vasárnap, 24 március 2019 07:16

Plébániánk hirdetései - március 24.

Rate this item
(0 votes)

Liturgikus rend és programok

Vasárnap (márc. 24.)

De. Etalon Kiadó vására

  9:00   szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (énekkari)

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól, szentmisék alatt.

19:00   Ifj. hittan (Összeomlás c. film)

Hétfő (márc. 25.)

Gyümölcsoltó Boldogasszony

  6:30   Laudes

  7:00   szentmise-kápolna (olvasott)

17:00   felsősök hittanórája

19:00   felnőtt szentségfelkészítő hittan

Kedd (márc. 26.)

18:00   szentmise-kápolna (olvasott)

Szerda (márc. 27.)

11:45   temetői temetés (énekes)

13:30   temetői temetés (énekes)

18:00   szentmise-kápolna (olvasott)

Csütörtök (márc. 28.)

  9:00   Baba-mama klub

16:30   elsőáldozási felkészítő

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   Néptánc

19:00   Keresztelési megbeszélés (plébánia)

Péntek (márc. 29.)

14:30   altemplomi temetés (énekes)

Szentmise és keresztút csak a Pongrác úti templomban, 18 órakor.

Szombat (márc. 30.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Vasárnap (márc. 31.)

  9:00   szentmise (orgonás)

utána kézműves foglalkozás és bábozás (plébánia)

11:00   szentmise (orgonás)

17:00   Schola Liturgica próba

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól, szentmisék alatt.

Plébániánk hivatalában múlt hét közepétől bankkártya-terminál üzemel, így már bankkártyával is lehet fizetni.

*          *          *

Az idei adóbevallásnál is lehetőség van a kétszer 1% felajánlására.

* Magyar Katolikus Egyház 0011

* Pléb. alapítványa 19659664-1-43

*          *          *

A héten kezdődik az altemplomba vezető lépcsőház festése, a munkálatok alatt nyitva az altemplom.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Nagyböjti keresztutak

márc. 29. Pongrác úti Templom

ápr. 5. Szent László Templom

ápr. 12. Lengyel Templom

Április

2, kedd 18:45 Jelenések k. 14. ea

6, szombat: 10:00-12:00 általános iskolás keresztelendőknek és szüleiknek lelki nap a plébánián.

8-9-10: Triduum a Szent György templomban – dr. Monostori László, Lehel-téri plébános. Nálunk ekkor nem lesznek szentmisék!

15-16-17: Triduum nálunk. Mohos Gábor iliturgi c. püspök. A szentmisék alatt gyóntatás lesz!

18. Nagycsütörtök:

18:00 Az utolsó vacsora emléke

19. Nagypéntek:

9:00 Keresztút

15:00 Szertartás

20. Nagyszombat:

18:00 Húsvéti vigília

21. Húsvétvasárnap:

szentmisék 9, 11 és 18 órakor

22. Húsvéthétfő:

szentmise csak 9 órakor

Nyári táboraink:

*Egyházm. 5-7. oszt. Júl. 8-10, Verőce.

*Egyházm. Ifj. 8-12 oszt. Júl.10-13.

*Pléb. hittanos: júl. 21-26. Bükkösd.

*Pléb. csal.: aug. 16-20. Ráróspuszta.

*Pléb. napközis: aug. 26-30.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

A héten egy szentről sem emlékezik meg az Anyaszentegyház

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Passió-éneklés a liturgiában

A passió a latin szenvedés szóból származik: Krisztus kínszenvedésének és kereszthalálának története a szent-írásból (Mt 26-27; Mk 14-15; Lk 22-23; Jn 18-19), mely az utolsó vacsorától Jézus temetéséig tart.

A liturgiában énekelt, vagy olvasott formában fordul elő Virágvasárnap és Nagypénteken.

A gregorián passió-éneklés eleinte csupán szűk hangkészletű lectiotónust alkalmazott, a IX. sz.-tól már dramatizáló sajátosságok is megmutatkoztak.

Eredetileg három hangfekvésben éneklik: az evangélista tenor, Krisztus basszus, a tömeg (turba) és a mellék-szereplők mezzoszoprán vagy szoprán.

A passió teljes dallamanyagát tartalmazó kéziratok a XV. sz. elején tűntek föl, s ekkor kezdték a turbát, a tömeg mondatait többszólamban énekelni. A mai katolikus liturgiában az egy- és többszólamú előadás is megengedett.

A korabarokk kortól kezdték oratóriumként megkomponálni a passiókat (pl. Lassus, Walter), majd megjelent az úgynevezett végigkomponált passió. Kétségkívül a passió műfaj mű-vészi csúcsa Schütz 3 passiója, és J. S. Bach János- illetve Máté-passiója.

Templomunk Schola Liturgica kórusa Virágvasárnap vigíliáján, április 13-án, szombaton az esti szentmise keretében egy rég elfeledett passiót énekel: egy 1870-es énekeskönyvben található archaikus szövegűt.     

Read 2487 times
Joomla Template: from JoomlaShack