem lesz szentmise.

Csütörtök (ápr. 11.)

9:00     Baba-mama klub

16:30   elsőáldozási felkészítő

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   Néptánc

19:00   Keresztelési megbeszélés (plébánia)

Péntek (ápr. 12.)

18:00   Szentmise és keresztút a Lengyel templomban. Nálunk nem lesz szentmise.

19:30   Ministránsgyűlés

Szombat (ápr. 13.)

16:00   esküvő

17:00   Schola Lit. próba

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise, melyen a Schola Liturgica archaikus passiót énekel

18:00   Házasok klubja

Virágvasárnap (ápr. 14.)

 9:00    szentmise (orgonás), templomkapuban kezdődik barkaszenteléssel

10:00   szentmise a Pongrác úton

11:00   szentmise (kórus)

15:00   lelki délután minden korosztálynak

17:00   Rózsaf. Társ.

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól, sztmisék alatt.

A festés miatt az altemplom és a sekr. a héten a másik oldalról látogatható.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Április

15. Nagyhétfő, 16. Nagykedd

18.00   Mohos Gábor iliturgi c. püspök. tart lelkigyakorlatos szentbeszédet. 17.30-tól gyóntatás, szentmise alatt is.

17. Nagyszerda

10:00   Gizella kórházban szentmise

18:00   folytatódik a triduum

18. Nagycsütörtök

Templom és urnatemető: 7-12, 14.30- 19.00

Iroda és keresztelési megbeszélés nincs!

7-8       Gyóntatás (templom)

10:00   Krizmaszentelés (Szt István Bazilika)

18:00   Ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékezetére. Láb-mosás, oltárfosztás.

21:30   Virrasztás a kápolnában

19. Nagypéntek

Templom és urnatemető: 9:00-19:00

Irodai ügyelet szünetel!

9:00     Keresztút, majd gyónt. 11-ig

15:00   Szertartás. Passio, ünnepélyes könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás. Gyóntatás 18-ig.

20. Nagyszombat

Templom és urnatemető: 9-20.

9-17     szentsír-őrzés

9-10     gyóntatás

18:00   Ünnepi feltámadási szertartás. Tűzszentelés, Húsvéti örömének, keresztvíz megáldás, körmenet.

21. Húsvétvasárnap

Templom és urnatemető: 8:00-18:45

Szentmisék: 9, 11 és 18.

9-es után gyerekeknek meglepetés. De. a szentmisék végén ételszentelés.

22. Húsvéthétfő, tanácsolt ünnep

Templom és urnatemető: 8:00-18:45

9:00     magyar szentmise (orgonás)

12:00   kínai nyelvű szentmise

23. kedd, Jelenések könyve 15, utolsó előadás.

Ápr. 20-án a Szt György templomba érkezik a Missziós kereszt! Ennek programja az újságos asztaltól elvihető!

*          *          *

A 2018. évben beadott nyilatkozatot a NAV újabb rendelkezésig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig figyelembe veszi. Kérjük abban az esetben is tegye meg felajánlását a Magyar Katolikus Egy-háznak, ha személyi jövedelemadója nulla forint, mert ez is számít. Lehetőség van a kétszer 1% felajánlására.

* Magyar Katolikus Egyház 0011

* Pléb. alapítványa 19659664-1-43

Nyári táboraink:

*Egyházm. 5-7. oszt. Júl. 8-10, Verőce.

*Egyházm. Ifj. 8-12 oszt. Júl.10-13.

*Pléb. hittanos: júl. 21-26. Bükkösd.

*Pléb. csal.: aug. 16-20. Ráróspuszta.

*Pléb. napközis: aug. 26-30.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Csüt: Sznt Szaniszló püspök és vértanú. Krakkói püspök volt. Mint ilyen, felemelte szavát II. Boleszláv lengyel király erkölcstelen élete ellen, és ki is közösítette őt. Ezért miséje közben a dühöngő király rátámadt és a püspök fejét levágta 1079-ben.

Szombat: Szt I. Márton pápa és vér-tanú. Pápa korában az igaz hit megvédéséért a monothelétákkal szemben sokat kellett szenvednie és nagy nélkülözések között halt meg, 655-ben, a száműzetés helyén, Chersonesus félszigetén.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Feketevasárnap

A szenvedés időszakának kezdő napja. Kezdőéneke miatt Iudica (Ítéld meg) vas.

Hagyomány szerint a templom feszületeit és a főoltár képét a föltámadásig fekete (II. Vatikánai Zsinat óta inkább lila) lepellel takarják le.

Hazánkban e böjti lepel a mennyezetről csüngvén eltakarta az egész szent-élyt. Családoknál szokás mától fekete drapériával borítani a szentképeket. Régen az asszonyok és leányok feketevas. feketébe öltözve mentek templomba.                               

Read 1994 times
Joomla Template: by JoomlaShack