vasárnap, 16 április 2017 18:02

Húsvétvasárnapi szekvencia

Rate this item
(0 votes)

A szekvencia a latin sequor, 'követ' igéből ered: a római miseliturgiában a változó miseénekek egyike, az alleluját követő ének.

Története röviden: az ’Alleluja’ szó utolsó szótagján sok, akár 150 hangot is énekeltek. Később ezt szöveggel látták el (Nyugat-Frankok). A szöveg követi (sequor) az alleluját, innen az elnevezés. Később külön műfajjá fejlődött a szekvencia.

A XII. században, Párizsban már a verspárokra szótagszám-egyenlőség, a metrikus struktúra helyett szabályos hangsúlyos ritmus és fejlett, mind művészibb rímjáték jellemző, önálló, az Allelujától független dallamokkal.

Ettől kezdve hagyományossá vált olyan szekvenciák komponálása, ame-lyeknek szövege költemény, dallama a himnuszokéhoz hasonló, egyszerű, szillabikus melódia. A szekvencia köl-tés a XIV. századig virágzott.

Dallamaik miatt gyorsan elterjed-tek, számuk megnőtt, helyenként több mint 100 szekvenciát is énekeltek az egyházi év folyamán. Lassanként a szekvenciák száma elérte az ötezret.

 

Szent V. Piusz pápa (1566-72) a számukat négyre csökkentette:

- húsvét (Victimæ paschali laudes

- pünkösd (Veni Sancte Spiritus

- Úrnapja (Lauda Sion Salvatorem)

- gyászmise (Dies iræ)

 

A Fájdalmas Anya (szeptember 15.) napi Stabat Mater 1727-ben került a misekönyvbe.

A magyarországon fellelhető 200 szekvenciából több mint 20 csak ma-gyar forrásokban található meg.

Húsvét szekvenciája:

Szerzője a X. századi Boldog Notker Balbulus bencés szerzetes. Párbeszédes elemi a közpékori misztériumjátékokat idézi.

A latin szekvencia magyar fordítása Babits Mihálytól:

Húsvét tiszta áldozatját a hívek áldva áldják.

Bárány megváltotta nyáját, és az ártatlan Krisztus már kiengeszteli értünk Atyját.

Élet itt a halállal megvítt csoda-csatával, a holt Élet-Vezér ma úr és él!

Mária, szentasszony, mondd, mit láttál útadon?

Az élő Krisztusnak sírját, s a Fölkentnek láttam glóriáját, angyali tanúkat, szemfedőt és gyolcsokat.

Feltámadt reményem, Krisztus, Galileába elétek indult.

Tudjuk, Krisztus feltámadott és diadalmas: ó, győztes Királyunk, légy irgalmas.

 

Benedek András

Read 4202 times
Joomla Templates: by JoomlaShack