szombat, 06 október 2018 12:35

Plébániánk hirdetései - október 7.

Rate this item
(0 votes)

Liturgikus rend és programok

A hónap folyamán rózsafüzér 17:20-tól

Vasárnapja  (okt. 7.)

  9:00   szentmise, elsőáldozás (org)

11:00   szentmise (Schubert: C-dúr mise)

Estig egyéni szentségimádás

15.00   Bérmálkozási felk. (pléb)

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a sztmisék alatt.

Hétfő (okt. 8.)

Indul plébániánk zarándoklata az El Camino-ra és Santiago de Compostella-ba.

Nincs szentmise.

17:00     Ált. Isk. felsős hittan (pléb)

19:00   felnőtt szentségfelk. (pléb)

Kedd (okt. 9.)

18:00   szentmise-Mária oltár (olv)

Szerda (okt. 10.)

18:00   igeliturgia áldoztatással-káp.

Csütörtök  (okt. 11.)

16:30   Elsőáldozók (pléb)

17:30   gyóntatás - templom

18:00   szentmise - templom (org)

18:30   néptánc (pléb)

19:00   keresztelési megbeszélés (pléb)

Péntek  (okt. 12.)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise - templom (org)

18:30     szentségimádás

19:00     ministránsgyűlés (pléb)

Szombat  (okt. 13.)

14:00   esküvő

16:00   esküvő

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise, templom (org)

19:00   Házasok klubja (pléb)

Vasárnap  (okt. 14.)

  9:00   szentmise (org)

            utána: elsőáldozók agapéja,   várjuk a sütemény felajánlásokat

10:00   Schola Lit. próba (karzat)

11:00   szentmise (orgonás)

15.00   Bérmálkozási felk. (pléb)

17:00   Rózsaf. Társ.

17:45   zenés áhítat (Görög Dóra hegedű, Benedek András orgona)

18:00   szentmise (orgonás)

            utána zenés áhítat folyt.

19:00   Ifjúsági hittan

Gyóntatás 17:30-tól és a sztmisék alatt.

Őszentsége Ferenc pápa főtiszte-lendő Mohos Gábor pápai káplánt az Esztergom-Bp-i Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki.

*          *          *

A rózsafűzér imádkozását bemutató kék lap az újságos asztalról elvehető.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Október

16. kedd Jelenések könyve 3.

A hét kisázsiai egyház 2.  Jel 2,1-3,22.

18. csütörtök 9:00 Világméretű rózsa-füzér imádság gyermekeknek

10:00 Idősotthon látogatása (templ)

20. szombat 18.00 II. Kőbányai Keresztény Szüreti Bál a Kösziben. Jegyek 5000 Ft-ért a sekrestyében: vacsora, műsor, zene és welcome drink.

Bérmálás

20. szombat 10 órától lelki nap a plébánián-bérmaszülőket is várjuk! Ebé-det biztosítunk, próba és gyónás du!

21. vasárnap 10 órakor templomunkban Snell György püspök atya kiszolgáltatja a bérmálás szentségét! 9-kor és 11-kor NINCS SZENTMISE!

22-23: Szent György pléb. Szabadkai zarándoklata! Jelentkezés náluk.

25. csütörtök 17.20 gyermekek rózsafüzére

27. szombat 16.30Kiállítás megnyitó(pléb)

Halottak napja

31. sze: Irodai ügyelet szünetel! Urnatemető 9-12 és 14.30-20 között nyitva. 18 óra Mindenszentek vigília.

1, 2: Irodai ügyelet szünetel!

1-2-3-4. Urnatem. 8-20 óráig nyitva

1. Mindenszentek parancsolt ünnep. Szentmisék: 9, 11 és 18. Az estit a Katolikus Rádió közvetíti, utána Mozart Reqiuem.

2. péntek: Szentmise: 9 és 18

November

3. szombat: Szentmise este 6

4, vas: 9-es szentmise után buszos zarándoklat: Bakony (Szt László pénz keresés),Pápa(Esterházy-kastély,Nagy-templom), vacsora. Díj: 4 800 HUF. Jelentkezés kántor úrnál okt. 14. az összes szentmise után. Az utat plébániánk alapítványa támogatja.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Hétfő: Szűz Mária, Magyarok Nagy-asszonya, Magyarország főpátronája, főünnep. Szent István király halála előtt, Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Őseink ezt a felajánlást szent örökségként származtatták nemzedékről nemzedékre. Vaszary Kolos prímás kérésére a Szentszék is elismerte a Mária-tiszteletnek e nemzeti jellegét, s XIII. Leó pápa 1896-ban külön ünnepet engedélyezett okt. második vasárnapjára. Szent X. Piusz pápa ezt okt. 8-ra tette át.

Kedd: Szent Dénes püspök és társai vértanúk, tetszés szerinti emléknap. Dénes az örök városból, Rómából jött Galliába a III. sz. közepén. Párizs első püspöke lett, és a városhoz közel szenvedett vértanúságot klérusának két tagjával: Rusticus áldozópappal és Eleuterius szerpappal.

Szintén kedd: Leonardi Szt. János áldozópap tetszés szerinti emléknapja. Toscana-ban közelében született 1541-ben. Előbb gyógyszerészetet tanult, majd a papi hivatást választotta. A szegény gyermekeket oktatta a keresztény tanításra. 1574-ben megalapította az Isten Anyjáról nevezett szabályozott papok társaságát, emiatt sokat kellett szenved-nie. +Róma, 1609. okt. 9.

Csütörtök: Szent XXIII. János pápa tetszés szerinti emléknapja. Angelo Giuseppe Roncalli 1881. nov. 25-én, Olasz-országban született egyszerű földműves családban. 11 éves korában belépett a bergamói egyházmegyei szemináriumba. Utána a római Pápai Szeminárium növendéke lett. Pappá szentelték 1904-ben. Püspöki titkár és teológiai tanár lett Bergamóban. 1953-ban a pápa kine-vezte velencei pátriárkává. XII. Piusz halála után pápává választották 1958. okt. 28-án. összehívta a Római Egyház-megyei Zsinatot. Bizottságot hozott lét-re Az Egyházi Törvénykönyv felülvizs-gálatára, és összehívta a II. Vatikáni Egyetemes Zsinatot. Meghalt 1963. jún. 3-án.

Read 2097 times Last modified on szombat, 06 október 2018 12:42
Joomla Template: from JoomlaShack