szombat, 27 október 2018 12:47

Plébániánk hirdetései - okt. 28.

Rate this item
(0 votes)

Liturgikus rend és programok

A hónap folyamán rózsafüzér 17:20-tól

Vasárnap (okt. 28.)

  9:00   szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise (Schola Lit.)

Gyóntatás a szentmisék alatt.

Hétfő (okt. 29.)

Nincs szentmise.

Nyugd. Klub látogatása a Kassai téri templomba: Mamertini-feszület megtekintése. Bárki csatlakozhat. Találkozó 10-kor a templom előtt. A tér a 62/A villamossal érhető el. Ezt a feszületet ajándékozta Magyaror-szágnak az olasz nép az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus alkalmá-ból. A feszület eredetije Szt. Péter és Szt. Pál börtöne a Mamertinum fölötti kápolnában található.

Kedd (okt. 30.)

18:00   szentmise-Mária oltár (olv)

18:45   Előd atya Bibliaórája (pléb). Jelenések könyve 4. előadás. Jel 4,1-5,14.

Szerda (okt. 31.)

Urnatemető nyitva: 9-12 és 14.30-19.

18:00   Mindenszentek előesti (org)

MINDENSZENTEK Csüt (nov. 1.)

Parancsolt ünnep, való részvétel köte-lező! A szerda esti szentmise is érvényes.

Templom és urnatemető nyitva: 8-20.

Plébániai félfogadás szünetel!

  9:00   szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise (orgonás) - Rádió közvetíti élőben.

Gyóntatás a szentmisék alatt.

19:00   Mozart: Requiem zenekarral

Tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsú:

- aki nov. 1-8 között áhítatos lélekkel temetőt (vagy altemplom) látogat és imádkozik az elhunytakért

- aki nov. 1-jén és 4-e között temp-lomot, kápolnát látogat és egy Mi Atyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik

HALOTTAK NAPJA Péntek(nov.2.)

Elsőpéntek, de. betegek látogatása.

Templom és urnatemető nyitva: 8-20.

9:00     szentmise (orgonás)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Szombat (nov. 3.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise, templom (org)

Vasárnap (nov. 4.)

  9:00   szentmise (orgonás)

Utána indul a Bakonyi zarándoklat, melyen nem lesz szentmise!

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás a szentmisék alatt.

Okt. 27, szombat 16.30: Weninger Varga Ilona ikonfestő művész em-lékkiállításának megnyitója (pléb.) A kiállítás irodai időben tekinthető meg november végéig.

*          *          *

Kiss Géza IV. éves papnövendéket acholitus-sá avatták. Szentmiséken áldoztathat, igeliturgiát tarthat.

*          *          *

Múlt heti missziós gyűjtésre 65.500 Ft-ot továbbítottunk a Főegyházme-gyének.

*          *          *

A műemlékvédelem engedélyével a következő hetekben megkezdődik a templombelső felújítása a Mária-oltár felőli részen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

November

4.vas. 11es sztmise után szentségim.

5. hétfő: 19:00 Felnőtt szentségfelk.

7. szerda: 18:00 Szentmise az al-templomban az eltemetettekért.

8. csüt: 9:00 Baba-mama Klub

10. szomb: 18:00 Házasklub

11. vas.: 10:00 Kézműves foglal-kozás, bábozás a plébánián

17:00 Rózsafüzér Társulat.

13. kedd 18:45 Jelenések könyve 5.

16. péntek: 18:00 Kada utcai Szent Család templomban közös kőbányai szentmise.

18, vas: 17:45-től és a sztmise után zenés áhítat: Peter Locke orgonál.

19. hétfő: 19:00 Felnőtt szentségfelk.

24, szombat 9:00 Lurkó klub

17óra: világméretű szentségimádás. Regisztráció:

corpusdomini.iec2020.hu/#/esemeny/228

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Szerda: Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú tetszés szerinti em-léknapja. 1911. ápr. 14-én született a kárpátaljai Nagybocskón az egykori Magyarországon, görög katolikus ma-gyar családban. Pappá 1936. dec. 25-én szentelték. 1939 őszétől spirituális az Ungvári Papnevelő Intézetben, és teológiai tanár az ottani Hittudományi Főiskolán. Ruszinul és magyarul szólt kispapjaihoz, akik rajongtak érte. 1944. szept. 24-én szentelték püspökké Ungváron. Paptársaival együtt elutasí-totta a Szovjet-Ukrajnához való csat-lakozást, és nem tagadta meg a Szent-székkel való egységet, elkezdődött a papok üldözése. Őt, mint a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püs-pökét és kísérőit 1947. okt. végén, a lókai templom felszentelése után köz-lekedési balesetet színlelve teherautó-val elgázolták. A sebesülteket a mun-kácsi kórházba szállították, ahol az ál-lamrendőrség ügynöke a püspököt 1947. nov. 1-én megmérgezte.

Csütörtök: Mindenszentek, főünnep.

Péntek: Halottak napja, emléknap.

Szombat: Porres Szent Márton szerzetes tetszés szerinti emléknapja. Spanyol édesapától és néger édes-anyától született a perui Limában 1579-ben. Fiatalon gyógyszerészetet tanult, később a domonkosok közé lépve, ezt a tudását a szegények iránt nagylelkűen gyakorolta. Kemény és alázatos életet élt, az Oltáriszentséget mélységesen tisztelte. Meghalt 1639. november 3-án, Limában.

Read 1847 times
Joomla Templates: by JoomlaShack