szerda, 24 október 2018 19:57

Plébániánk hirdetései - okt. 21.

Rate this item
(0 votes)

Liturgikus rend és programok

A hónap folyamán rózsafüzér 17:20-tól

Vasárnap  (okt. 21.)

A Világegyház missziós céljára gyűj-tés a szentmisék után a kiáratnál.

10:00   bérmálási szentmise (org)

9-kor és 11-kor nincs szentmise!

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás a szentmisék alatt.

Hétfő (okt. 22.)

Nincs szentmise.

Kedd (okt. 23.)

18:00   szentmise-Mária oltár (olv)

Szerda (okt. 24.)

18:00   szentmise-Mária oltár (olv)

Csütörtök  (okt. 25.)

16:30   Elsőáldozási (pléb)

17:20   gyermekek rózsafüzére

17:30   gyóntatás - templom

18:00   szentmise - templom (org)

18:30   néptánc (pléb)

19:00   keresztelési megbesz. (pléb)

Péntek  (okt. 26.)

14:30   altemplomi temetés (énekes)

15:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise - templom (org)

18:30     szentségimádás

Szombat  (okt. 27.)

13:00   esküvő (org)

14:00   esküvő (org)

15:00   esküvő (org)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise, templom (org)

Vasárnap  (okt. 28.)

  9:00   szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise (Schola Lit.)

Gyóntatás a szentmisék alatt.

Okt. 22. és 23: Hétfőn és kedden a plébániai ügyfélfogadás szünetel!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Október

27, szo 16.30: Weninger Varga Ilona ikonfestő művész emlékkiállításá-nak megnyitója (pléb.)

29, hétfő: Nyugd. Klub látogatása a Kassai téri templomba: Mamertini-feszület megtekintése. Bárki csatla-kozhat. Találkozó 10-kor a templom előtt. A tér a 62/A villamossal érhe-tő el. Ezt a feszületet ajándékozta Ma-gyarországnak az olasz nép az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus alkalmából. A feszület eredetije Szt. Péter és Szt. Pál börtöne a Mamer-tinum fölötti kápolnában található.

30, kedd: 18:45: Jelenések könyve 4. előadás.  Jel 4,1-5,14.

31, szerda: Urnatemető 9-12 és 14.30-19 között nyitva.

18:00 Mindenszentek vigília.

November

1, csütörtök

Mindenszentek parancsolt ünnepe.

Irodai ügyelet szünetel!

Urnatemető 8-20 óráig nyitva.

Szentmisék: 9, 11 és 18.

Az estit a Katolikus Rádió közvetíti, utána Mozart: Reqiuem.

2. péntek: Halottak napja.

Irodai ügyelet szünetel!

Urnatemető 8-20 óráig nyitva.

Szentmisék 9 és 18 órakor.

3. szombat.

Urnatemető 8-20 óráig nyitva.

Szentmise 18 órakor.

4, vasárnap

Urnatemető 8-19 óráig nyitva.

Szentmisék: 9, 11 és 18 órakor.

9-es után bakonyi buszos zarándoklat.

18, vas: 17:45-től és a sztmise után zenés áhítat: Peter Locke orgonál.

24, szo, 17óra: világméretű szent-ségimádás. Regisztráció:

corpusdomini.iec2020.hu/#/esemeny/228

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Hétfő: Szt II. János Pál pápa tet-szés szerinti emléknapja. Karol Józef Wojtyła 1920-ban a lengyelországi Wadowicében született. Krakkó se-gédpüspöke, majd érseke. Részt vett a II. vatikáni egyetemes zsinaton. 1978. okt. 16-án megválasztották pápának. Isten népét szerte az egész világon számos látogatásban része-sítette. Rómában szentül halt meg 2005. ápr. 2-án, húsvét II. vasár-napjának és egyben az Isteni Irga-lom vasárnapjának előestéjén.

Kedd: Kapisztrán Szent János áldozópap emléknapja. Capestranó-ban született 1386-ban. Perugiában jogot tanult, és bíróként működött. 1415-ben ferences, majd pappá szen-telték. Fáradhatatlan apostolként be-járta egész Európát, hogy erősítse a keresztény erkölcsöket, vagy vitáz-zék az eretnekekkel. Nagy része volt a nándorfehérvári győzelem-ben, amelynek hírére III. Kallixtusz pápa Urunk színeváltozásának ün-nepét és a déli harangszót rendelte el. Az akkori magyar Szerémújla-kon halt meg 1456. okt. 23-án.

Szerda: Claret Szt Antal Mária püspök tetszés szerinti emléknapja. Spanyolországban született 1807-ben. 1849-ben megalapította Mária szep-lőtelen Szívének missziós társaságát (a claretinusokat). 1850-57 között Kuba szigetének érseke. Spanyolor-szágba visszatérve a királynő gyón-tatója és tanácsadója lett. Sokat szen-vedett az Egyházért. Az 1868-as spanyol forradalom miatt a királyi családdal Franciaországba ment, ott halt meg 1870. okt. 24-én.

Csüt: Szent Mór püspök emlék-napja. Tiszta lelkű bencés szerzetes volt, akit ezért Szent Imre herceg 1015 körül Pannonhalmán hét csók-kal köszöntött. Apát, 1036-tól pécsi püspök. +1070 körül, Pécsett. Tanú-ként aláírta a nevezetes Tihanyi ala-pítólevelet. Emberemlékezetet meg-haladó folyamatos tiszteletét a Szent-szék 1848. júl. 22-én hivatalosan is megállapította, és IX. Piusz pápa bullában jóváhagyta.

Read 2150 times
Joomla Templates: by JoomlaShack