szombat, 08 április 2017 20:37

Plébániánk hirdetései - ápr. 9. VIRÁGVASÁRNAP

Rate this item
(0 votes)

A múlt heti szentföldi gyűjtésen 113.700 Ft-ot adtak a testvérek. Köszönjük a névtelenül adakozóknak!

Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Húsvét hétfőn a plébániai hivatal zárva tart.

Heti hittanórák és programok

Kedd (ápr. 11.)

1900:               jegyesoktatás

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keresztút nagyböjt péntekjein

április 14: Nagypénteken 9 órától

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten egy szentről sem emlékezik meg az Anyaszentegyház.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nagyheti liturgikus rend

Virágvasárnap (ápr. 9.)

Jézus ünnepélyes bevonulása

9-es és 11-es szentmisén barkaszentelés. 9-es szentmisén ünnepélyes bevonulás.

Nagyhétfő, nagykedd, nagyszerda

(ápr. 10 – 11 – 12.)

18 órakor lelkigyakorlatos szentbeszédek az esti szentmiséken, melyet Ailer Gáspár, templomunk egykori káplánja, Dunabogdányi plébános mond. Előtte 1730-tól gyóntatás.

Nagycsütörtök (ápr. 13.)

700-800: gyóntatás a templomban.

1000: Krizmaszentelési szentmise a Szent István Bazilikában.

1800: Ünnepi szentmise templomunk-ban az utolsó vacsora emlékezetére.

2130: Templomunk kápolnájában egy órás virrasztás.

Templomunk és urnatemetőnk nyitva: 700-1200 között és 1430-tól az esti szentmise végéig.

Nagypéntek (ápr. 14.)

munkaszüneti-, szigorú böjti nap

900: Keresztút.

945-1100: gyóntatás a templomban.

1500: Ünnepi szertartás Jézus kereszthalálára emlékezve.

Szentségimádás a szentsírnál 2000-ig.

Szertartás után 1800-ig gyóntatás.

Templomunk és urnatemetőnk nyitva: 9 és 20 óra között.

Nagyszombat (ápr. 15.)

900-1000: gyóntatás a templomban.

900-1700: szentségimádás a szentsírnál.

1800: Ünnepi feltámadási szertartás, szentmise, körmenet.

Templomunk és urnatemetőnk nyitva: 9 - körmenet végéig.

Húsvétvasárnap (ápr. 16.)

Szentmisék: 9, 11 és 18 órakor.

A délelőtti szentmisék után húsvéti eledelek megáldása.

9-es szentmise után meglepetés a gyerekeknek.

Húsvéthétfő (ápr. 17.)

Szentmisék: 9 és 11 órakor.

14 órától kínai nyelvű gyóntatás, majd utána kínai nyelvű szentmise.

A templom és az urnatemető nyitva 8-19 között.

*          *          *

Húsvét után csütörtökön és pénteken (ápr. 20, 21) a szentmisék templomunkban elmaradnak, helyettük a Pongrác úti templomban lesznek 18 órai kezdettel a közelgő templombúcsú miatt.

 

Read 3077 times
Joomla Template: from JoomlaShack